Thyroideapatologi 2021

Valgfritt organkurs for Leger i spesialisering i Patologi

Tema for kurset og læringsmål

Generell diagnostisk patologikompetanse

PAT-001:Histologipreparater
Ha god kunnskap om og selvstendig kunne vurdere et variert utvalg av histologipreparater og kjenne relevante differensdiagniser.

Thyreoidea og parathyreoidea:

PAT-126: Sykdommene i Thyreoidea og parathyreoidea.
Selvstendig kunne diagnostisere de vanligste sykdommer og thyreoidea og parathyreoidea og kjenne relevante differensialdiagnoser.

PAT-127: Thyreoiditter
Selvstendig kunne diagnostisere de hyggiste forekommende thyreoiditter

PAT-128: Struma
Selvstendig kunne diagnostisere de hyppigste forekommende årsaker til struma

PAT-129: Follikulært adenom-maligne neoplasier i thyreoidea
Selvstendig kunne diagnostisere follikulært adenom og de hyppigste maligne neoplasier i thyreoidea

PAT-130: Hyperplasier og adenomer i parathyreoidea
Selvstendig kunne diagnostisere hyperplasier og adenomer i parathyreoidea

PAT-131: Sjeldne thyreoiditter
Ha kjennskap til sjeldne varianter av thyreoiditter

PAT-132: Sjeldne neoplasier i parathyreoiditter
Ha kjennskap til sjeldnere typer neoplasier i parathyreoidea

Målgruppe

Ny ordning:
Anbefalt organkurs for Leger i spesialisering i patologi

Gammel ordning:
Valgrftitt organkurs for Leger i spesialisering

Læringsutbytte

Erverve basis kunnskap om de vanligste sykdommer i thyroidea
Erverve basis kunnskap om de hyppigste forekommende thyreoiditter
Erverve basis kunnskap om årsaker til godartet struma
Erverve basis kunnskap og kriterier for å diagnostisere follikulært adenom og de hyppigste maligne neoplasier i thyroidea
Erverve basis kunnskap i molekylær patologiske undersøkelser og deres betydning for diagnostikk og behandling
Erverve basis kunnskap om cytologi basert diagnostikk

Kriterier for opptak

Det kreves basis kunnskap i histopatologi og helst ett års tjenestetid som LIS. Det kreves at en LIS har besvart thyreoideapreparater under veiledning

Kursavgift

Kr 4.000,-

Kurskomite

Samer Al-Saad, UNN 
Oddrun Kolstad, UNN
Hanne Halvorsen, UNN

Litteratur

Anbefales å lese gjennom kapittel thyreoideapatologi i en av de generelle patologibukene.

Rosai surgical pathologi, Stenberg diagnostic pathologi, Fletcer surgical pathology

Program

Torsdag 27. mai

08.00 Testing av utstyr, IKT og digitalt møterom. RegUt.
08.45 Anatomi og makrobeskjæring. Pavla Sustova.
09.50 Thyreoiditt og hyperplasi. Pavla Sustova.

10.50 Pause

11.00 Follikulært adenom vs carcinom + folikulært neoplasme av uvisst malignitetspotensiale. Samer Al-Saad.
11.45 Parathyreoideaadenom vs. hyperplasi. Samer Al-Saad.

12.00-13.00: Lunsj

13.00 Papillært karsinom og varianter + NFTIP. Oddrun Kolstad og Hanne Halvorsen.

14.00 Pause

14.10 Andre neoplasier (onkocytære, lavt differensiert ca., anaplastisk karsinom, meddulært ca. Eva Sigstad.

15.40 Slutt

Fredag 28. mai

08.00 Radiologisk diagnostisk. Olav Håskjold.

08.45 Pause

08.55 Behandling av thyreoidealidelser - hva trenger klinikeren å vite. Vegard Brun.

09.35 Pause

09.45 Molekylære aspekter og deres betydning i diagnostikk og behandling. Ragnhild Wold

10.25 Pause

10.35 Introduksjon i cytologisk diagnostikk, Krystyna K. Grøholt.

11.25 Pause

11.30 Gjennomgang av kasuistikker (1-14)

15.55 Slutt

Fant du det du lette etter?