Spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk

Kurs , 03.06.2019-07.06.2019 , Nord

Gammel ordning: obligatorisk kurs i Fødselssykdommer og kvinnesykdommer (30 t). (Kuset videreføres ikke i ny spesialistutdanning)

Når og hvor

Dato
03.06.2019-07.06.2019 
Klokkeslett
Mandag 03.06.19 kl 08:30 - Fredag 07.06.19. kl 12.00
Sted
Auditorium 4, Plan 6 - MH-bygget,
Det helsevitenskapelige fakultet,
Universitetet i Tromsø,
MH-bygget, Breivika,
9037 Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Frist 07.04.2019 
regut@unn.no

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne ha kjennskap til utvalgte emner i gynekologi og obstetrikk, juridiske aspekter ved faget, samt bruk av litteratur og databaser.

Innhold

Mødredødelighet - hvordan ligger vi an i Norge?
Sjeldne alvorlige tilstander i obstetrikken.
Operativ fødselshjelp.
Neonatal alloimmun trombocytopeni.
Sphincterruptur. praktiske øvelser (støtteteknikk/sfinktersutur på prepearater/skulderforløsning/seteforløsning).
Endometriehyperplasi og D-score.
Benigne ovarialtumores.
Håndtering av ovarialtumores.
Genitale misdannelser.
Smertetilstander hos kvinnelige pasienter, hvordan kan vi i vareta disse? Ungdomsgynekologi.
Urologiske komplikasjoner ved gynekologisk kirurgi.
Gastroentreologiske komplikasjoner ved gynekologisk kirurgi.
Hvordan håndtere vold og seksuelle overgrep i klinisk gynekologi?
Sakkyndiges rolle i erstatningssaker - erfaringer med erstatningssaker fra vårt felt. Retts- og erstatningssaker, en advokats betraktninger.
Alvorlige hendelser i obstetrikk.
Administrative reaksjoner mot helsepersonll.
Forskning i en sykehusavdeling, hvordan komme i gang? Det tas forbehold om endringer.

Kursavgift

Kr 7.000,-.

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med tillegg på kr 250,- pr dag.

Deltagere

40

Arbeidsmåter

I hovedsak forelesninge, men med gruppe arbeid og praktiske øvelser i tillegg.

Kurskomite

Karolina Velautham (kursleder), Christian Widnes, Ingard Nilsen, Kim Roger Rydeng, Elisabeth Ludvigsen, Øystein Pedersen, Åshild M. Bjørnerem.

Program - det kan komme endringer

Mandag 3. juni

8.30 Intro
09.00 Mødredødelighet - hvordan ligger vi an i Norge? Alice Beathe Andersgaard

10.00 Pause.

10.30 Hvordan håndtere vold og seksuelle overgrep i klinisk gynekologi? Kari Ormstad.

12.30 Lunsj.

13.30 Genitale misdannelser. Kirsten Hald

14.15 Pause

14.45 Ungdomsgynekologi. Kirsten Hald

Tirsdag 4. juni

08.00  Operativ fødselshjelp - evidens basert medisin eller håndverk? Jørg Kessler

08.45 Pause.

09.00 forts. Operativ fødselshjelp - evidens basert medisin eller håndverk? Jørg Kessler

09.45 Pause

10.15 program kommer .... 10.15-11.00

11.15 Sjeldne, alvorlige tilstander i obstetrikken. Tore Henriksen

11.45 Lunsj

12.00 Hjertestans på fødestua. Martin Grønberg

13.30 Praktiske øvelser (skulderforløsning, tang, seteforløsning, vakum)
Grupperom: MH-Øst, Plan 7: U7.115, U7.120, U7121, U7.122, U7.123, U7.124-

17.00 Slutt.

Onsdag 5. juni

08.00 Smertetilstander hos kvinnelige pasienter, hvordan vi kan ivareta disse. Unni Merete Kirste

08.45 Pause.

09.00 forts. Smertestilstander hos kvinnelige pasienter, hvordan kan vi ivareta disse? Unni Merete Kirste

10.00 Endometriehyperplasi, D-score. Benigne overialtumores. Elise Thoresen Sletten

10.45 Pause.

11.15 Håndtering av ovarialtumores. Seth Granberg

12.15 Pause.

13.00 Sphincterruptur. Katariina Laine

14.00 Pause.

14.15 Suturering av sfincterruptur - spiller operasjonsmetoden noen rolle? Stig Norderval

14.45 Pause.

15.00 praktiske øvelser. Suturering gruseromper/Støtteteknikk.
Grupperom: MH-Øst, Plan 7: U7.115, U7.122, U7.123, U7.124, U7.205, U7.206.

16.30 Slutt.

Torsdag 6. juni
Komplikasjonsdag

08.30 Urologsike-komplikasjoner ved gynekologisk kirurgi. Jan Due

09.15 Pause.

09.30 Gastroenterologiske komplikasjoner ved fynekologisk kirurgi. Trond Dehli/Rolv-Ole Lindsetmo

10.15 Pause.

10.30 Norsk pasientskadeerstatning. Sylvi Tennøe

11.30 Pause.

11.45 Alvorlige hendelser innen obstetrikk.

12.30 Pause.

13.15 Administrative reaksjoner mot helsepersonell. Lars Thomas Johansen

14.00 Pause.

14.15 Sakyndiges rolle i erstatningssaker. Pål Øian

15.00 Slutt.

Fredag 7. juni

08.00 Forskning i en sykehusavdeling: hvordan komme i gang - og i havn? Anne-Tine Staff

09.30 pause

09.45 Neonatal alloinnum trombocytopeni. Heidi Tiller

10.30 Pause

10.45 Kursprøve/evaluering.

12.00 Slutt
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.