Sykehushygiene

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Infeksjonssykdommer (20 timer) og Medisinsk mikrobiologi (20 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi

Antall timer

26

Kurskomite

Per Espen Akselsen, Dorthea Hagen Oma, Kristin Stenhaug Kilhus

Læringsmål

INF-040, INF-041, INF-042, INF-043, MMB-074, MMB-075, MMB-076, MMB-077, MMB-078, MMB-079, MMB-080, MMB-081, MMB-082, MMB-083, MMB-085.
Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om:
Organisering av sykehushygienisk arbeid, relevant lov- og regelverk. Basale smittvernrutiner, forebyggende tiltak mot de viktigste sykehusinfeksjonene og kunnskapsgrunnlaget for disse. Antibiotikaresistente bakterier som problem i helseinstitusjon. Håndtering av infeksjonsutbrudd, utøving av praktisk smittevern. Hvordan smitteverntiltak implementeres.

Antall deltakere

50

Litteratur

Sendes ut før kurset

Foreløpig program

Mandag 7/12 10.00-17.00
Helsetjenesteassosierte infeksjoner, infeksjonskontrollprogram, lover og forskrifter, risikovurdering, basale smittevernrutiner, dekontaminering og sterilisering, influensavaksinasjon av helsepersonell.
Forelesere: i.a.
Tirsdag 8/12 8.30-16.00
Overvåking og registrering av sykehusinfeksjoner. Forebygging av spesifikke sykehusinfeksjoner (kateterassosierte, postoperative, luftveisinf., urinveisinf.). Isolering. Smittevern i sykehjem.
Forelesere: i.a.
Onsdag 9/12 8.30-16.00
Forbedringsarbeid i smittevern. Antibiotikastyring. Utbruddskasuistikk. Håndtering av pasienter med multiresistente mikrober
Forelesere: i.a.
Torsdag 10/12 8.30-15.00
Mikrobiologisk laboratorium i smittevern, screeening, utbruddskartlegging. Infeksjoner hos helsepersonell. Systemaspektet i smittevern. Kommunikasjon. Obligatorisk kursprøve.

Fant du det du lette etter?