Tarmsykdommer, Tromsø, Høst 2020

Kurs, 05.10.2020-07.10.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Fordøyelsessykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Fordøyelsessykdommer (19 t).
Valgfritt: se under "Godkjenninger".

Når og hvor

Dato
05.10.2020-07.10.2020 
Klokkeslett
Mandag 5.10.20 kl. 11.00 - Onsdag 7.10.20 kl. 13.00
Sted
Universietet i Tromsø,
Det helsevitenskapelig faktultet,
Breivika,
Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Meld deg på. Påmeldingsfrist 10. mai 2020 
regut@unn.no

Læringsmål

Kurset er knyttet opp mot følgende læringsmål:

FOR-011; FOR-020; FOR-021; FOR-028; FOR-029; FOR-035; FOR-037; FOR-077; FOR-078; FOR-079; FOR-080; FOR-081; FOR-082; FOR-083; FOR-084; FOR-085; FOR-087; FOR-088; FOR-089; FOR-090; FOR-091; FOR-092; FOR-093; FOR-094; FOR-095; FOR-096; FOR-097; FOR-098.

Temaområder er: Tarmsystemet, Tarmkreft, Kronisk diarè og obstipasjon, Andre tarmsykdommer og ernæring.

Læringsutbytte

Deltakerne skal etter fullført kurs ha tilegnet seg god kunnskap om utredning og behandling av sykdommer i både tynn- og tykktarm.

Godkjenninger

Ny ordning:

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i tarmsykdommer.

Gammel ordning:

Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i tarmsykdommer (19 t).

Valgfritt for leger i spesialisering etter gammel ordning i:

Allmennmedisin, 19 t videre- og etterutdanning.
Nukleærmedisin, 19 t videre- og etterutdanning.
Barnekirurgi, 19 t etterutdanning.
Fysikalsk medisin og rehabilitering, 19 t etterutdanning.
Gastroenterologisk kirurgi, 19 t etterutdanning.

Kursavgift

kr 5000,-.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.

Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

25

Kurskomite

Jan Magnus Kvamme, Kursleder.
Eyvind J. Paulsen
Rasmus Goll

Program

Mandag 5.oktober

11.00 Åpning og orientering om kurset.

Diagnostikk og undersøkelsesmetoder.

11.05 FOR-011 Endoskopi inkludert enteroskopi. JM Kvamme.
11.40 FOR-020 Andre undersøkelsesmetoder inkludert pusteprøver.
12.00 Diagnostisk laparoskopi/tomi. Linn Nymo.

12.20 Lunsj.

13.15 FOR-021 Radiologisk diagnostikk.
13.40 FOR-021 Nukleærmedisinsk diagnostikk (tynntarm). Thuy Lu.

13.55 Pause.

14.15 FOR-077; (037) Tolkning av funn i tynn og tykktarm. E Paulssen.

15.10 Pause.

15.15 FOR-027, 028 029 GI-blødning (fokus nedre).
15.50 Tarmens mikrobiom/FMT. R Goll.
16.10 FOR-078/079 Bakt overvekst i TT. R Goll. 20
16.30 FOR-078/079 Cøliaki. JM Kvamme.

16.55 Slutt.
 

Tirsdag 6.oktober
IBD

08.30 FOR-084 Funksjonelle tarmlidelser.
08.55 FOR-091 FOR-78/079 Kronisk diare - utredning.

09.20 Pause.

09.30 LM092 Kronisk obstipasjon. M Rydningen.
09.50 FOR-080; FOR-081; FOR-078/079 IBD årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner. M Gundersen
10.10 FOR-080 IBD utrede og tolke funn, K M Johnsen.

10.25 Pause.

10.35 FOR-082 IBD medikamentell behandling. K M Johnsen.
11.10 IBD og graviditet. JM Kvamme.
11.30 Pause.
11.40 IBD, kirurgisk behandling og oppfølging etter kirurgi.

12.10 Lunsj.

13.00 FOR-035 Diagnostikk og behandling av akutt, alvorlig IBD. M Gundersen.
13.20 Kollagenøs og mikroskopisk kolitt: E Paulssen.

13.45 Pause .

Tarmkreft/neoplasi

13.55 FOR-085 Tarmpolypper.
1415 Endoskopisk reseksjon av bredbasede polypper. C Rushfeldt.

14.45 Pause.

14.55 FOR-087 Tarmkreftscreening. E Paulssen.
15.20 FOR-088 089. Tarmkreft; Symptomer og funn, utredning.

15.45 Pause.

15.55 FOR-090 Kirurgisk (25) og onkologisk (25) behandling.
H Stenvold.

16.45 Slutt.

Onsdag 7.oktober

Andre tarmsykdommer mm.

08.30 FOR-093 Divertikkelsykdom. C Rushfeldt.
08.50 FOR-094; 078 Tarminfeksjoner.

09.25 Pause.

09.35 FOR-095 Tarmiskemi.
10.05 Ileus/ pseudoobstruksjon.

10.30 Pause.

10.40 FOR-096 Stråle- og cytostatikaindusert enteropati, GVHD. JM Kvamme / Patolog
11.10 FOR-097 Anorektale sykdommer. Mona Rydningen.

11.40 Pause.

11.50 FOR-098; 079 Ernæring ved Fordøyelsessykdommer inkl korttarmssyndrom. JM Kvamme.

12.30 Kursprøve.

13.00 Slutt.Fant du det du lette etter?