Thyroideapatologi 2021

Valgfritt organkurs for Leger i spesialisering i Patologi

Tema for kurset og læringsmål

Generell diagnostisk patologikompetanse

PAT-001:Histologipreparater
Ha god kunnskap om og selvstendig kunne vurdere et variert utvalg av histologipreparater og kjenne relevante differensdiagniser.

Thyreoidea og parathyreoidea:

PAT-126: Sykdommene i Thyreoidea og parathyreoidea.
Selvstendig kunne diagnostisere de vanligste sykdommer og thyreoidea og parathyreoidea og kjenne relevante differensialdiagnoser.

PAT-127: Thyreoiditter
Selvstendig kunne diagnostisere de hyggiste forekommende thyreoiditter

PAT-128: Struma
Selvstendig kunne diagnostisere de hyppigste forekommende årsaker til struma

PAT-129: Follikulært adenom-maligne neoplasier i thyreoidea
Selvstendig kunne diagnostisere follikulært adenom og de hyppigste maligne neoplasier i thyreoidea

PAT-130: Hyperplasier og adenomer i parathyreoidea
Selvstendig kunne diagnostisere hyperplasier og adenomer i parathyreoidea

PAT-131: Sjeldne thyreoiditter
Ha kjennskap til sjeldne varianter av thyreoiditter

PAT-132: Sjeldne neoplasier i parathyreoiditter
Ha kjennskap til sjeldnere typer neoplasier i parathyreoidea

Målgruppe

Ny ordning:
Anbefalt organkurs for Leger i spesialisering i patologi

Gammel ordning:
Valgrftitt organkurs for Leger i spesialisering

Læringsutbytte

Erverve basis kunnskap om de vanligste sykdommer i thyroidea
Erverve basis kunnskap om de hyppigste forekommende thyreoiditter
Erverve basis kunnskap om årsaker til godartet struma
Erverve basis kunnskap og kriterier for å diagnostisere follikulært adenom og de hyppigste maligne neoplasier i thyroidea
Erverve basis kunnskap i molekylær patologiske undersøkelser og deres betydning for diagnostikk og behandling
Erverve basis kunnskap om cytologi basert diagnostikk

Kriterier for opptak

Det kreves basis kunnskap i histopatologi og helst ett års tjenestetid som LIS. Det kreves at en LIS har besvart thyreoideapreparater under veiledning

Kurskomite

Samer Al-Saad, UNN 
Oddrun Kolstad, UNN
Hanne Halvorsen, UNN

Litteratur

Anbefales å lese gjennom kapittel thyreoideapatologi i en av de generelle patologibukene.

Rosai surgical pathologi, Stenberg diagnostic pathologi, Fletcer surgical pathology

Program

Torsdag 27. mai
9.30-10.00: Registrering og velkommen til kurs
10.00-11.00: Thyreoiditt
11.00-12.00: Hyperplasi

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00: Follikulært adenom vs carcinom
KOMMER...
15.00-16.00: Papillært karsinom
16.00-17.30: Andre neoplasier (onkocytære, lavt differensiert ca. og anplastisk karsinom)

Fredag 28. mai
09.00-10.00: Medullært karsinom
10.00-11.00: Molekylære aspekter og deres betydning i diagnostikk og behandling.
11.00-12.00: Cytologisk diagnostikk

12.00-13.00: Lunsj

14.00-15.00: Kasus 1 og 2
15.00-16.00: Kasus 3 og 4
16.00 Avslutning og vel hjem

Fant du det du lette etter?