Tarmsykdommer

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer

Påmelding

Påmeldingsfrist 23. juni 2021

Målgruppe

LIS3 i fordøyelsessykdommer prioriteres, bør ha unnagjort mesteparten av LIS2 utdanningen i indremedisin.

Læringsmål

FOR-011 Enteroskopi (P)
FOR-020 Pusteprøver
FOR-021 Radiologisk og nukleærmedisinsk undersøkelse
FOR-028 Gastrointestinal blødning – stabilisere
FOR-029 Gastrointestinal blødning - antibiotika, vasokonstriktor og sikring av luftveier
FOR-037 Tolke funn i øsofagus, ventrikkel og duodenum
FOR-077 Tolke endoskopifunn i tynn- og tykktarm
FOR-078 Tynntarmssykdommer - årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner
FOR-079 Tynntarmssykdommer - utredning og medikamentell og diettbehandling
FOR-080 Inflammatoriske tarmsykdommer - årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner
FOR-081 Inflammatoriske tarmsykdommer - utrede og tolke funn
FOR-082 Inflammatoriske tarmsykdommer - medikamentell behandling
FOR-083 Inflammatoriske tarmsykdommer, kirurgiske behandling og oppfølging etter kirurgi
FOR-084 Funksjonelle tarmlidelser
FOR-085 Polypper - patogenese og kreftrisiko
FOR-087 Tarmscreening
FOR-089 Tarmkreft – utredning
FOR-090 Tarmkreft - kirurgisk og onkologisk behandling
FOR-091 Kronisk diaré
FOR-092 Obstipasjon
FOR-093 Divertikkelsykdom
FOR-094 Tarminfeksjoner
FOR-095 Tarmiskemi
FOR-096 Stråle- og cytostatika indusert enteropati og GVHD
FOR-097 Anorektale sykdommer
FOR-098 Ernæring ved fordøyelsessykdommer

Kurskomitè

Odd Helge Gilja (kursleder), Helse Bergen, Hilde Løland von Volkmann, Helse Bergen

Antall timer

22,5 timer

Maks deltakere

45

Kurspris

5 000,- (med forbehold om endringer)

Program

Digitalt kurs i tarmsykdommer for LIS3 i fordøyelsessykdommer
21-23/9 - 2021 i Bergen

Tirsdag

0830 Velkommen. Presentasjon av kurset og kurslederne

Tema: Bildediagnostikk

08.40-09.00 Ileokoloskopi (inkl. blødninger)
09.05-09.25 Kapselendoskopi og enteroskopi
09.30-09.45 Pause
09.45-10.05 Transabdominal gastrointestinal ultrasonografi
10.10-10.30 Endoskopisk ultralyd
10.35-11.00 Radiologi av tynn-og tykktarm (Rtg, CT, MR)
11.05-11-15 Pause
11.15-11.30 PET ved tarmsykdommer
11.30-1200 Kasuistikker fra skopi og UL

12.00-13.00 Lunsj

Tema: Inflammatorisk tarmsykdom

13.00-13.20 Epidemiologi, patogenese og immunologi
13.20-13.40 Utredning non-invasivt
13.40-14.00 Utredning med endoskopi
14.00-14.10 Pause
14.10-14.30 Ekstraintestinale manifestasjoner
14.30-14.50 Medisinsk behandling
14.50-15.10 Kirurgisk behandling
15.10-15.20 Pause
15.20-15.40 Kasuistikker om biologisk behandling
15.40-15.50 IBD og svangerskap
15.50-16.00 Pouchitt og andre reservoirproblem


Onsdag

Tema: Coloncancer

08.30-08.50 Epidemiologi og molekylærbiologi
08.50-09.10 FAP og HNPCC, praktiske implikasjoner
09.10-09.30 Endoskopisk klassifikasjon og diagnostikk av polypper
09.30-09.40 Pause
09.40-10.00 Endoskopisk standardbehandling av polypper
10.00-10.20 Reseksjonsmetoder av store polypper
10.20-10.40 Kirurgisk behandling av colon cancer
10.40-10-50 Pause
10.50-11.10 Onkologisk behandling av colon cancer
11.10-11.40 Kasuistikker colon cancer
11.40-12.00 Nasjonal screening
12.00-13.00 Lunsj

Tema: Tynn- og tykktarm

13.00-13.20 Utredning av diaré
13.20-13.40 Malabsorbsjon
13.40-14.00 Cøliaki
14.00-14.10 Pause
14.10-14.30 Neuroendokrin sykdom i tarm
14.30-14.50 Diagnostikk og behandling av «graft versus host disease» (GVHD)
14.50-15.10 Komplikasjoner etter immunterapi
15.10-15.30 Komplikasjoner etter kirurgi og strålebehandling.
15.30-16.00 Kasuistikker ved tarmsykdom

Torsdag

Tema: Funksjonelle tarmsykdommer

08.30-08.50 Introduksjon: Konsept og modeller ved FGID
08.50-09.10 Funksjonell dyspepsi
09.10-09.30 Irritabel tarmsykdom
09.30-09.40 Pause
09.40-10.00 Mikrobiota og FMT
10.00-10.20 Kompleks smertebehandling
10.20-10.40 Tarmskolen – Fysisk og digitalt - Hjelp til selvhjelp
10.40-10.50 Pause

Tema: Varia

10.50-11.10 Ernæring ved tarmsykdommer
11.10-11.30 Ulike tilganger (PEG, PEJ etc)
11.30-12.00 Bariatrisk kirurgi og komplikasjoner/følgetilstander med kasuistikk

12.00-13.00 Lunsj

Tema: Varia

13.00-13.20 Tarminfeksjoner og divertikulitt
13.20-13.40 Mikroskopisk kolitt
13.40-14.00 Tarmiskemi (Akutt og kronisk)
14.00-14.10 Pause
14.10-14.30 Obstipasjon
14.30-14.45 Fistelproblematikk: Rectovaginale
14.45-15.00 Fistelproblematikk: Perianale fistler
15.00-15.15 Porfyri
15.15-15.25 Pause
15.25-16.00 Evaluering og kursprøve


Fant du det du lette etter?