Sykehushygiene

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Infeksjonssykdommer (20 timer) og Medisinsk mikrobiologi (20 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi

Informasjon

Kurset arrangeres digitalt. Kurset er fullt, nye søkere settes på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass.

Antall timer

26

Kurskomite

Per Espen Akselsen, Dorthea Hagen Oma, Kristin Stenhaug Kilhus

Læringsmål

INF-040, INF-041, INF-042, INF-043, MMB-074, MMB-075, MMB-076, MMB-077, MMB-078, MMB-079, MMB-080, MMB-081, MMB-082, MMB-083, MMB-085.
Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om:
Organisering av sykehushygienisk arbeid, relevant lov- og regelverk. Basale smittvernrutiner, forebyggende tiltak mot de viktigste sykehusinfeksjonene og kunnskapsgrunnlaget for disse. Antibiotikaresistente bakterier som problem i helseinstitusjon. Håndtering av infeksjonsutbrudd, utøving av praktisk smittevern. Hvordan smitteverntiltak implementeres.

Antall deltakere

45

Litteratur

Sendes ut før kurset

Foreløpig program

Grunnet digitalisering vil det bli endringer i programmet oppgitt under, oppdateres så snart det foreligger ny versjon.

Mandag 7/12 10.00-17.00
Helsetjenesteassosierte infeksjoner, infeksjonskontrollprogram, lover og forskrifter, risikovurdering, basale smittevernrutiner, dekontaminering og sterilisering, influensavaksinasjon av helsepersonell.
Forelesere: i.a.
Tirsdag 8/12 8.30-16.00
Overvåking og registrering av sykehusinfeksjoner. Forebygging av spesifikke sykehusinfeksjoner (kateterassosierte, postoperative, luftveisinf., urinveisinf.). Isolering. Smittevern i sykehjem.
Forelesere: i.a.
Onsdag 9/12 8.30-16.00
Forbedringsarbeid i smittevern. Antibiotikastyring. Utbruddskasuistikk. Håndtering av pasienter med multiresistente mikrober
Forelesere: i.a.
Torsdag 10/12 8.30-15.00
Mikrobiologisk laboratorium i smittevern, screeening, utbruddskartlegging. Infeksjoner hos helsepersonell. Systemaspektet i smittevern. Kommunikasjon. Obligatorisk kursprøve.

Fant du det du lette etter?