Thoraxkirurgi basiskurs

Kurset er søkt godkjent for LIS i Thoraxkirurgi i ny og gammel ordning (14 timer). Se for øvrig informasjon under.

Informasjon

Da covid-19 setter en stopper for kursdeltakelse i utlandet er kurset laget for at LIS i Thoraxkirurgi skal ha et kurstilbud høsten 2020. Kurset er søkt godkjent hos Legeforeningen, informasjon om godkjenning legges ut så snart det er avklart.

Timetall

14

Kursansvarlig

Thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og Norsk Thoraxkirurgisk Forening (NTKF)

Kursleder Vegard S. Ellensen, Overlege PhD, Thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Kurskomité forøvrig:
-Robert Persson, LIS, Thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
-Gry Dahle, Overlege PhD, Thoraxkirurgisk avd, Rikshospitalet, President i Norsk Thoraxkirurgisk Forening (NTKF)
-Rune Haaverstad, Professor/seksjonsoverlege, Thoraxkirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
 

Læringsmål

Kurset er beregnet på LIS3 i thoraxkirurgisk spesialisering. Det gir basiskunnskap om hele fagets bredde og vil gi et godt fundament for den kliniske praksis i både hjerte- og generell thoraxkirurgi. Læringsmålene som helt eller delvis dekkes er:

THX-006 Bronkoskopi; Ha kjennskap til bronkoskopi og kjenne metodens styrker og begrensninger.
THX-007 Lungefunksjonsundersøkelser; Ha kjennskap til lungefunksjonsundersøkelser, herunder spirometri, trappetest og oksygenopptaksmålinger.
THX-008 Mediastinoskopi; Ha kjennskap til mediastinoskopi og metodens styrker og begrensninger.
THX-009 Risikovurdering; Selvstendig kunne utføre risikovurdering av pasienter som kommer til hjerte- og lungekirurgi. Kjenne til risikoscoringssystemer.
THX-012 ECC og mekanisk sirkulasjon; Ha god kunnskap om prinsippene bak kardioplegi, hypotermi og ekstrakorporal sirkulasjon.
THX-013 Mekanisk sirkulasjonsstøtte; Ha god kunnskap om prinsippene bak mekanisk sirkulasjonsstøtte
THX-014 Respiratorbehandling; Ha kunnskap om prinsippene ved respiratorbehandling per- og postoperativt, herunder bruk av en-lungeventilasjon.
THX-016 Onkologiske behandlingsprinsipper; Ha kunnskap om hovedprinsippene bak moderne stråleterapi og cytostatikabehandling, herunder adjuvant kjemoterapi etter lungecancer.
THX-020 Postoperativ overvåking og behandling; Ha god kunnskap om prinsipper for hemodynamisk og respiratorisk overvåkning og behandling av pasienter postoperativt.
THX-035 Ha kjennskap til prinsippene for aortaklaffebevarende kirurgi /aortarotplastikk.
THX-036 Ha kunnskap om prinsippene ved utskifting av aortarot og innsetting av klaffebærende graft.
THX-038 Ha kjennskap til prinsippene for klaffebevarende mitralkirurgi/ mitralplastikk.
THX-039 Ha kjennskap til prinsippene for kirurgi på trikuspidalklaffen.
THX-040 Ha kunnskap om prinsippene ved minimal invasiv klaffeintervensjon (og kunne utføre dette under supervisjon).
THX-041 Ha kunnskap om endokarditt, herunder utredning, alternative behandlinger, indikasjon for kirurgi og kirurgiske prinsipper.
THX-044 Ha kunnskap om behandlingsprinsippene ved aneurisme i aorta ascendens.
THX-045 Ha kjennskap til behandlingsprinsippene ved aneurisme og disseksjon i aorta descendens.
THX-046 Ha kunnskap om behandlingsprinsipper for (og selvstendig kunne behandle) de vanligst forekommende hjertearytmier.
THX-048 Ha kjennskap til prinsippene ved kirurgisk ablasjon for atrieflimmer.
THX-049 Ha kjennskap til indikasjonsstilling og behandlingsprinsipper ved bruk av temporær og implantert pacemaker.
THX-059 Ha kjennskap til behandlingsprinsippene ved pectus excavatum.
THX-060 Ha kjennskap til behandlingsprinsippene ved pectus carinatum.

Kursavgift

4000

Antall deltakere

16. Antallet vil kunne måtte endres jfr. COVID-19 retningslinjer.

Program

Torsdag 29/10
08.00 Introduksjon. Vegard S Ellensen
08.10 Hvordan utrede pasienter med kirurgisk sykdom i mediastinum og lunger? Lungelege og thoraxkirurg
09.40 Pause
10.00 Onkologiske behandlingsprinsipper og MDT møter. Onkolog, Gry Dahle og Robert Persson
10.45 Risikovurdering av pasienten – «eyeballing» og scoringssystemer (STS, Euroscore, Frailty og Guidelines). Thoraxkirurg og geriater fra Hjerteavdelingen

11.30 Lunch

12.30 Per- og postoperativ respiratorbehandling og pasientovervåkning. Anestesilege fra Thoraxkirurgisk Intensiv & Overvåkning (TIO)
14.00 Pause
14.20 Ekstrakorporeal sirkulasjon og ECMO, IABP og Impella. Perfusjonist og thoraxkirurg

16.00 Slutt

Fredag 30/10
08.00 Behandlingsstrategier ved aortaklaffekirurgi; åpen kirurgi og mini-invasive metoder. Thoraxkirurger ved seksjonen og Gry Dahle
09.30 Pause
09.45 Mitral- og tricuspidalkirurgi. Indikasjoner, metoder og resultater. Thoraxkirurger ved seksjonen og Gry Dahle

11.30 Lunch

12.30 Endokarditt. Indikasjon, timing og operasjonsmetoder. Rune Haaverstad
13.15 Behandling av aortaaneurisme og –disseksjon i torakale aorta. Rune Haaverstad/Vegard S Ellensen
14.30 Pause
14.45 Hjertearytmier og pacemaker – indikasjoner og behandling. Thoraxkirurger og kardiologer
15.30 Pectusbehandling. Rune Haaverstad/Vegard S Ellensen

16.00 Slutt

Fant du det du lette etter?