Transurethral kirurgi

WEBINAR
Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Urologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Urologi (25t)

Kursleder

Augun Blindheim

Kursavgift

5000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltagere

25

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Urologi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Urologi (25t)

Læringsmål

Praktisk og teoretisk gjennomgang av transurethral kirurgi på urethra, prostat og blære.

Program

Onsdag 11. november

10:00 Velkommen, orientering - Augun Blindheim
10:15 BHI - Pasientpresentasjon; operasjon
10:30 Blærehalsstenose, utredning og behandling
11:00 TUR-P Pasientpresentasjon; operasjon

12:00 Lunsj

12:15 BPH forelesning, utredning EAU guidelines
13:00 TUR-P Pasientpresentasjon; operasjon
14:30 BPH ulike behandlingsmetoder
15:30 Komplikasjoner ved TUR-P
16:00 Kasuistikker
17:00 Slutt for dagen

Torsdag 12. november

08:30 Guidelines, TURB
09:00 TUR-B; operasjon
10:00 Utredning hematuri
10:30 TUR-B; operasjon
11:00 Postoperativ Mitomycin-instillasjon/ Postoperativ blæreskylling

11:30 Lunsj

12:00 re-TURB Pasientpresentasjon; operasjon
12:30 Hvem skal til re-TURB, EAU guidelines
13:00 Kasuistikker
13:30 TUR-B, pasientpresentasjon, operasjon NBI og PDD
14:00 Kasuistikker
14:30 Koagulering i lokalanestesi; operasjon
15:00 Watchful wait og poliklinisk behandling
16:00 BDG behandling
16:30 Kasuistikk
17:00 Slutt for dagen

Fredag 13. november

08:30 Behandling av T1 blærekreft i Norge
09:30 Operasjon av block disseksjon. Pasientpresentasjon; operasjon
10:00 Komplikasjoner ved TURB
11:00 TUR-B. Pasientpresentasjon; operasjon

11:30 Lunsj

12:00 TUI uretrastriktur. Pasientpresentasjon; operasjon
12:30 Uretrastrikturer. Forelesning
13:30 Hvordan forbedre Turb? Pre-operative forberedelser
14:30 Evaluering

15:00 Kurset slutt

Fant du det du lette etter?