Sykehushygiene

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Infeksjonssykdommer (20 timer) og Medisinsk mikrobiologi (20 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer og Medisinsk mikrobiologi

Informasjon

Kurset er endret noe i forhold til det som tidligere er opplyst, dette grunnet endring fra fremmøtekurs til digitalt kurs. Det vil bli hjemmeoppgaver i tillegg til 3 dager undervisning, informasjon sendes til alle deltakere ca. 1 uke før kursstart. Merk at timetallet opprettholdes.

Antall timer

26 timer, dette inkluderer egenarbeid/forberedelser samt 3 dager med digital undervisning.

Kurskomite

Per Espen Akselsen, Dorthea Hagen Oma, Kristin Stenhaug Kilhus

Læringsmål

INF-040, INF-041, INF-042, INF-043, MMB-074, MMB-075, MMB-076, MMB-077, MMB-078, MMB-079, MMB-080, MMB-081, MMB-082, MMB-083, MMB-085.
Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om:
Organisering av sykehushygienisk arbeid, relevant lov- og regelverk. Basale smittvernrutiner, forebyggende tiltak mot de viktigste sykehusinfeksjonene og kunnskapsgrunnlaget for disse. Antibiotikaresistente bakterier som problem i helseinstitusjon. Håndtering av infeksjonsutbrudd, utøving av praktisk smittevern. Hvordan smitteverntiltak implementeres.

Antall deltakere

45

Litteratur

Sendes ut før kurset

Foreløpig program

Grunnet digitalisering vil det bli endringer i programmet oppgitt under, oppdateres så snart det foreligger ny versjon.

Mandag 7/12
Tema:
1.Hva styrer smittevernarbeidet i helseinstitusjoner
2.Helsetjenesteassosierte infeksjoner(HAI)
Møteleder: Kristin Kilhus

09.00
- Velkommen (Kristin)
- Smittevernlov og forskrifter (Kristin)
- Regionalt kompetansesenter for smittevern og FHI (Kristin)
- Infeksjonskontrollprogram (Kristin)

09.30
-Infeksjonskontrollprogram (Kristin)
-Nasjonal handlingsplan for et bedre smittevern (Kristin)

10.00 Pause

10.15
- Smittevern, pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (Merete Gjerde)
- HAI og infeksjonsregistrering (Unni Fosse)

11.00 Lunsj

12.00 Gruppe/kasuistikk/diskusjon (Per Espen)

13.00 Oppsummering

14.00 Slutt for dagen

Tirsdag 8/12
Tema: 
1. Basale smittevernrutiner
2. Håndtering av utbrudd
Møteleder: Dorthea Oma

09.00
- Basale smittevernrutiner (Dorthea)
- Isolering (Dorthea)

09.30
- Antibiotikaresistente bakterier (Dorthea)
- Mikrobiologisk diagnostikk (Øyvind Kommedal)

10.00 Pause

10.15 Gruppe/kasuistikk/diskusjon (Per Espen)

11.00 Lunsj

12.00
-Smittevern og pandemi (Ragnhild Raastad)
-Gruppe/kasuistikk/diskusjon (Per Espen)

13.00 Oppsummering

14.00 Slutt for dagen

Onsdag 9/12
Tema:
1. Risikovurdering
2. Etikk
Møteleder: Per Espen Akselsen

09.00
- Dekontaminering
(Per Espen)

09.30
- Smittevern og risikovurdering
- Hvordan tenker en «smitteverner»? (Dorthea)

10.00 Pause
10.15 Gruppe/kasuistikk/diskusjon (Per Espen)

11.00 Lunsj

12.00
- Smittevern og etiske betraktninger (Kristin)
 Gruppe/kasuistikk/diskusjon
(Per Espen)

13.00 Oppsummering

14.00 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?