Smertebehandling og obstetrisk analegsi/anestesi

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Anestesiologi (22 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Anestesiologi

Målgruppe

Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i anestesiologi. Dersom du kun skal ta deler av kurset må det gå frem av påmeldingen din. Skriv det inn i feltet Annet behov i påmeldingsskjemaet. Du må ha fullført grunnkurs I og II for å få plass på kurset.

Innhold

Smertebehandling (2,5 dager). Kronisk smerte, Cancersmerte.
Obstetrisk anestesi (2,5 dager). Fysiologi, Analgesi, Anestesi, Komplikasjoner.

Andre opplysninger

Det er obligatorisk å gjennomføre pretest før kurset, og kursprøve må bestås for å få kurset godkjent. Du må ha fullført grunnkurs I og II for å få plass på kurset.

Kursavgift

8250,- inkludert dagpakke på hotell.

Kurskomite

Elin Bjørnestad(Kursleder)
Tone Høivik(Kursleder)

Program

Med forbehold om endringer

Smertebehandling
Mandag 16. november
09.00-09.15 Velkommen, litt om kursdagene. Tone Høivik, seksjonsoverlege Postoperativ seksjon/overlege Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK
09.15-10.00 Langvarig smerte: Vurdering og behandling. Rae Bell, anestesiolog, PhD
10.00-10.20 Kaffe
10.20-11.05 Smerte og psykologi. Borrik Schjødt, psykolog, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK
11.10-12.00 Smertefysiologi. Lars Jørgen Rygh, overlege ortopedisk seksjon KSK/ Seksjon for smertebehandling og palliasjon

12.00-12.45 Lunsj

12.45-14.10 Pasient. Hva kan fysioterapeuten, legen og psykologen gjøre?
Anne Grethe Paulsberg, fysioterapeut, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK, Tone Høivik, Borrik Schjødt
14.10-14.30 Kaffe
14.35-15.20 Invasive teknikker: muligheter og begrensninger. Gunnvald Kvarstein, overlege OUS-Rikshospitalet/UNN
14.25-15.00 Opioider og cannabinoider: Hva er god praksis? Rae Bell
15.05-16.30 Gruppearbeid med kasuistikker: Akutte smerter, smerter hos barn, langvarig smerte, smerter ved rusmisbruk. Lars Jørgen Rygh, Tone Høivik m.fl

Tirsdag 19.november
08.30-09.15 Smerter ved kreftsykdom: Vurdering og behandling. Jan Henrik Rosland, overlege, Sunniva senter
09.20-10.05 Symptomlindring ved kreftsykdom. Jan Henrik Rosland, overlege, Sunniva senter
10.05-10.25 Kaffe
10.25-11.10 Opioidkonvertering med praktiske eksempler. Jan Henrik Rosland, overlege, Sunniva senter
11.15-12.00 Kasuistikker. Jan Henrik Rosland

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.15 Smertebehandling med ketamin. Rae Bell
13.20-14.05 Evaluering og behandling av akutt smerte. Tone Høivik
14.05-14.25 Kaffe
14.25-15.15 Hvordan forebygge at akutt smerte blir langvarig? Audun Stubhaug, avdelingsleder, Avdeling for smertemedisin, OUS
15.20-16.05 Spinal cord stimulator SCS: Indikasjon og begrensninger. Audun Stubhaug

Onsdag 20.november

08.30-09.15 Behandling av akutt smerte hos rusbrukere/ opioid-tolerante pasienter. Tone Høivik
09.20-10.05 CRPS: diagnostikk og behandling. Lars Jørgen Rygh
10.05-10.25 Kaffe
10.25-12.00 Kasuistikker. Tone Høivik, Lars Jørgen Rygh m.fl
12.00-12.45 Lunsj

Obstetrikk
12.10 -13.00 Generell anestesi ved keisersnitt. Professor, dr.med Vegard Dahl, AHUS
13.10 -13.50 Placentas fysiologi og patofysiologi. Overlege Kyrre Ullensvang, Rikshospitalet
Beinstrekk 10 minutter
14.00- 14.45 Sirkulatoriske endringer i svangerskapet. Overlege, Eldrid Langesæter,Rikshospitalet
14.45-15.00 Kaffe
15.00-16.00 Anestesiologiske utfordringer ved preeklampsi. Overlege Eldrid Langesæter Riksh.

Torsdag 21.november
08.30-09.15 Hjertesyke gravide - ved fødsel og sectio. Overlege Kyrre Ullensvang
09.20-10.20 Akutt fettlever i svangerskapet. Overlege, PhD, Eldrid Langesæter, Riksh.
10.20-10.40 Kaffe
10.40-11.40 Anestesi til gravide (?)
11.40-12.30 Lunch
12.45-16.00 Gruppeundervisning

Fredag 22.november
08.30-11.45 Gruppeundervisning
11.50-12.30 Gravide på intensiv – hva så? Overlege Joanna Haynes, SUS
12.30-13.15 Lunch
13.15-16.00 Hvordan prioriteres akutte keisersnitt? Presentasjoner av Eldrid Langesæter og overlege Marte Jettestad, KKB HUS
- Diskusjon/gruppearbeid- Plenum
(Kaffepause ca. 14.40-14.45)
16.00-16.05 Oppsummering og takk for i dag

Fant du det du lette etter?