Transurethral kirurgi - høsten 2020

Kurs, 11.11.2020-13.11.2020, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Urologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Urologi (25t)

Når og hvor

Dato
11.11.2020-13.11.2020 
Klokkeslett
Kurset starter kl 10.00 første dag og avslutter kl 15.00 siste kursdag.
Sted
St. Olavs hospital, Kunnskapssenteret, KS11
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 02.08.2020 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursleder

Augun Blindheim

Kursavgift

5000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

25

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Urologi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Urologi (25t)

Læringsmål

Praktisk og teoretisk gjennomgang av transurethral kirurgi på urethra, prostat og blære.

Program

Onsdag 11. november

10:00 Velkommen, orientering - Augun Blindheim
10:15 BHI - Pasientpresentasjon; operasjon
10:30 Blærehalsstenose, utredning og behandling
11:00 TUR-P Pasientpresentasjon; operasjon

12:00 Lunsj

12:15 BPH forelesning, utredning EAU guidelines
13:00 TUR-P Pasientpresentasjon; operasjon
14:30 BPH ulike behandlingsmetoder
15:30 Komplikasjoner ved TUR-P
16:00 Kasuistikker
17:00 Slutt for dagen

Torsdag 12. november

08:30 Guidelines, TURB
09:00 TUR-B; operasjon
10:00 Utredning hematuri
10:30 TUR-B; operasjon
11:00 Postoperativ Mitomycin-instillasjon/ Postoperativ blæreskylling

11:30 Lunsj

12:00 re-TURB Pasientpresentasjon; operasjon
12:30 Hvem skal til re-TURB, EAU guidelines
13:00 Kasuistikker
13:30 TUR-B, pasientpresentasjon, operasjon NBI og PDD
14:00 Kasuistikker
14:30 Koagulering i lokalanestesi; operasjon
15:00 Watchful wait og poliklinisk behandling
16:00 BDG behandling
16:30 Kasuistikk
17:00 Slutt for dagen

Fredag 13. november

08:30 Behandling av T1 blærekreft i Norge
09:30 Operasjon av block disseksjon. Pasientpresentasjon; operasjon
10:00 Komplikasjoner ved TURB
11:00 TUR-B. Pasientpresentasjon; operasjon

11:30 Lunsj

12:00 TUI uretrastriktur. Pasientpresentasjon; operasjon
12:30 Uretrastrikturer. Forelesning
13:30 Hvordan forbedre Turb? Pre-operative forberedelser
14:30 Evaluering

15:00 Kurset slutt

Fant du det du lette etter?