Trygdemedisin og forsikringsmedisin

Kurs, 27.05.2019-29.05.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fysikalsk medisin og rehabilitering
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering (24t)
For valgfrie kurs, se under.

Når og hvor

Dato
27.05.2019-29.05.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 08 - avsluttes onsdag kl. 15.30
Sted
Scandic Hotell Hamar
Vangsvegen 121,
2318 Hamar
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 01.04.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs for leger i spesialisering i Arbeidsmedisin (24t), Nevrologi (24t) og Samfunnsmedisin (24t).

Læringsmål

Kurset er obligatorisk i spesialisering Fysikalsk medisin og rehabilitering og gir nødvendig kunnskap om arbeidet med spesialisterklæringer, fastsetting av medisinsk invaliditet og den sakkyndiges ansvar og rolle, jamfør sjekklisten. Kurs gir oversikt over trygdens regelverk i forhold til ytelser, refusjoner m.m.

Kursavgift

5000,-

Kurs med lunsj (ikke kurs som i sin helhet gjennomføres på hotell med helpensjon) betales med et tillegg på kr 250 pr dag.

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltakere

Maks 40

Litteratur

Kompendiet deles ut ved kursstart.

Kurskomite

Jan Stavne: Jan.Stavne@sykehuset-innlandet.no

Jovana Ninkov: Jovana.Ninkov@sykehuset-innlandet.no

 

Andre opplysninger

NB! RegUt holder rom ved Scandic Hamar. Deltakere må kontakte hotellet direkte og bestille rom selv innen 26.april 2019.

Oppgi ref.nr 466 48 488- OUS

Program

27. 05.19. Mandag
08:00 - 08:15 Registrering
08:15 - 08:25 Åpning av kurset, praktiske opplysninger. (middag, toaletter, lunch, brann etc)
08:30 - 09:30 Agnete Iversen, Overlege, Arbeids- og tjenesteavdeling
Gjennomgang av regelverket/lovverk i helseaksen; kap 8,10,11,12
09:35 – 10:50 Sigmund Gismervik, spesialist i fysikalsk medisin og rehabiltiering og rådgivende overlege i NAV Trøndelag
Trygdemedisinsk funksjonsvurderinger
10:50 – 11:10 Pause, kaffe og forflytning til grupperom
11:10 – 12:10 Sigmund Gismervik, Gruppearbeid

12:15 – 13:15 Lunsj

13:20 – 14:20 Gjennomgang / diskusjon i Plenum: dagens tema, legens rolle, etiske problemstillinger
14:20-14:30 Kaffepause
14:30 – 16:00 Håkon Herzberg, Seksjonssjef, Arbeids-og velferdsdirektoratet//NAV
Folketrygden/historikk/kapitteloversikt. Gjennomgang av regelverket for stønad ved helsetjeneste; kap. 5,6,9,10-7i og 10-7 h

28.05.19. Tirsdag
08:10 - 08:15 Innledning
08:15 – 12:15 Morten Kjelland, dr.juris
Årsakssammenheng, Juridiske aspekter. Gruppeoppgaver (inkludert pauser 10-15 min)

12:15 – 13:15 Lunsj

13:15 – 14:15 Jan Erik Ødegaard, overlege Fys.med. og rehab.
Sakkyndigerollen. Legens oppgave i retten.
14:20 – 14:30 Pause
14:30 – 16:00 Christine Ellingsen og Helene Sæbø , seniorrådgiver
Yrkessykdommer og yrkesskader. Invaliditetsbegrepet. Medisinsk invaliditet. Invaliditetstabeller. Gruppeopprykk. Ervervsmessig invaliditet. (inkludert pauser 10-15 min)

29.05.17. Onsdag
08:15-09:15 Elin Bakke, HELFO: Refusjon av legemidler etter individuell søknad (kap.5)
09:15 -09:30 Pause
09:30 – 10:40 Sven Conradi, overlege, Sunnaas sykehus HF.
Spesialisterklæringer. Oppbygging/mal og innhold i spesialisterklæring. Legen som medisinsk sakkyndig.
10:40 - 10:50 Inndeling av grupper og forflytning til grupperom
10:50 – 12:20 Gruppearbeid. Medisinsk invaliditet og årsaksammenheng.

12:20 – 13:20 Lunsj

13:20 – 14:20 Gjennomgang av gruppearbeid. Etiske problemstillinger.
14:20-14:30 Pause
14:30 – 15:15 Skriftlig kursprøve
15:15-15:30 Avslutning. Evaluering. Vel hjem!

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.