Thoraxradiologi høsten 2020

Kurs, 09.11.2020-12.11.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Radiologi og Nukleærmedisin.
Gammel ordning: se godkjenninger

Når og hvor

Dato
09.11.2020-12.11.2020 
Klokkeslett
Mandag 9. november 2020 kl. 08.30 - Torsdag 12. november 2020 kl. 15.00
Sted
Universitetet i Tromsø,
Det helsevitenskapelige fakultet
MH-bygget,
Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Meld deg på her Påmeldingsfrist 10. mai 2020 
regut@unn.no

Målgruppe

Gammel ordning: Leger i spesialisering i Radiologi (27 t).
Valgfritt for leger i spesialisering i Lungesykdommer (27 t v/e) og Nukleærmedisin (27 t v/e).

Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Radiologi.

Læringsmål

  • Kurset er anbefalt læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål:
    Thorax radiolog teori og ferdigheter.
    Deler av Hjerte- og kar radiologi og ferdigheter.
    Traume/akutt radiologi - Thorax/kar radiologi.
    Onkologisk radiologi -Teori.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om diagnostikk og i noe grad behandling av hjerte- og lungesykdommer. 

Godkjenninger

I gammel ordning hadde kurset følgende godkjenninger: 
Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Radiologi.
Valgfritt kurs for leger i spesialsiering i Lungesykdommer (27 t v/e) og Nukleærmedisin (27 t v/e).

Arbeidsmåte

Plenum undervisning og gruppeundervisning.

Kursavgift

Kr 6000

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr 250 pr. dag.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Kurskomite

Tom-Vegard Markussen (kursleder), UNN Tromsø, Overlege.
Siri Marie Blomberg, Haukeland Universitetssjukehus, Overlege.
Arve Jørgensen, St.Olavs Hospital, Overlege.
Trond Mogens Aaløkken, Ullevål Sykehus, Professor og Overlege.
Anagha Parker, Norsk Thoraxradiologisk forening, Overlege.

Program

Mandag 9. november

08.30 Registrering.
08.55 Velkommen.

Modaliteter

09.15 Røntgen - og UL Thorax.
10.00 CT thorax (teknikk).

10.45 Pause.

ILS

11.00 Radiologiske mønster - Nodulære, linære og høy attenausjon.

11.45 Lunsj.

12.45 Interstitielle lungesykdommer.
13.30 Strålevern og strålebruk.

14.00 Pause.

14.15 CT protokoller.
15.00 Granulomatøse tilstander.

15.45 Pause.

16.00 Gruppeundervisning. ILS.

16.45 Slutt.

Tirsdag 10. november

Lungetumores

08.15 Radiologi. Klassifisering, utredning, beskrivelse av lungeca.
09.156 PET-CT (ved lungeca.)

09.45 Pause.

10.15 Noduli/subsolide noduli.
11.00 Mediastinum.

11.45 Lunsj.

12.30 Gruppeundervisning. Lungekreft.

13.15 Pause.

13.30 Lungebiopsier.
14.00 Kliniske betraktninger.
14.45 Kirurgi lungetumores.

15.15 Pause.

15.30 Lungeemboli og pulmonal hypertensjon.
16.15 Quiz/Kahoot.

17.00 Slutt.

Onsdag 11. november

Hjerte og karsykdommer

09.15 Pleurale sykdommer.
10.00 Pulmonale infeksjoner.

10.45 Pause.

11.00 Tuberkolose Radiologi.
11.45 Oppurtinistiske infeksjoner.

12.30 Lunsj.

13.15 Gruppeundervisning. Fortetninger.

14.00 Pause.

Traume

14.15 Aorta (coarctatio/ulcera/aneurysme/disseksjon/behandling)
15.15 E-Fast.

15.45 Pause.

16.00 ECMO
16.45 Thoraxskader.

17.30 Slutt.

Torsdag 12. november

08.15 Vaskulitter.
09.00 PET-CT vaskulitter.

09.45 Pause.

10.15 MR Hjerte.
11.00 CT Hjerte.

11.45 Lunsj.

12.30 Kursprøve (50 spørsmål).

13.30 Gjennomgang av kursprøven.

15.00 Slutt.


Fant du det du lette etter?