Tropesykdommer

Kurs, 14.10.2019-18.10.2019, Vest

Ny ordning: Anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer
Overgangsordning: Obligatorisk i Infeksjonssykdommer (35t)
For valgfrie kurs, se under.

Når og hvor

Dato
14.10.2019-18.10.2019 
Klokkeslett
Start mandag kl. 10.00, slutt fredag kl. 14.00
Sted
Haukeland Universitetssjukehus. Auditorium H113, 1 etg Sentralblokken mandag, torsdag og fredag. B302, 3 etg Sentralblokken tirsdag og Stort Auditorium, 3. etg Sentralblokken onsdag.
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Det vil bli foretatt fortløpende opptak 

Godkjenninger

I tillegg til at kurset er anbefalt etter nye regler og obligatorisk etter overgangsregler, er det i tillegg godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter i overgangsordningen (v = videreutdanning, e = etterutdanning):
- Allmennmedisin (30 t emnekurs v + e, emneområde Tropesykdommer)
- Barnesykdommer (30 t v + e)
- Generell kirurgi (30 t v + e)
- Immunologi og transfusjonsmedisin: (30 t v + e)
- Infeksjonssykdommer (30 t e)
- Lungesykdommer (30 t v + e)
- Medisinsk mikrobiologi (30 t v + e)
- Samfunnsmedisin (30 t v)
- Øyesykdommer (30 t v + e)

Kursleder

Kristine Mørch, Nasjonal Kompetansetjeneste for Tropiske Infeksjonssykdommer, Infeksjonsseksjonen, Haukeland universitetssykehus

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha teoretisk kunnskap om tropiske infeksjonssykdommer; forekomst, symptomer og funn, diagnostikk og behandling.
Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne diagnostisere og behandle de vanligste tropiske infeksjonssykdommer, og skal ha tilegnet seg generell kompetanse og holdninger som er nyttig i møte med pasientpopulasjoner med tropiske infeksjoner i inn- og utland. Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsmessige læringsmål:
- FIM-112 Selvstendig kunne gjenkjenne kliniske symptomer og tegn som kan indikere lungetuberkulose. Ha god kunnskap om videre utredning og isolasjonsrutiner.
- FIM-124 Ha kunnskap om hyppigste årsaker til feber, importdiare’ og andre infeksjoner hos hjemvendte reisende, samt ha kunnskap om adekvate tiltak for videre utredning.
- MED-076 Ha god kunnskap om utredningen av de hyppigste årsaker til feber, importdiare’ og infeksjoner hos hjemvendte reisende, innvandrere og asylsøkere, samt under supervisjon kunne iverksette behandling og isolasjonstiltak.
- INF-001 Ha god kunnskap om symptomer og beherske diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med alle typer infeksjoner, både infeksjoner oppstått i samfunnet, i sykehus og i utlandet.
- INF-011 Selvstendig kunne diagnostisere og behandle opportunistiske infeksjoner ved hiv infeksjon med immunsvikt inkludert AIDS. Ha god kunnskap om andre hiv relaterte opportunistiske sykdommer.
- INF-023 Ha god kunnskap om og beherske infeksjonsepidemiologi, klinisk vurdering, diagnostikk, behandling og isolasjonshåndtering av infeksjoner hos hjemvendte reisende, helseturister, flyktninger og innvandrere.
- INF-024 Ha god kunnskap om diagnostikk, behandling og smitteverntiltak ved særlig farlige infeksjonssykdommer, herunder viral hemorrhagisk feber, anthrax og SARS. Selvstendig kunne rådgi andre instanser, inkludert håndtering av pressen.
- INF-025 Ha kunnskap om infeksjonsepidemiologi, forebygging av smittsomme sykdommer under reise, inkludert vaksinasjonsrådgivning og annen reiseprofylakse.
- INF-037 Ha god kunnskap om infeksjonssykdommer globale utbredelse og pågående utbrudd.
- PED -090 Ha kunnskap om og under supervisjon kunne utrede og behandle barn med importerte infeksjonssykdommer samt kjenne prinsipper for isolasjon av pasienter med importerte infeksjonssykdommer.
- MMB-003 Ha god teoretisk kunnskap om humane infeksjonssykdommer, herunder epidemiologi, symptomer, funn, diagnostikk, behandling, forebygging.
- MMB-012 Selvstendig kunne vurdere hvilke prøvematerialer og analyser som er aktuelle ved gitte kliniske problemstillinger.
- MMB-067 Ha kunnskap om epidemiologi, etiologi, klinikk, mikrobiologisk diagnostikk, behandling og forebygging av de vanligste forekommende og viktigste parasittinfeksjoner.
- MMB-069 Selvstending kunne vurdere klinisk relevans av parasittologiske funn.

Kursavgift

7000,-

Litteratur

Anbefalt: Tropical medicine, 7th edition. Nick Beeching, Geoff Gill. ISBN: 978-0-470-65853-6

Program

Mandag
Kursleder: Mørch
10.00 Åpning av kurset. Kristine Mørch, HUS, UiB
10.15 Tuberkulose globalt. Bjørn Blomberg, HUS, UiB
11.00 Pause
11.15 Tuberkulose som importsykdom. Blomberg

12.00 Lunchpause

13.00 HIV/AIDS i utviklingsland. Anne Ma Dyrhol Riise, UiB
13.45 Pause
14.00 Opportunistiske infeksjoner i tropene. Dyrhol Riise
14.45 Pause
14.55 Melioidose, antrax og pest. Dyrhol Riise
15.10 Pause
15.20 Tropemedisinske kasustikker. Blomberg

16.00 Slutt for dagen

Tirsdag
Kursleder: Mørch
09.00 Tarmparasitter. Kurt Hanevik, HUS, UiB
09.35 Pause
09.40 Schistosomiasis. Mørch
10.20 Pause
10.30 Filariasis. Frank Pettersen, Oslo Universitetssykehus
11.10 Pause
11.20 Hydatid sykdom. Mogens Jensenius, Oslo Universitetssykehus

12.00 Lunchpause

13.00 Taeniasis og cysticerkose. Pettersen
13.30 Pause
13.40 Leishmaniasis. Jensenius
14.20 Pause
14.30 Rickettsioser. Jensenius
15.10 Pause
15.30 Reisemedisinsk rådgivning. Pettersen

16.00 Slutt for dagen

Onsdag
Kursleder: Mørch
09.00 Importfeber. Mørch
09.40 Pause
09.50 Ebola og hemorrhagiske febersykdommer. Blomberg
10.30 Pause
10.40 Zika. Mørch
11.10 Pause
11.20 Dengue feber. Mørch

12.00 Lunchpause

13.00 Tropisk encefalitt. Mørch
13.40 Pause
13.50 Q feber og brucellose
14.20 Pause
14.30 Antibiotikabruk og –resistens i tropene. Blomberg
15.10 Pause
15.20 Kasustikker. Blomberg

16.00 Slutt for dagen

Torsdag
Kursleder: Mørch
09.00 Malaria. Mørch
11.10 Pause
11.20 Trypanosomiasis. Blomberg

12.00 Lunch

13.00 Tyfoid- og paratyfoid feber. Mørch
13.40 Pause
13.50 Infeksiøs gastroenteritt. Hanevik
14.30 Pause
14.45 Leptospirose. Blomberg
15.20 Pause
15.30 Kasustikker. Mørch

16.00 Slutt for dagen.

Fredag
Kursleder: Mørch
09.00 Erfaringer som afrikansk lege i Norge. Ahmed, Aymen Bushra, HUS
09.45 Pause
10.00 Tropiske infeksjoner – interaktiv repetisjon. Mørch
11.00 Pause
11.15 Tropemedisinkurs India. Mørch

11.45 Lunch

12.30 Kursprøve
13.30 Gjennomgang av kursprøve og spørsmål

14.00 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.