Systemiske bindevevsykdommer

Kurs, 16.10.2019-18.10.2019, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs i revmatologi.
Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i revmatologi (20t).
For valgfrie kurs se under målgruppe.

Når og hvor

Dato
16.10.2019-18.10.2019 
Klokkeslett
Onsdag 16.10.19, kl. 09.00 til fredag 18.10.19, kl. 15.10
Sted
Universitetet i Tromsø, MH-bygget (MH1), Breivika, Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Frist 23.06.19 
regut@unn.no

Målgruppe

Valgfritt kurs(20t) for LIS i Allmennmedisin, Barnesykdommer, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Hud- og veneriske sykdommer, Immunologi og transfusjonsmedisin, Indremedisin, Infeksjonssykdommer, Lungesykdommer, Medisinsk biokjemi, Medisinsk mikrobiologi, Nukleærmedisin, Nyresykdommer, Patologi, Øyesykdommer.

Læringsmål

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål:

LM 021-033 Systemiske bindevevsykdommer
LM 034-052 Systemiske vaskulittsykdommer.
Patogenese, diagnostikk, utredning og behandling av systemiske bindevevsykdommer/vaskulittsykdommer.

Kursavgift

kr 5 000,-.

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetk eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr. 250 pr dag.

Deltagere

60

Kurskomitè

Marit Seip, kursleder
Gro Østli-Eilertsen

Program

Onsdag 16.10

09.00 Introduksjon ved kursleder
09.05 Oversikt/klassifikasjon av vaskulitter/bindevevsykdommer
09.25Histopatologiske forandringer ved bindevevsykdommer

10.10 Pause

10.20 Serologiske tester ved bindevevsykdommer
11.05 Utredning ved mistanke om bindevevsykdommer/vaskulitter

12.00 Lunsj

13.00 Systemisk sklerose
13.45 Inflammatoriske muskelsykdommer

14.30 Pause

14.45 Behandling inflammatoriske muskelsykdommer
15.15 IgG 4 relatert sykdom
16.00 Kasuistikker

17.00 Slutt

Torsdag 17.10

08.00 SLE
08.45 Behandling av SLE og Lupusnefritt
09.15 Lupus lignende syndromer

09.45 Pause

10.00 ANCA assosierte vaskulitter inkl. EGPA
11.00 Nevrologiske manifestasjoner ved bindevevsykdommer

12.00 Lunsj

13.00 Primært Sjøgrens syndrom
13.45 Bahandling av vaskulitter

14.30 Pause

14.45 Storkarsvaskulitter / PMR/TA

15.45 Pause

16.00 Kryoglobulinemi/andre systemiske vaskulitter
16.30 Kasuistikk

17.00 Slutt

Fredag 18.10

08.00 Nyreaffeksjon ved bindevevsykdommer
09.00 Billeddiagnostikk ved bindevevsykdommer/vaskulitter

10.00 Pause

10.15 Behcet
10.45 Cardiale manifestasjoner ved bindevevsykdommer

11.30 Lunsj

12.30 Graviditet og systemiske bindevevsykdommer
13.15 Antifosfolipidsyndrom
13.45 Evaluering

14.00 Pause

14.10 Kursprøve

15.10 Slutt
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.