Tarmsykdommer

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer

Påmelding

Ved påmeldingsfristens utløp var det fortsatt ledige plasser på kurset. Opptak foretas fortløpende inntil kurset er fullt, deretter settes nye søkere på venteliste og kontaktes om det blir ledig plass. 

Målgruppe

LIS3 i fordøyelsessykdommer prioriteres, bør ha unnagjort mesteparten av LIS2 utdanningen i indremedisin.

Læringsmål

FOR-011 Enteroskopi (P)
FOR-020 Pusteprøver
FOR-021 Radiologisk og nukleærmedisinsk undersøkelse
FOR-028 Gastrointestinal blødning – stabilisere
FOR-029 Gastrointestinal blødning - antibiotika, vasokonstriktor og sikring av luftveier
FOR-037 Tolke funn i øsofagus, ventrikkel og duodenum
FOR-077 Tolke endoskopifunn i tynn- og tykktarm
FOR-078 Tynntarmssykdommer - årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner
FOR-079 Tynntarmssykdommer - utredning og medikamentell og diettbehandling
FOR-080 Inflammatoriske tarmsykdommer - årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner
FOR-081 Inflammatoriske tarmsykdommer - utrede og tolke funn
FOR-082 Inflammatoriske tarmsykdommer - medikamentell behandling
FOR-083 Inflammatoriske tarmsykdommer, kirurgiske behandling og oppfølging etter kirurgi
FOR-084 Funksjonelle tarmlidelser
FOR-085 Polypper - patogenese og kreftrisiko
FOR-087 Tarmscreening
FOR-089 Tarmkreft – utredning
FOR-090 Tarmkreft - kirurgisk og onkologisk behandling
FOR-091 Kronisk diaré
FOR-092 Obstipasjon
FOR-093 Divertikkelsykdom
FOR-094 Tarminfeksjoner
FOR-095 Tarmiskemi
FOR-096 Stråle- og cytostatika indusert enteropati og GVHD
FOR-097 Anorektale sykdommer
FOR-098 Ernæring ved fordøyelsessykdommer

Kurskomitè

Odd Helge Gilja (kursleder), Helse Bergen, Hilde Løland von Volkmann, Helse Bergen

Antall timer

22,5 timer

Maks deltakere

45

Kurspris

5 000,- (med forbehold om endringer)

Program

Digitalt kurs i tarmsykdommer for LIS3 i fordøyelsessykdommer
21-23/9 - 2021 i Bergen

Tirsdag

0830 Velkommen. Presentasjon av kurset og kurslederne

Tema: Bildediagnostikk

08.40-09.00 Ileokoloskopi (inkl. blødninger)
09.05-09.25 Kapselendoskopi og enteroskopi
09.30-09.45 Pause
09.45-10.05 Transabdominal gastrointestinal ultrasonografi
10.10-10.30 Endoskopisk ultralyd
10.35-11.00 Radiologi av tynn-og tykktarm (Rtg, CT, MR)
11.05-11-15 Pause
11.15-11.30 PET ved tarmsykdommer
11.30-1200 Kasuistikker fra skopi og UL

12.00-13.00 Lunsj

Tema: Inflammatorisk tarmsykdom

13.00-13.20 Epidemiologi, patogenese og immunologi
13.20-13.40 Utredning non-invasivt
13.40-14.00 Utredning med endoskopi
14.00-14.10 Pause
14.10-14.30 Ekstraintestinale manifestasjoner
14.30-14.50 Medisinsk behandling
14.50-15.10 Kirurgisk behandling
15.10-15.20 Pause
15.20-15.40 Kasuistikker om biologisk behandling
15.40-15.50 IBD og svangerskap
15.50-16.00 Pouchitt og andre reservoirproblem


Onsdag

Tema: Coloncancer

08.30-08.50 Epidemiologi og molekylærbiologi
08.50-09.10 FAP og HNPCC, praktiske implikasjoner
09.10-09.30 Endoskopisk klassifikasjon og diagnostikk av polypper
09.30-09.40 Pause
09.40-10.00 Endoskopisk standardbehandling av polypper
10.00-10.20 Reseksjonsmetoder av store polypper
10.20-10.40 Kirurgisk behandling av colon cancer
10.40-10-50 Pause
10.50-11.10 Onkologisk behandling av colon cancer
11.10-11.40 Kasuistikker colon cancer
11.40-12.00 Nasjonal screening
12.00-13.00 Lunsj

Tema: Tynn- og tykktarm

13.00-13.20 Utredning av diaré
13.20-13.40 Malabsorbsjon
13.40-14.00 Cøliaki
14.00-14.10 Pause
14.10-14.30 Neuroendokrin sykdom i tarm
14.30-14.50 Diagnostikk og behandling av «graft versus host disease» (GVHD)
14.50-15.10 Komplikasjoner etter immunterapi
15.10-15.30 Komplikasjoner etter kirurgi og strålebehandling.
15.30-16.00 Kasuistikker ved tarmsykdom

Torsdag

Tema: Funksjonelle tarmsykdommer

08.30-08.50 Introduksjon: Konsept og modeller ved FGID
08.50-09.10 Funksjonell dyspepsi
09.10-09.30 Irritabel tarmsykdom
09.30-09.40 Pause
09.40-10.00 Mikrobiota og FMT
10.00-10.20 Kompleks smertebehandling
10.20-10.40 Tarmskolen – Fysisk og digitalt - Hjelp til selvhjelp
10.40-10.50 Pause

Tema: Varia

10.50-11.10 Ernæring ved tarmsykdommer
11.10-11.30 Ulike tilganger (PEG, PEJ etc)
11.30-12.00 Bariatrisk kirurgi og komplikasjoner/følgetilstander med kasuistikk

12.00-13.00 Lunsj

Tema: Varia

13.00-13.20 Tarminfeksjoner og divertikulitt
13.20-13.40 Mikroskopisk kolitt
13.40-14.00 Tarmiskemi (Akutt og kronisk)
14.00-14.10 Pause
14.10-14.30 Obstipasjon
14.30-14.45 Fistelproblematikk: Rectovaginale
14.45-15.00 Fistelproblematikk: Perianale fistler
15.00-15.15 Porfyri
15.15-15.25 Pause
15.25-16.00 Evaluering og kursprøve


Fant du det du lette etter?