Sopp (MMB)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Medisinsk mikrobiologi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Viktig informasjon

Kurset er avhengig av å booke kurssal for praktisk kursdag i labratorie dag 3. Derfor er oppgitte kursdatorer tentative i påvente av bookingbekreftelse som forventes desember 2022. Ved endringer av kurssdato vil påmeldte få informasjon om dette fortløpende.

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter dette kurset skal LIS:

  • Kjenne til de vanligst forekommende kliniske bilder ved soppinfeksjon
  • Kjenne til de hyppigst forekommende sopparter som gir infeksjon hos utsatte pasienter
  • Kunne identifisere pasienter med risiko for alvorlig soppinfeksjon
  • Kjenne til ulike diagnostiske metoder for å påvise soppinfeksjon og rettlede kliniker i egnet diagnostikk av de vanligste infeksjonene
  • Kjenne til utfordringer ved tolkning av funn av sopp i pasientprøver
  • Ha kjennskap til ulike antifungale midler og ulike sopparters naturlige resistensmønster
  • Kunne vurdere resistensavlesning av de vanligste Candida arter
  • Ha kjennskap til nasjonale referansefunksjoner og internasjonale guidelines for diagnostikk og behandling

Læringsmål

Mykologi
MMB-058 Soppinfeksjoner
MMB-059 Konvensjonelle, molekylærbiologiske og immunologiske metoder
MMB-060 Immunsupprimerte pasienter
MMB-061 Mykologisk diagnostikk - veilede i metoder
MMB-062 Mykologisk diagnostikk
MMB-063 Serologiske tester -antigenpåvisning
MMB-064 Relevante dyrkningsmedier
MMB-065 Mykologiske referansefunksjoner
MMB-066 Mykologiske funn - klinisk relevans

Kursavgift

NOK 5690,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Cecilie Torp Andersen - ceanders@ous-hf.no
Ingvild Nordøy

Litteratur

  • Strategirapport Strategimøte 27, 2013 Soppinfeksjoner
  • Rollag H., Müller F., Tønjum T.; Medisinsk mykologi 4.utgave kapittel 4, 42 og 45

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?