Thoraxkirurgi basiskurs

Under covid-19 pandemien er kurset midlertidig godkjent som valgfritt for LIS i Thoraxkirurgi i ny og gammel ordning.

Påmelding

Det foretas løpende opptak fram til kurset er fulltegnet, deretter settes søkere på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass. 

Informasjon

Da covid-19 setter en stopper for kursdeltakelse i utlandet er kurset laget for at LIS i Thoraxkirurgi skal ha et kurstilbud høsten 2020. Kurset midlertidig godkjent som valgfritt for LIS i Thoraxkirurgi i ny og gammel ordning. 

Timetall

14

Kursansvarlig

Thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og Norsk Thoraxkirurgisk Forening (NTKF)

Kursleder Vegard S. Ellensen, Overlege PhD, Thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Kurskomité forøvrig:
-Robert Persson, LIS, Thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
-Gry Dahle, Overlege PhD, Thoraxkirurgisk avd, Rikshospitalet, President i Norsk Thoraxkirurgisk Forening (NTKF)
-Rune Haaverstad, Professor/seksjonsoverlege, Thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
 

Læringsmål

Kurset er beregnet på LIS3 i thoraxkirurgisk spesialisering. Det gir basiskunnskap om hele fagets bredde og vil gi et godt fundament for den kliniske praksis i både hjerte- og generell thoraxkirurgi. Læringsmålene som helt eller delvis dekkes er:

THX-006 Bronkoskopi; Ha kjennskap til bronkoskopi og kjenne metodens styrker og begrensninger.
THX-007 Lungefunksjonsundersøkelser; Ha kjennskap til lungefunksjonsundersøkelser, herunder spirometri, trappetest og oksygenopptaksmålinger.
THX-008 Mediastinoskopi; Ha kjennskap til mediastinoskopi og metodens styrker og begrensninger.
THX-009 Risikovurdering; Selvstendig kunne utføre risikovurdering av pasienter som kommer til hjerte- og lungekirurgi. Kjenne til risikoscoringssystemer.
THX-012 ECC og mekanisk sirkulasjon; Ha god kunnskap om prinsippene bak kardioplegi, hypotermi og ekstrakorporal sirkulasjon.
THX-013 Mekanisk sirkulasjonsstøtte; Ha god kunnskap om prinsippene bak mekanisk sirkulasjonsstøtte
THX-014 Respiratorbehandling; Ha kunnskap om prinsippene ved respiratorbehandling per- og postoperativt, herunder bruk av en-lungeventilasjon.
THX-016 Onkologiske behandlingsprinsipper; Ha kunnskap om hovedprinsippene bak moderne stråleterapi og cytostatikabehandling, herunder adjuvant kjemoterapi etter lungecancer.
THX-020 Postoperativ overvåking og behandling; Ha god kunnskap om prinsipper for hemodynamisk og respiratorisk overvåkning og behandling av pasienter postoperativt.
THX-035 Ha kjennskap til prinsippene for aortaklaffebevarende kirurgi /aortarotplastikk.
THX-036 Ha kunnskap om prinsippene ved utskifting av aortarot og innsetting av klaffebærende graft.
THX-038 Ha kjennskap til prinsippene for klaffebevarende mitralkirurgi/ mitralplastikk.
THX-039 Ha kjennskap til prinsippene for kirurgi på trikuspidalklaffen.
THX-040 Ha kunnskap om prinsippene ved minimal invasiv klaffeintervensjon (og kunne utføre dette under supervisjon).
THX-041 Ha kunnskap om endokarditt, herunder utredning, alternative behandlinger, indikasjon for kirurgi og kirurgiske prinsipper.
THX-044 Ha kunnskap om behandlingsprinsippene ved aneurisme i aorta ascendens.
THX-045 Ha kjennskap til behandlingsprinsippene ved aneurisme og disseksjon i aorta descendens.
THX-046 Ha kunnskap om behandlingsprinsipper for (og selvstendig kunne behandle) de vanligst forekommende hjertearytmier.
THX-048 Ha kjennskap til prinsippene ved kirurgisk ablasjon for atrieflimmer.
THX-049 Ha kjennskap til indikasjonsstilling og behandlingsprinsipper ved bruk av temporær og implantert pacemaker.
THX-059 Ha kjennskap til behandlingsprinsippene ved pectus excavatum.
THX-060 Ha kjennskap til behandlingsprinsippene ved pectus carinatum.

Kursavgift

4000

Antall deltakere

16. Antallet vil kunne måtte endres jfr. COVID-19 retningslinjer.

Program

Torsdag 29/10
08.00 Introduksjon. Vegard S. Ellensen, Thoraxkirurgisk seksjon HUS
08.10 Hvordan utrede pasienter med kirurgisk sykdom i mediastinum og lunger? Marianne Aanerud, Lungeavd. HUS, Terje Aass, Thoraxkirurgisk seksjon HUS
09.40 Pause
10.00 Onkologiske behandlingsprinsipper og MDT møter. NN, Kreftavd. HUS. Gry Dahle, Thoraxkirurgisk avd. OUS
10.45 Risikovurdering av pasienten – «eyeballing» og scoringssystemer (STS, Euroscore, Frailty og Guidelines). Per Erling Dahl, Thoraxkirurgisk avd. UNN

11.30 Lunch

12.30 Per- og postoperativ respiratorbehandling og pasientovervåkning. Hege Brekke, Kirurgisk Service Klinikk HUS 
14.00 Pause
14.20 Ekstrakorporeal sirkulasjon og ECMO, IABP og Impella. Alexander Wahba, Thoraxkirurgisk avd. St. Olavs Hospital, Knut Nesheim, Thoraxkirurgisk seksjon HUS 

16.00 Slutt
 
Fredag 30/10
08.00 Behandlingsstrategier ved aortaklaffekirurgi; åpen kirurgi og mini-invasive metoder. Gry Dahle, Thoraxkirurgisk avd. OUS, Vegard S. Ellensen, Thoraxkirurgisk seksjon HUS
09.30 Pause
09.45 Mitral- og tricuspidalkirurgi. Indikasjoner, metoder og resultater. Robert Persson, Thoraxkirurgisk seksjon HUS. Venny Kvalheim, Thoraxkirurgisk seksjon HUS, Gry Dahle, Thoraxkirurgisk avd. OUS 

11.30 Lunch

12.30 Endokarditt. Indikasjon, timing og operasjonsmetoder. Rune Haaverstad, Thoraxkirurgisk seksjon HUS
13.15 Behandling av aortaaneurisme og –disseksjon i torakale aorta. Rune Haaverstad, Thoraxkirurgisk seksjon HUS
14.30 Pause
14.45 Hjertearytmier og pacemaker – indikasjoner og behandling. Gaute Vollan, Hjerteavd. HUS
15.30 Pectusbehandling. Rune Haaverstad, Thoraxkirurgisk seksjon HUS

16.00 Slutt

Fant du det du lette etter?