Strålebiologi

Kurs, 10.02.2020-13.02.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t) for LIS i Onkologi
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
10.02.2020-13.02.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09.15 - avsluttes torsdag kl 15.30
Sted
OUS - Radiumhospitalet HF
Auditorium J3053 i 3.etg,
Strålebygget
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Målgruppe

Valgfritt kurs (24t) for LIS i NukleærmedisinRadiologiØre-nese-halssykdommer

Læringsmål

Kurset dekker ONC-049, delvis ONC-046 (lovverket vedr arbeid med ioniserende stråling), og bygger opp under ONC-045, ONC-047, samt de cancerspesifikke læringsmålene for strålebehandling (ONC-050-059). Læringsutbytte (kunnskap og ferdigheter): Kurset bidrar til kompetanse og tekniske ferdigheter i strålebehandling, som er viktig for å kunne forstå og anvende integrerte og kombinerte behandlingsopplegg med ioniserende stråling i kurativ og palliativ setting. Kurset bidrar til grunnleggende ferdigheter i tråd med det europeiske core curriculum, spesielt ESTRO.

Kursavgift

NOK 6000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 37

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Heidi Lyng, heidi.lyng@rr-research.no

Litteratur

Forelesningene bygger på Basic Clinical Radiobiology, ed. M. Joiner, A. van der Kogel, 4th edition + artikler

Andre opplysninger

Det er ønskelig at kursdeltakerne har tatt kurset "Tumorbiologi", som arrangeres i Bergen med kursleder Oddbjørn Straume, i forkant.

Program

Kapittelhenvisningene gjelder pensumboka Basic Clinical Radiobiology ed. M. Joiner, A. van der Kogel, 4th edition.

Mandag 10 februar 2020
09.15 Tema: Velkommen, praktisk informasjon og anbefaling av litteratur.
Foredragsholder: Heidi Lyng, Institutt for kreftforskning, OUS
09.30 Tema: Introduksjon, terapeutisk indeks, biologiens rolle i stråleterapi. Kap 1, 4 + artikler.
Foredragsholder: Heidi Lyng, Institutt for kreftforskning, OUS
10.15 Pause
10.30 Tema: Tumorvevets strålebiologi. Kap 7, 14.
Foredragsholder: Heidi Lyng, Institutt for kreftforskning, OUS
11.15 Pause
11.30Tema: DNAskade, modeller for celleinaktivering ved stråling. Kap 2.
Foredragsholder: Randi Syljuåsen, Institutt for kreftforskning, OUS

12.15 Lunsj

13.30 Tema: Genetisk kontroll og cellulær strålerespons forts. Kap 3.
Foredragsholder: Randi Syljuåsen, Institutt for kreftforskning, OUS
14.15 Pause
14.30 Tema: Strålerespons i normalvev. Kap, 11, 13, 22.
Foredragsholder: Alexander Fosså, Avdeling for kreftbehandling, OUS
15.15 Pause
15.30 Tema: Strålerespons i normalvev forts. Kap, 11, 13, 22.
Foredragsholder: Alexander Fosså, Avdeling for kreftbehandling, OUS
16.15 Slutt

Tirsdag 11. februar 2020
08.30 Tema: Dose-responsrelasjoner og volumeffekter i normalvev. Kap 5, 14. Foredragsholder: Einar Dale, Avdeling for kreftbehandling, OUS
09.15 Pause
09.30 Tema: Doserateeffekter, målsøkende radiofarmaka. Kap 12.
Foredragsholder: Lars Tore Gyland, Avdeling for diagnostisk fysikk, OUS
10.15 Pause
10.30 Tema: : Genetisk kontroll og cellulær strålerespons forts. Kap 3.
Foredragsholder: Randi Syljuåsen, Institutt for kreftforskning, OUS
11.15 Pause
11.30 Tema: Fraksjonering, LQ-modellen. Kap 8.
Foredragsholder: Taran P. Hellebust, Avdeling for medisinsk fysikk, OUS

12.15 Lunsj

13.30 Tema: LQ-workshop. Kap 9, 10 + eget materiell.
Foredragsholder: Taran P. Hellebust, Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
14.15 Pause
14.30 LQ-workshop forts, Kap 9, 10 + eget materiell.
Foredragsholder: Taran P. Hellebust, Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
15.15 Pause
15.30 Tema: Rebehandling, normalvevstoleranse. Kap 19.
Foredragsholder: Einar Dale, Avdeling for kreftbehandling, OUS.
16.15 Slutt

Onsdag 12. februar 2020
08.30 Tema: Stråleresistens og hypoksi - kliniske konsekvenser. Kap 15, 16, 17 + artikler.
Foredragsholder: Heidi Lyng, Institutt for kreftforskning, OUS
09.15 Pause
09.30 Tema:Stråleresistens og hypoksi - kliniske konsekvenser forts. Kap 15, 16, 17 + artikler.
Foredragsholder: Heidi Lyng, Institutt for kreftforskning, OUS
10.15 Pause
10.30 Tema: Molekylær imaging - prediksjon og monitorering. Kap 20.
Foredragsholder: Mona-Elisabeth Revheim, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, OUS
11.15 Pause
11.30 Tema: Multimodalterapi. Kap. 18, 21.
Foredragsholder: Åse Bratland, Avdeling for kreftbehandling, OUS

12.15 Lunsj

13.30 Tema: Stråling, karsinogenese og sekundærcancer. Kap 25.
Foredragsholder: Eirik Malinen, UiO og Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
14.15 Pause
14.30 Tema: Strålevernaspekter i stråleterapi - lovgivning og regelverk. Artikler, eget materiell.
Fordragsholder: Karin Eklund, Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
15.15 Pause
15.30 Tema: Strålevernaspekter i stråleterapi - praktiske aspekter. Artikler, eget materiell.
Fordragsholder: Karin Eklund, Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
16.15 Slutt

Torsdag 13. februar 2020
08.30 Biologiske effekter av ulike typer stråling. Kap 6. Eirik Malinen, OUS, UiO
09.15 Pause
09.30 Tema: Partikkelterapi, relativ biologisk effekt. Kap 24 + artikler.
Foredragsholder: Eirik Malinen, UiO og Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
10.15 Pause
10.30 Tema: Partikkelterapi, relativ biologisk effekt forts. Kap 24 + artikler.
Foredragsholder: Eirik Malinen, UiO og Avdeling for medisinsk fysikk, OUS
11.15 Pause
11.30 Tema: Individualisert strålebehandling. Kap 23.
Tema: Foredragsholder: Åse Bratland, Avdeling for kreftbehandling, OUS

12.15 Lunsj

13.30 Kursprøve
15.00 Oppsummering, evaluering
15.30 Slutt


Fant du det du lette etter?