Smertebehandling. Obstetrisk anestesi og analgesi. Vår 2021

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i anestesiologi (22 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i anestesiologi

Deltakelse

Det er obligatorisk å gjennomføre pretest før kurset, og kursprøve må bestås for å få kurset godkjent.

Merk at personer som gjennomførte Smertebehandlingsdelen av kurset høsten 2020 automatisk er påmeldt delen Obstetrisk anestesi og analgesi fra onsdag lunsjtid og trenger derfor ikke melde seg på på nytt.

Kurset er fullt, personer som melder seg på settes automatisk på venteliste og kontaktes dersom det blir ledige plasser.

Antall deltakere

40

Pris

7000,- med forbehold om endringer

Kurskomite

Tone Høvik, kursleder Smertebehandling
Elin Bjørnestad, kursleder Obstetrisk anestesi og analgesi

Program

Mandag 14. juni

Smertebehandling
09.00 Velkommen, litt om kursdagene. Tone Høivik, seksjonsoverlege Postoperativ seksjon/overlege Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK
09.15 Langvarig smerte: Vurdering og behandling
10.00 Pause
10.20 Smertefysiologi. Lars Jørgen Rygh, overlege ortopedisk seksjon KSK/ Seksjon for smertebehandling og palliasjon
11.10 Smerte og psykologi. Psykolog, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK

12.00 Lunsjpause

12.45 Fysioterapeutens rolle.  Behandling med TENS. Fysioterapeut, Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK 
13.20 Opioider og cannabinoider: Hva er god praksis?
14.00 Pause
14.15 Invasive teknikker: muligheter og begrensninger 
15.00 Gruppearbeid med kasuistikker: Akutte smerter, smerter hos barn, langvarig smerte, smerter ved rusmisbruk.  Lars Jørgen Rygh, Tone Høivik m.fl

15.30 Slutt for dagen 

Tirsdag 15.juni
08.30 Smerter ved kreftsykdom: Vurdering og behandling. Overlege Palliativ behandling
09.20 Symptomlindring ved kreftsykdom. Overlege Palliativ behandling
10.05 Pause
10.25 Opioidkonvertering med praktiske eksempler. Overlege Palliativ behandling
11.15 Kasuistikker. Overlege Palliativ behandling
 
12.00- Lunsjpause
 
12.45 Smertebehandling med ketamin
13.20 Evaluering og behandling av akutt smerte /kasuistikker. Tone Høivik
14.05 Pause
14.25 Hvordan forebygge at akutt smerte blir langvarig?
15.20 Spinal cord stimulator SCS: Indikasjon og begrensninger. 

16.05 Slutt for dagen
  
Onsdag 16.juni 
08.30 Behandling av akutt smerte hos rusbrukere/ opioid-tolerante pasienter. Tone Høivik
09.20 Kasuistikker. Tone Høivik, Lars Jørgen Rygh m.fl
10.05 Pause
10.25 CRPS: diagnostikk og behandling. Lars Jørgen Rygh

12.00 Lunsj
 
Med forbehold om endringer


Obstetrisk anestesi og analgesi 
Velkommen: kursleder Elin Bjørnestad

13.00 Placentas fysiologi og patofysiologi.  (Overlege Kyrre Ullensvang, Rikshospitalet
13.50 Sirkulatoriske endringer i svangerskapet. (Overlege, Eldrid Langesæter,Riks.h) 
14.30 Kaffe
14.50 Generell anestesi ved keisersnitt (Seksjonsoverlege Hanne Johnsen, AHUS) 
15.40 Anestesi til Gravide til ikke obstetriske inngrep

Torsdag 17.juni:
08.30 Anestesiologiske utfordringer ved preeklampsi.  (Overlege Eldrid Langesæter, Riks.h)
09.35 Akutt fettlever i svangerskapet (Overlege, PhD, Eldrid Langesæter, Riks.h)
10.15 Kaffe
10.35 Gravide på Intensiv – hva så?

11.30 Lunch

12.45 Gruppeundervisning 
Tema:
- Regionalanestesi/smertelindring etter sectio
- Regionalanestesi
- Intensivmedisinske problemstillinger
- Store blødninger

16.00 Slutt for dagen

Fredag 18.juni
08.30 Gruppeundervisning
Tema:
- Regionalanestesi/smertelindring etter sectio
- Regionalanestesi
- Intensivmedisinske problemstillinger
- Store blødninger 
11.50 Hjertesyke gravide - ved fødsel og sectio (Overlege Kyrre Ullensvang)
 
12.30  Lunch 
 
13.15 Hvordan prioriteres akutte keisersnitt? Plenum
Presentasjoner av Eldrid Langesæter og overlege Marte Jettestad, KKB HUS
Kaffe ca.14.30
16.00 Oppsummering og takk for i dag

16.10 Kurs slutt

Med forbehold om endringer

Fant du det du lette etter?