Spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk, våren 2021

Gammel ordning: obligatorisk kurs i Fødselssykdommer og kvinnesykdommer (30 t). (Kurset videreføres ikke i ny spesialistutdanning).

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne ha kjennskap til utvalgte emner i gynekologi og obstetrikk, juridiske aspekter ved faget, samt bruk av litteratur og databaser.

Innhold

Mødredødelighet - hvordan ligger vi an i Norge?
Sjeldne alvorlige tilstander i obterikken.
Operativ fødselshjelp.
Neonatal alloimmun trombocytopeni.
Sphincterruptur. Praktiske øvelser(støtteteknikk/sfinkersutur på prepearater/skulderforløsning/seteforløsning)
Endometriehyperplasi og D-score.
Benigne ovarialtumores.
Håndtering av ovarialtumores.
Genitale misdannelser.
Smertetilstander hos kvinnelige pasienter, hvordan ivareta disse?
Ungdomsgynekologi.
Urologiske komplikasjoner ved gynekologik kirurgi.
Gastroentreologiske komplikasjoner ved gynekologisk kirurgi.
Hvordan håndtere vold og seksuelle overgrep i klinisk gynekologi?
Sakkyndiges rolle i erstatningssaker - erfaringer med erstatningssaker fra vårt felt. Retts- og erstatningssaker, en advokats betraktninger. 
Alvorlige hendelser i obstetrikk.
Administrative reaksjoner mot helsepersonell.
Forskning i en sykehusavdleing, hvordan komme i gang? Det tas forbehold om endringer. 

Kursavgift

Kr 7.000,-

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.


Deltakere

40

Arbeidsmåter

I hovedsak forelesninger, men med gruppearbeid og praktiske øvelser i tillegg.

Kurskomite

Karolina Velautham (kursleder), Christian Widnes, Ingard Nilsen, Kim Roger Rydeng, Elisabeth Ludvigsen, Øystein Pedersen, Åshild M. Bjørnerem.

Program

Kommer
Fant du det du lette etter?