Traumatologi og krigskirurgi

Kurs , 06.05.2019-10.05.2019

Ny ordning: Anbefalt kurs i Generell kirurgi og Maxillofacial kirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Generell kirurgi (30t), Maxillofacial kirurgi (20t).
For valgfrie kurs: se under

Når og hvor

Dato
06.05.2019-10.05.2019 
Klokkeslett
Sted
Forsvarets Sanitet, Sessvollmoen
 
Kontakt
Påmelding til: www.forsvaretssanitetsskole.no/krigskirurgi
 
Påmeldingsfrist: 15.02.2019
 

Målgruppe

1. LIS-leger i kirurgi og anestesi. Leger i kirurgiske fag med interesse for fagområdet. Anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere.
2. Paramedics, ambulansearbeidere, medics og annet relevant helse-/ sanitetspersonell med ansvar for fagområdet.

Anestesiologi videre/etterutdanning Valgfrie kurs: 30t
Nevrokirurgi videreutdanning: Valgfrie kurs: 30t
Ortopedisk kirurgi videreutdanning: Valgfrie kurs: 30t
Patologi videreutdanning: Valgfrie kurs: 15t.

Læringsmål

Kurset i traumatologi og krigskirurgi fokuserer på teamarbeid fra skadested til kirurgisk behandling. Prinsipper for triage; utvelgelse til behandling og transport ved store skader blir gjennomgått og øvet. Prinsippene ved Damage Control Resuscitation, inklusive massiv transfusjon og hemostatisk nødkirurgi, blir gjennomgått og øvet. Behandling av skuddskader med behov for omfattende debridement og behandling av spesifikke organskader. Sentrale militærmedisinske emner vil behandles i forelesninger og demonstrasjoner. Anestesiologiske utfordringer i en lavressurs setting blir gjennomgått og øvet med høytrykksanestesi, lavtrykksanestesi, kirurgisk tilgang til vener, arterier og luftveier samt elektronisk trykkmåling og manometermålinger. Miljømessige aspekter med relevans til arbeidssituasjon blir gjennomgått samt stridsgassinsekticid-forgiftning med profylakse og behandling.

Kurskomite

Marius Svanevik & Bent Åge Rolandsen

Kursavgift

Kursavgift for leger: Kr. 10.000,- Etter tildeling av plass vil man få 2 ukers frist til å betale kursavgift som bekreftelse på at man tar i mot kursplassen. For andre personellkategorier til "førstehjelpsteamene" er avgiften satt til kr. 3000,-. (dekker kost og materiell)

Andre opplysninger

Det må opplyses om tjenesteansenitet og tid i spesialisering ved søknad til kurs. Ved spesialisering mens antall mnd. i kirurgispesialisering, og ikke annen type spesialisering.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.