Thoracolaparaskopisk kirurgi, basiskurs

Kurs, 04.12.2019-05.12.2019, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Gererell kirurgi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i generell kirurgi (20 timer)

Når og hvor

Dato
04.12.2019-05.12.2019 
Klokkeslett
Onsdag 4.12.19, kl. 08.30 - Torsdag 5.12.19 kl. 17.00.
Sted
Universitetet i Tromsø
Helsevitenskapelige fakultet
MH-bygget
9037 Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Frist 01.09.2019 
regut@unn.no

Læringsmål 

Disse dagene vil omhandle, oppdekking, samarbeidi et laparaskopisk team, gjennomgang av laparaskopisk rack, ultralyd/ bipolar disseksjonsinstrumenter, og laparaskopisk stifteinstrumenter. Bukveggsanatomi og tilgang til buk/ trocharplassering, laparaskopisk suturteknikk, diagnostisk laparaskopi, appendectomi, kolecystektomi, brokk kirurgi. Torakoskopi. Anestesi ved laparaskopi. Laparaskopisk disseksjonsteknikk og hemostase. Øvelser på Drammensbokser og levende griser. 

Kursavgift

kr 4 000,-.

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

Maks antall deltagere

24

Arbeidsmåter

Forelesninger, øvelser, leiring, dekking, teamarbeid, filmsnutter, demo innen laparaskopi og kursprøve.

Innhold

Praktiske øvelse på drammensbokser, lapr treningsrack og på tre stuer med en gris per stue. Tre kirurger per gris og to per treningsboks (fem på hvert rom, i alt tre rom). Trening på alle momenter innen basale ferdigheter i laparaskopisk kirurgi. 

På dag 2 er det praktiske øvelser som dag 1, men nå litt er avanserte prosedyrer som tarmavsetting, anastomoser, kolecystektomi, spenectomi, nefrektomi, lever reseksjon, hemostase. 

Kurskomite

Kim Erlend Mortensen (leder) 
Rolv-Ole Lindsetmo
Stig Norderval
Jørn Christian Kjæve

Program

Tirsdag 4.desember 

08.30 Registrering og kaffe.
08.40 Introduksjon av kurset. Kim Erlend Mortensen.
08.45 Utdanning i laparaskopi.
09.15 Leiring, dekking, det laparaskopiske team.
09.45 Anatomi av bukvegg, thoraxvegg. Stig Norderval.
10.15 Laparaskopisk suturteknikk. Jørn Christian Kjæve.
10.45 Gjennomgang av laparaskopisk rack.
11.15 Ultralydsaks og diverse.
11.45 EndoGIA og diverse.

12.15 Lunsj 

13.00 Praktiske øvelser på kirurgisk forskningslab. 

17.30 Slutt.

Onsdag 5.desember 

08.00 Diagnostisk laparaskopi. Rolv-Ole Lindsetmo.
08.20 Laparaskopisk appendectomi. Petter Fosse Gjessing.
08.40 Laparaskopisk kolecystektomi. Kim Erlend Mortensen.
09.00 Laparaskopisk brokk kirurgi. Robin Gaupset. 

09.30 Pause. 

09.45 Laparaskopi ved akutte gynekologiske tilstander. Elena Garibaldi.
10.15 Thorakoskopi. Tor Steensrud.
10.45 Anestesi ved laparaskopi/ thorakoskopi. Søren Stangelund.

11.15 Lunsj.

12.00 Praktiske øvelser på kirurgisk forskningslab. 

17.00 Slutt. Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.