Sykehushygiene

Kurs, 07.12.2020-10.12.2020, Vest

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Infeksjonssykdommer (20 timer) og Medisinsk mikrobiologi (20 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi

Når og hvor

Dato
07.12.2020-10.12.2020 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus. Rom offentliggjøres senere
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 7. september 2020 

Antall timer

26

Kurskomite

Per Espen Akselsen, Dorthea Hagen Oma, Kristin Stenhaug Kilhus

Læringsmål

INF-040, INF-041, INF-042, INF-043, MMB-074, MMB-075, MMB-076, MMB-077, MMB-078, MMB-079, MMB-080, MMB-081, MMB-082, MMB-083, MMB-085.

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om:
Organisering av sykehushygienisk arbeid, relevant lov- og regelverk. Basale smittvernrutiner, forebyggende tiltak mot de viktigste sykehusinfeksjonene og kunnskapsgrunnlaget for disse. Antibiotikaresistente bakterier som problem i helseinstitusjon. Håndtering av infeksjonsutbrudd, utøving av praktisk smittevern. Hvordan smitteverntiltak implementeres.

Antall deltakere

50

Litteratur

Sendes ut før kurset

Foreløpig program

Mandag 7/12 10.00-17.00
Helsetjenesteassosierte infeksjoner, infeksjonskontrollprogram, lover og forskrifter, risikovurdering, basale smittevernrutiner, dekontaminering og sterilisering, influensavaksinasjon av helsepersonell.
Forelesere: ia

Tirsdag 8/12 8.30-16
Overvåking og registrering av sykehusinfeksjoner. Forebygging av spesifikke sykehusinfeksjoner (kateterassosierte, postoperative, luftveisinf., urinveisinf.). Isolering. Smittevern i sykehjem.
Forelesere: ia

Onsdag 9/12 8.30-16
Forbedringsarbeid i smittevern. Antibiotikastyring. Utbruddskasuistikk. Håndtering av pasienter med multiresistente mikrober
Forelesere: i.a.

Torsdag 10/12 8.30-15
Mikrobiologisk laboratorium i smittevern, screeening, utbruddskartlegging. Infeksjoner hos helsepersonell. Systemaspektet i smittevern. Kommunikasjon. Obligatorisk kursprøve.

Fant du det du lette etter?