Syre-base og elektrolyttforstyrrelser i Akuttmedisin, uke 35

Ny ordning: Anbefalt kurs i Akutt- og mottaksmedisin; Nyresykdommer
Gammel ordning: Godkjent som 14 timer i relevante fag

Læringsmål

Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om årsaker til – og behandling av - syre-base og elektrolyttforstyrrelser med hovedvekt på akutte medisinske og kirurgiske tilstander. Undervisningen er interaktiv med kasuistikker og gruppearbeid.

Kursavgift

NOK 4500,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 80

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Baard Ingvaldsen
KiarashTazmini
Dag Jacobsen (kursleder; uxdaja@ous-hf.no).

Andre opplysninger

Kurset er en påbygning av kurset i ”Akutt indremedisin” som arrangeres 24-26.8 samme sted.

NB! De som ønsker å bo på Soria Moria må selv bestille plass.
Telefon: 23222450 eller e-post: booking@soriamoria.no
RegUt holder ikke noe rom.

Program

Kursprogram (PDF)

Fant du det du lette etter?