Thoraxradiologi høst 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Radiologi og Nukleærmedisin.
Gammel ordning: se godkjenninger

MÅLGRUPPE

Gammelordning: Leger i spesialisering i radiologi (24t). Lungeleger, Kardiologer og andre interessante leger.

Ny ordning: Kurset er anbefalt læringsaktivitet til følgende forskriftfestede læringsmål: Thorax radiolog teori og ferdigheter. Deler av Hjerte- og kar radiologi teori og ferdigheter. Traume/akutt radiologi – Thorax/kar radiologi. Onkologisk radiologi – Teori.

LÆRINGSMÅL

Kurset er anbefalt læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål:

Thorax radiolog teori og ferdigheter.

Deler av Hjerte- og kar radiologi og ferdigheter.

Traume/akutt radiologi - Thorax/kar radiologi.

Onkologisk radiologi -Teori.

LÆRINGSUTBYTTE

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om diagnostikk og i noe grad behandling av hjerte- og lungesykdommer.


GODKJENNINGER

I gammel ordning hadde kurset følgende godkjenninger: 

Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Radiologi.
Valgfritt kurs for leger i spesialsiering i Lungesykdommer (27 t v/e) og Nukleærmedisin (27 t v/e).


ARBEIDSMÅTE

Plenum undervisning og gruppeundervisning.


KURSAVGIFT

Kr. 6.300 kr inkl lunsj. 

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr 300,- pr dag. 

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


KURSKOMITE

Siri Marie Blomberg, Haukeland Universitetssykehus, Overlege.

Arve Jørgensen, St.Olavs Hospital, Overlege.

Trond Mogens Aaløkken, Ullevål Sykehus, Professor og Overlege.

Anagha Parker, Norsk Thoraxradiologisk forening, Overlege.

Tom-Vegard Markussen, UNN Tromsø, Overlege. (Kursleder)


PROGRAM

Preliminært KURSPROGRAM I THORAXRADIOLOGI 2022.pdf


Fant du det du lette etter?