Toksikologi for arbeidsmedisinere

, 12.11.2019-14.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Arbeidsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (21t) for LIS i Arbeidsmedisin
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
12.11.2019-14.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart tirsdag kl 08:30 - avsluttes torsdag kl 16
Sted
Statens arbeidsmiljøinstitutt,
Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo

 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
Ragna Ugedal (STAMI)
Ragna.Ugedal@stami.no
(se mer info under Påmelding)

Påmeldingsfrist - 01.10.2019
 

Målgruppe

Valgfritt kurs (21t) for LIS i Allmenmedisin og Samfunnsmedisin.

Læringsmål

Oppdatering innen arbeidslivets toksikologi med fokus på aktuelle emner og ny kunnskap og følger de nye læringsmålene for LIS-leger innen toksikologi.

Kursavgift

NOK 5100,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Kurskomite

Ragna Ugedal, leder for kurs og undervisning, STAMI rug@stami.no
Shan Zienolddiny, forskningssjef/toksikolog, STAMI shan.zienolddiny@stami.no

 Program

Tirsdag 12. november 
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 09.15 Velkommen v/Shan Zienolddiny og Ragna Ugedal, STAMI (inkl. presentasjonsrunde)

GENERELL TOKSIKOLOGI
09.15 – 10.00 Generell toksikologi med relevans til arbeidsmiljøet
Problemstillinger, begreper og prinsipper, mekanismer
Asbjørn Nilsen, NTNU

10.15 – 11.00 Toksikologiske problemstillinger, prinsipper og begreper
Problemstillinger, begreper og prinsipper, mekanismer
Asbjørn Nilsen, NTNU

REGULATORISK TOKSIKOLOGI
11.15 – 12.00 Kjemisk arbeidsmiljø - kan vi si noe om hvor og hvor mye?
Status og utvikling, eksponering og helseutfall
Eva Kristin Løvseth, STAMI

12.00 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Vurdering av kjemisk eksponering rettet mot de som fortolker, bruker, anvender
Prøvetaking og analyse. Uorganiske stoffer
Nils Petter Skaugset, STAMI 
13.30 – 14.15 Prøvetaking og analyse: Organiske stoffer, biomonitorering
Raymond Olsen, STAMI
14.30 – 15.15 Reduksjon av eksponering og bruk av verneutstyr
Solveig Føreland, NTNU
15.30 – 16.00 Regulatorisk toksikologi, administrative normer, REACH
Helge Johnsen, STAMI 
 
Onsdag 13. november
09.00 – 09.45 Praktisk risikovurdering av kjemikalier
Erik Dahl-Hansen, Norsk Industri

HELSEEFFEKTER
10.00 – 10.45 Kjemisk-indusert/yrkesbetinget kreft
Kristina Kjærheim, Kreftregisteret
11.00 – 11.45 Innånding, deponering og skadevirkninger av respirasjonstoksiske stoffer
Marit Skogstad, STAMI 
12.00 – 12.45 Hudtoksikologi
Jose Hernan Alfonso, STAMI

12.45 – 13.15 Lunsj

13.15 – 14.00 Skadevirkninger og mekanismer ved eksponering for noen nevrotoksiske stoffer
Dag Ellingsen, STAMI
14.15 – 15.00 Reproduksjonstoksikologi
Risikovurdering ved kjemisk eksponering hos gravide
Mimmi Leite, STAMI
15.15 – 16.00 Nanotoksikologi
Helseeffekter av fabrikkerte nanomaterialer
Shan Zienolddiny, STAMI

Torsdag 14. november
MEKANISMER
09.00 – 09.45 Kreftfremkallende stoffer og kreftmekanismer
Håkan Wallin, STAMI 
10.00 – 10.45 Samspill mellom arv og miljø
Betydningen av individuell sårbarhet med relevans til arbeidsmiljø
Steen Mollerup, STAMI
11.00 – 11.45 Immuntoksikologske effekter; Astma, allergi, immunforsvar
Foreleser: Tor Lea, NMBU 
12.00 – 12.45 Mikrobiomets betydning for toksikologiske aspekter
Foreleser: Tor Lea, NMBU

12.45 – 13.15 Lunsj

13.15 – 14.15 Aktuell toksikologi:
Kombinasjonseksponeringer - forskningsprosjekter ved STAMI
To STAMI-prosjekt – foreløpig ikke avgjort hvilke

RISIKOKOMMUNIKASJON
14.30 – 15.15 Risikokommunikasjon av toksiske effekter av kjemikalier
Tone Eriksen, Arbeidstilsynet

15.30 – 16.00 Evaluering og refleksjon i plenum
Plenumsleder: Shan Zienolddiny, STAMI
16:00 Takk for denne gang og velkommen tilbake!
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.