Spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk, juni 2020, AVLYST

Kurs, 08.06.2020-12.06.2020, Nord

Gammel ordning: obligatorisk kurs i Fødselssykdommer og kvinnesykdommer (30 t). (Kurset videreføres ikke i ny spesialistutdanning).

Når og hvor

Dato
08.06.2020-12.06.2020 
Klokkeslett
Mandag 08.06.20 kl 08:30 - Fredag 12.06.20 kl 12.00
Sted
UiT Norges Arktiske universitet.
Det helsevitenskapelige fakultet,
Aud 1, plan 6, MH-bygget (øst)
Hansine Hansens veg, Tromsø.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Påmeldingsfrist: 8. mars 2020 
regut@unn.no

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne ha kjennskap til utvalgte emner i gynekologi og obstetrikk, juridiske aspekter ved faget, samt bruk av litteratur og databaser.

Innhold

Mødredødelighet - hvordan ligger vi an i Norge?
Sjeldne alvorlige tilstander i obstetrikken.
Operativ fødselshjelp.
Neonatal alloimmun trombocytopeni.
Sphincterruptur. praktiske øvelser (støtteteknikk/sfinktersutur på prepearater/skulderforløsning/seteforløsning).
Endometriehyperplasi og D-score.
Benigne ovarialtumores.
Håndtering av ovarialtumores.
Genitale misdannelser.
Smertetilstander hos kvinnelige pasienter, hvordan kan vi i vareta disse? Ungdomsgynekologi.
Urologiske komplikasjoner ved gynekologisk kirurgi.
Gastroentreologiske komplikasjoner ved gynekologisk kirurgi.
Hvordan håndtere vold og seksuelle overgrep i klinisk gynekologi?
Sakkyndiges rolle i erstatningssaker - erfaringer med erstatningssaker fra vårt felt. Retts- og erstatningssaker, en advokats betraktninger.
Alvorlige hendelser i obstetrikk.
Administrative reaksjoner mot helsepersonll.
Forskning i en sykehusavdeling, hvordan komme i gang? Det tas forbehold om endringer.

Kursavgift

Kr 7.000,-.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Deltagere

40

Arbeidsmåter

I hovedsak forelesninge, men med gruppe arbeid og praktiske øvelser i tillegg.

Kurskomite

Karolina Velautham (kursleder), Christian Widnes, Ingard Nilsen, Kim Roger Rydeng, Elisabeth Ludvigsen, Øystein Pedersen, Åshild M. Bjørnerem.

Program - det kan komme endringer

Mandag

08.30. Intro
08.45 Mødradødlighet. Karolina Velautham
09.45 Hjertestans på Fødestua. Martin Grønberg
10.45 Sakkyndiges rolle i erstatningssaker. Pål Øian

11.30 Lunsj

12.15 Norsk pasientskadeerstatning. Sylvi Tennøe
13.30 Genitale misdannelser. Kirsten Hald
14.45 Ungdomsgynekologi. Kirsten Hald

15.30 Slutt for dagen
 
Tirsdag

09.00 Operativ fødselshjelp - evidens basert medisin eller håndverk? Jørg Kessler
10.00 Operativ fødselshjelp forts.
11.15 Sjeldne, alvorlige tilstander i obstetrikken. Tore Henriksen

12.00 Lunsj

12.45 Sjeldne, alvorlige tilstander i obstetrikken forts.
13.30 Praktiske øvelser (skulderforløsning, tang, seteforløsning, vakum)
Jørg Kessler / Tore Henriksen m fl

17.00 Slutt for dagen
 
Onsdag
08.00 Smertetilstander hos kvinnelige pasienter, hvordan kan vi ivareta disse? Unni Merete Kirste
09.00 Smertetilstander hos kvinnelige pasienter, hvordan kan vi ivareta disse? forts.
10.15 Sphincterruptur. Katariina Laine

12.00 Lunsj

12.45 Suturering av sfincterruptur- spiller operasjonsmetoden noen rolle? Stig Norderval
14.00 Praktiske Øvelser suturering griseromper/ Støtteteknik
Katariina Laine/ Stig Norderval m fl

Torsdag
08.00 Urologiske komplikasjoner ved gynekologisk kirurgi
09.00 Gastroenterologiske komplikasjoner ved gynekologisk kirurgi. Trond Dehli
10.15 Alvorlige hendelser innen obstetrikk.
11.20 Administrative reaksjoner mot helsepersonell. Lars Thomas Johansen

12.10 Lunsj

13.00 Endometriehyperplasi ,D-score. Benigne ovarialtumores. Elise Thoresen Sletten
14.00 Endometriehyperplasi ,D-score. Benigne ovarialtumores forts.
15.00 Håndtering av ovarialtumores. Jette Star Jensen

Fredag
08.00 Forskning i en sykehusavdeling: hvordan komme i gang - og i havn? Anne-Tine Staff
09.45Neonatal alloimmun trombocytopeni. Heidi Tiller
10.45 Kursprøve/evaluering.

12.00 Kurs slutt.

Fant du det du lette etter?