Toksikologi for arbeidsmedisinere

WEBINAR
Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Arbeidsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Arbeidsmedisin (21t)

Målgruppe

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Arbeidsmedisin

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Arbeidsmedisin (21t)

Godkjent som valgfritt for Allmennmedisin (e+v, gjelder emne: Forgiftninger), Fysikalsk medisin og rehabilitering (v+e), Medisinsk biokjemi (v+e), Nevrologi (v+e)

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskaper om hvordan kroppsfremmede stoffer akkumuleres og omdannes i kroppen under eksponering og hvordan individuell eksponering kan monitoreres. Videre skal de sitte igjen med kunnskap om muligheter og begrensninger når det gjelder spesielle risikovurderinger. Deltakerne skal ha fått kjennskap til toksikologiske mekanismer ved allergi og kreftutvikling samt sykdommer i lunge og nervesystemet fremkalt av kroppsfremmede stoffer, og individuell følsomhet overfor arbeids- og miljøkjemikalier.

Kurskomité

Bent Håvard Hellum (kursleder)
Sindre R. Svedahl (kursleder)

Kursavgift

5000,-

Antall deltakere

40

Program

Kan komme endringer

Mandag 16. november

09.15-11.00 Grunnleggende toksikologi. Toksikokinetikk
11.15-12.00 Eksponering av kjemikalier i arbeidslivet

12.00-12.45 Lunsj

12.45-14.30 Lungetoksikologi
14.45-16.30 Toksikologiske virkninger av metaller

Tirsdag 17. november
08:15- 11.00   Allergier i arbeidslivet og i miljøet, typer og årsaker. Mekanismer, diagnostikk og forebygging.
11.15- 12.00   Risiko for arbeidsrelaterte forplantningsskader. Praktiske tiltak      

12.00- 12.45   Lunsj  

12.45- 13.30   Nanopartikler, innføring i nanotoksikologi  
13.45- 15.30   Reproduksjonstoksikologi- hvordan påvirkes forplantningsevne og fosterutvikling av xenobiotika?

Onsdag 18. november
08.15- 10.00   Toksikologiske virkninger i nerve-systemet som følge av arbeidsmiljø-påvirkninger        
10.15- 12.00   Kreft og kreftmekanismer. Arbeidsmiljø- og genetiske risikofaktorer        

12.00- 12.45   Lunsj   

12.45- 13.30   Kreft og kreftmekanismer. Arbeidsmiljø- og genetiske risikofaktorer       
13.45-14.30    Biologisk overvåkning i arbeidsmedisinsk praksis  
14.45 – 15.30  Evaluering og avslutning


Fant du det du lette etter?