Tropesykdommer

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Infeksjonssykdommer (25 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Infeksjonssykdommer

Påmelding

Opprinnelig påmeldingsfrist er passert, men det er ledige plasser på kurset og opptak foretas fortløpende. 

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha teoretisk kunnskap om tropiske infeksjonssykdommer; forekomst, symptomer og funn, diagnostikk og behandling. Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne diagnostisere og behandle de vanligste tropiske infeksjonssykdommer, og skal ha tilegnet seg generell kompetanse og holdninger som er nyttig i møte med pasientpopulasjoner med tropiske infeksjoner i inn- og utland. Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til forskriftsmessige læringsmål.

Kurskomite

Kristine Mørch (leder), Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer, infeksjonsseksjonen, medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus.
Kurt Hanevik
Bjørn Blomberg

Timetall

35

Kurspris

7000,- med forbehold om endringer

Litteratur

Anbefalt: Tropical medicine, 7th edition. Nick Beeching, Geoff Gill. ISBN: 978-0-470-65853-6

Program

Uke 42 - 2021

Mandag
10.00 Åpning av kurset.
10.15 Tuberkulose; epidemiologi
10.45 Diskusjon og pause
11.00 Tuberkulose; patogenese og diagnostikk.
11.30 Diskusjon og pause
11.45 Tuberkulose; klinikk, behandling og forebygging.
12.15 Lunchpause
13.15 HIV/AIDS epidemiologi.
13.45 Diskusjon og pause
13.45 Opportunistiske infeksjoner i utviklingsland.
14.00 Diskusjon og pause
14.15 Melioidose.
14.45 Diskusjon og Pause
15.00 Antrax og pest.
15.30 Diskusjon og Pause
15.40 Tropemedisinske kasustikker.
16.00 Slutt for dagen

Tirsdag
09.00 Tarmparasitter.
09.30 Diskusjon og pause
09.40 Schistosomiasis.
10.10 Diskusjon og pause
10.20 Taeniasis
10.40 Diskusjon og pause
10.50 Cysticerkose.
11.20 Diskusjon og pause
11.30 Hydatid sykdom.
12.00 Lunchpause
13.00 Filariasis.
13.30 Diskusjon og pause
13.40 Kutan leishmaniasis.
14.10 Diskusjon og pause
14.20 Visceral leishmaniasis
14.40 Diskusjon og pause
14.50 Rickettsioser.
15.20 Pause
15.30 Reisemedisinsk rådgivning.
16.00 Slutt for dagen

Onsdag
09.00 Importfeber.
09.30 Diskusjon og pause
09.40 Ebola
10.10 Diskusjon og pause
10.20 Annen hemorhagiske febersykdom.
10.40Diskusjon og pause
10.50 COVID-19 og konsekvenser i utviklingsland
11.20Diskusjon og pause
11.30Dengue feber.
12.00 Lunchpause
13.00 Tropisk encefalitt.
13.30 Diskusjon og pause
13.45 Infeksiøs gastroenteritt.
14.15 Diskusjon og pause
14.30 Antibiotikaresistens i utviklingsland.
15.00 Diskusjon og pause
15.15 Kasustikker.
15.30 Interaktiv quiz
16.00 Slutt for dagen

Torsdag
09.00 Malaria epidemiologi og patogenese.
09.30 Diskusjon og pause
09.45 Malaria klinikk og diagnostikk
10.15Diskusjon og pause
10.30 Malaria behandling og forebygging
11.00Diskusjon og pause
11.15 Tyfoid- og paratyfoid feber.
11.45 Interaktiv quiz
12.00 Lunch
13.00 Afrikansk sovesyke.
13.30 Diskusjon og pause
13.40 Chagas
14.10 Diskusjon og pause
14.20 Q feber og brucellose.
14.50 Diskusjon og pause
15.00 Leptospirose.
15.30 Diskusjon og pause
15.40 Interaktiv quiz.
16.00 Slutt for dagen.

Fredag
09.00 Sykdomsforståelse, kulturforskjeller, kommunikasjon.
09.30 Pause
09.45 Tropiske infeksjoner – interaktiv repetisjon.
10.15 Diskusjon og pause
10.30 Tropemedisinkurs India.
11.00 Lunch
12.00 – 13.00 Kursprøve
13.00 – 13.15 Gjennomgang av kursprøve. Avslutning av kurset.

Fant du det du lette etter?