Strålebiologi

Kurs, 10.02.2020-13.02.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t) for LIS i Onkologi
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
10.02.2020-13.02.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09.15 - avsluttes torsdag kl 15.30
Sted
OUS - Radiumhospitalet HF
Auditorium J3053 i 3.etg,
Strålebygget
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Målgruppe

Valgfritt kurs (24t) for LIS i NukleærmedisinRadiologiØre-nese-halssykdommer

Læringsmål

Kurset dekker ONC-049, delvis ONC-046 (lovverket vedr arbeid med ioniserende stråling), og bygger opp under ONC-045, ONC-047, samt de cancerspesifikke læringsmålene for strålebehandling (ONC-050-059). Læringsutbytte (kunnskap og ferdigheter): Kurset bidrar til kompetanse og tekniske ferdigheter i strålebehandling, som er viktig for å kunne forstå og anvende integrerte og kombinerte behandlingsopplegg med ioniserende stråling i kurativ og palliativ setting. Kurset bidrar til grunnleggende ferdigheter i tråd med det europeiske core curriculum, spesielt ESTRO.

Kursavgift

NOK 6000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 37

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Heidi Lyng, heidi.lyng@rr-research.no

Litteratur

Forelesningene bygger på Basic Clinical Radiobiology, ed. M. Joiner, A. van der Kogel, 4th edition + artikler

Andre opplysninger

Det er ønskelig at kursdeltakerne har tatt kurset "Tumorbiologi", som arrangeres i Bergen med kursleder Oddbjørn Straume, i forkant.

Program

Kapittelhenvisningene gjelder pensumboka Basic Clinical Radiobiology ed. M. Joiner, A. van der Kogel, 4th edition.

Mandag 10 februar 2020
09.15 Tema: Velkommen, praktisk informasjon og anbefaling av litteratur.
Foredragsholder: Heidi Lyng, Institutt for kreftforskning, OUS
09.30 Tema: Introduksjon, terapeutisk indeks, biologiens rolle i stråleterapi. Kap 1, 4 + artikler.
Foredragsholder: Heidi Lyng, Institutt for kreftforskning, OUS
10.15 Pause
10.30 Tema: Tumorvevets strålebiologi. Kap 7, 14.
Foredragsholder: Heidi Lyng, Institutt for kreftforskning, OUS
11.15 Pause
11.30Tema: DNAskade, modeller for celleinaktivering ved stråling. Kap 2.
Foredragsholder: Randi Syljuåsen, Institutt for kreftforskning, OUS

12.15 Lunsj

13.30 Tema: Genetisk kontroll og cellulær strålerespons forts. Kap 3.
Foredragsholder: Randi Syljuåsen, Institutt for kreftforskning, OUS
14.15 Pause
14.30 Tema: Strålerespons i normalvev. Kap, 11, 13, 22.
Foredragsholder: Alexander Fosså, Avdeling for kreftbehandling, OUS
15.15 Pause
15.30 Tema: Strålerespons i normalvev forts. Kap, 11, 13, 22.
Foredragsholder: Alexander Fosså, Avdeling for kreftbehandling, OUS
16.15 Slutt

Tirsdag 11. februar 2020
08.30 Tema: Dose-responsrelasjoner og volumeffekter i normalvev. Kap 5, 14. Foredragsholder: Einar Dale, Avdeling for kreftbehandling, OUS
09.15 Pause
09.30 Tema: Doserateeffekter, målsøkende radiofarmaka. Kap 12.
Foredragsholder: Lars Tore Gyland, Avdeling for diagnostisk fysikk, OUS
10.15 Pause
10.30 Tema: : Genetisk kontroll og cellulær strålerespons forts. Kap 3.
Foredragsholder: Randi Syljuåsen, Institutt for kreftforskning, OUS
11.15 Pause
11.30 Tema: Fraksjonering, LQ-modellen. Kap 8.
Foredragsholder: Taran P. Hellebust, Avdeling for medisinsk fysikk, OUS

12.15 Lunsj

13.30 Tema: LQ-workshop. Kap 9, 10 + eget materiell.
Foredragsholder: Taran P. Hellebust, Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
14.15 Pause
14.30 LQ-workshop forts, Kap 9, 10 + eget materiell.
Foredragsholder: Taran P. Hellebust, Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
15.15 Pause
15.30 Tema: Rebehandling, normalvevstoleranse. Kap 19.
Foredragsholder: Einar Dale, Avdeling for kreftbehandling, OUS.
16.15 Slutt

Onsdag 12. februar 2020
08.30 Tema: Stråleresistens og hypoksi - kliniske konsekvenser. Kap 15, 16, 17 + artikler.
Foredragsholder: Heidi Lyng, Institutt for kreftforskning, OUS
09.15 Pause
09.30 Tema:Stråleresistens og hypoksi - kliniske konsekvenser forts. Kap 15, 16, 17 + artikler.
Foredragsholder: Heidi Lyng, Institutt for kreftforskning, OUS
10.15 Pause
10.30 Tema: Molekylær imaging - prediksjon og monitorering. Kap 20.
Foredragsholder: Mona-Elisabeth Revheim, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, OUS
11.15 Pause
11.30 Tema: Multimodalterapi. Kap. 18, 21.
Foredragsholder: Åse Bratland, Avdeling for kreftbehandling, OUS

12.15 Lunsj

13.30 Tema: Stråling, karsinogenese og sekundærcancer. Kap 25.
Foredragsholder: Eirik Malinen, UiO og Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
14.15 Pause
14.30 Tema: Strålevernaspekter i stråleterapi - lovgivning og regelverk. Artikler, eget materiell.
Fordragsholder: Karin Eklund, Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
15.15 Pause
15.30 Tema: Strålevernaspekter i stråleterapi - praktiske aspekter. Artikler, eget materiell.
Fordragsholder: Karin Eklund, Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
16.15 Slutt

Torsdag 13. februar 2020
08.30 Biologiske effekter av ulike typer stråling. Kap 6. Eirik Malinen, OUS, UiO
09.15 Pause
09.30 Tema: Partikkelterapi, relativ biologisk effekt. Kap 24 + artikler.
Foredragsholder: Eirik Malinen, UiO og Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
10.15 Pause
10.30 Tema: Partikkelterapi, relativ biologisk effekt forts. Kap 24 + artikler.
Foredragsholder: Eirik Malinen, UiO og Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
11.15 Pause
11.30 Tema: Individualisert strålebehandling. Kap 23.
Tema: Foredragsholder: Åse Bratland, Avdeling for kreftbehandling, OUS

12.15 Lunsj

13.30 Kursprøve
15.00 Oppsummering, evaluering
15.30 Slutt


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.