Tarmsykdommer - inklusiv inflammatoriske tarmsykdommer

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fordøyelsessykdommer, Gastroenterologisk kirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer (19t), Gastroenterologisk kirurgi (19t)

Læringsmål

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål i ny spesialistutdanning:

Gastorenterologisk kirurgi: GAK-056 til GAK-62 og GAK-68 til GAK-070.
Fordøyelsessykdommer: FOR-11, FOR-020 til FOR-021, FOR-028 til FOR-029, FOR-035, FOR-037, FOR-077 til FOR-085, FOR-087 til FOR-098.

Læringsutbytte

Deltakerne skal etter fullført kurs ha tilegnet seg god kunnskap om utredning og behandling av de vanligste sykdommene i tynn- og tykktarm. Kursprogrammet er felles for spesialitetene Fordøyelsessykdommer og Gastrokirurgi, bortsett fra deler av siste kursdag.

Kursavgift

Kr 5000,-.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.
Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.
NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

45

Kurskomite

Trond Dehli
Jan Magnus Kvamme

Program 

Mandag 5.oktober 
Felles medisin og kirurgi: Diagnostikk og undersøkelsesmetoder

1100 Åpning og orientering om kurset.
1105 Endoskopi inkludert enteroskopi.
1140 Andre gastroenterologiske undersøkelsesmetoder inkludert pusteprøver.
1200 Radiologisk diagnostikk

1225 Lunsj

1305 Nukleærmedisinsk diagnostikk (tynntarm).
1320 Tolkning av funn i tynn- og tykktarm.

1355 Pause

1405 Funksjonelle tarmlidelser.
1435 Kronisk diare - utredning.
1505 Tarmens mikrobiom/FMT.

1525 Pause.

1535 Bakteriell overvekst i tynntarm.
1555 Tarminfeksjoner.

1625 Pause.

1630 Akutt appendicitt og andre sykdomstilstander i appendiks.

1700  Slutt.

Tirsdag 6. oktober 

0900 IBD: epidemiologi, patogenese, symptomer, funn og komplikasjoner.
0930 IBD: utredning og fortolkning av funn.
0955                      
1005 IBD: medikamentell behandling.
1040 PSC colitt.
1100
1110 IBD og kreft.
1135 IBD: kirurgisk behandling og oppfølging etter kirurgi.

1200 Lunsj.    

1250 IBD og graviditet.
1320 Pouchitt og andre reservoarproblemer.

1345 Pause.

1355 Tarmsvikt, High output ileostomi.
1430 Akutt, alvorlig IBD: diagnostikk og behandling. 

1450 Pause.
1500 Kollagenøs og mikroskopisk kolitt.

1525 Pause.   

1535 Cøliaki.

1600 Slutt.

Onsdag 7. oktober                             

0800 Divertikkelsykdom.
0820  Endoskopisk reseksjon av bredbasede polypper.

0855 Pause – delt program


Delt program 

Medisinsk program formiddag

0905 Tarmpolypper.
0930 Tarmkreftscreening.
0955 Tarmkreft: Symptomer og funn, utredning

1020 Pause. 

1030 Tarmkreft: Kirurgisk og onkologisk behandling.

1115 Pause. 

1125 Stråle- og cytostatikaindusert enteropati, GVHD.
1155 Anorektale sykdommer

1225 Lunsj.

Kirurgisk program formiddag

0905 Mb Crohn: Kirurgisk behandling.
0930 U Colitt: Reservoar, teknikk, komplikasjoner.
1000 Bøylestomier og endestomier, stomibrokk operasjonsteknikk.

1100 Pause.

1115 Case, komplisert buk.
1130 Ileus – mekanisk og paralytisk.
1155 Komplisert buk, åpen buk, langtidskomplikasjoner.

1225. Lunsj.

Felles kirurgi og medisin

1300 Tarmiskemi - akutt og kronisk.
1330 Nedre GI-blødning.
1400 Obstipasjon.
1420 Evaluering og kursprøve

1445 Slutt.

Fant du det du lette etter?