Skandinavisk kurs i nevrokirurgi (Beito-kurset) - intrakranielle og intraspinale svulster - AVLYST!

Kurs, 15.03.2020-20.03.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrokirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Nevrokirurgi (35t).

KURSET ER AVLYST!

Når og hvor

Dato
15.03.2020-20.03.2020 
Klokkeslett
NB! KURSET ER AVLYST!
Sted
Radisson Blu Resort
2953 BEITOSTØLEN
Norge
(NB! Se mer info under "påmelding")


 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema NB! KURSET ER AVLYST! 

Målgruppe

Valgfritt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi (35t)

Læringsmål

Kurset inngår i en serie på 4 kurs (over 4 år) som er spesielt tilrettelagt for spesialistkandidater i nevrokirurgi. Kurset er obligatorisk for norske leger under spesialisering i nevrokirurgi (kursene kan erstattes av tilsvarende EANS-kurs). Da dette er en kurs-serie spesielt beregnet for spesialistkandidater i nevrokirurgi, vil det bli inngående diskusjoner om kirurgisk teknikk og kirurgiske komplikasjoner. Temaet i 2020 er intrakranielle og intraspinale svulster. Følgende læringsmål vil dekkes : NKI 15-18 Kranial tumorkirurgi, NKI 27 Spinale tumores

Kursavgift

NOK 7000,- (helpensjon på hotell betales ingividuelt og kommer i tillegg til kursavgiften)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 64 (15 fra Norge)

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Påmelding

På www.neurosurgery.no under Kurs og konferanser / Skandinavisk kurs 2020  er skjema for påmelding samt reservasjon av hotell. For ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt med kurssekretær:

  • Marit Bäckström
    The Department of Neurosurgery
    Skåne University Hospital

  • telfon: + 46 46 17 21 45

  • marit.backstrom@med.lu.se

NB! Norske deltakere må melde seg på via lenken under "Påmeldingsskjema"

Litteratur

Handbook of Neurosurgery, Greenberg, 8th ed, s. 584-824

Kurskommite

Den Skandinaviske organisasjonskomiteen ved:
Einar Osland Vik-Mo, Overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Pål Rønning, Overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Andre opplysninger

Kursspråk er engelsk.
Kurset gjennomføres med elektronisk eksamen i pensum og anatomi første kursdag. Man må da ha tilgang til PC/Mac for å kunne besvare eksamen.
Det forutsettes klinisk erfaring for å kunne delta aktivt i gruppediskusjoner, som utgjør en stor andel av kurset.

Program


Sunday 15th March 2020
18:00 Registration and Dinner (open until 22.00)
 
Monday 16th March 2020 
07:00 Breakfast
07:30 Introduction
07:40 Examination
08:25 Visualization of CNS tumors
08:55 Introduction to case discussion / coffee break
09:05 Case discussions in small groups
10:00 Break
10:05 Case discussions in small groups
11:00 Time for social activities
15:00 Lunch
 
16:00 Preoperative functional brain mapping/ Intraoperative monitoring, navigation and imaging
16:20 Radiosurgery- radiotherapy of intracranial tumors 
16:40 Anatomy exam
17:00 Coffee break
17:10 Case discussions in small groups
18:05 Coffee break
18:10 Case discussions in small groups
19:05 Coffee break
19:10 QOL, performance and morbidity in CNS tumors
19:20 Tumorbiologi/New therapeutic options 
19:45 Neuorpathological classification of tumors
20:00 Evaluation
20:05 Dinner
 
Tuesday 20th March 2020
07:00 Breakfast
07:30HGG
08:00 LGG
08:30 Brain mets
08:50 CNS lymphomas
09:00 Break
09:05 Case discussions in small groups
10:00 Coffee break
10:05 Case discussions in small groups
11:00 Time for social activities
 
15:00Lunch
 
16:00 Meningiomas
16:30 Bone/calvarial/orbital tumors
16:45 Multidisciplinary strategies /MDT
16:55 Break
17:00 Case discussions in small groups
17:55 Break
18:00 Case discussions in small groups
18:55 Evaluation
19:00 Specially Invited lecturer:TBA
20:00 Dinner
 
Wednesday 21st March 2020
07:00 Breakfast
07:30 Sellar region tumor (Pituitary/Suprasellar workup and endocrine dysfunction/craniopharyngeoma)
07:50 Primary spinal tumors
08:10 Break
08:15 Spinal metastases
08:35 Circumscribed low grade gliomas (GG, DNET, neurocytoma)
08:55 Break 
09:05 Case discussions in small groups
10:00 Break
10:05 Case discussions in small groups
11:00 Time for social activity

15:00 Lunch 

16:00 Case discussions in small groups
16:55 Break
17:00 Case discussions in small groups
17:55 Break
18:00 Case discussions in small groups 
18:55 Break
19:00 Tumors of the CP-angle
19:15 Tumors of the pineal region/
intraventricular tumors
19:30 Evaluation
19:35 Research presentations
20:05 Dinner 

Thursday 22nd march
07:00 Breakfast
07:30 General neuro-oncology
08:00 Pediatric malignant tumors
08:20 Break 
08:25 Pediatric benign (less-malignant) tumors 
 08:45 Phakomatoses/Tumorigenic syndromes/ Inherited tumor traits
08:55 Coffee break
09:05 Case discussions in small groups
10:00 Coffee break
10:05 Case discussions in small groups
11:00 Time for social activities

15:00Lunch
 
16:00 Case discussions in small groups
16:55 Coffee break
17:05 Evaluation
17:10 Viking lecture: TBA
18:05 TBA
 
Friday 23rd March 2020
08:00 Breakfast
08:30 How I do it: Pterional craniotomy/ sphenoid wing
08:40 How I do it: Retrosigmoid apporcah
08:50 Coffee break 
Pro-Con discussions
09:00 Introduction – HGG in the elderly
Pro aggressive surgical treatment
Contra
Discussion 
09:20 Introduction – Enlarging small incidentalomas /meningeomas
Pro treatment
Pro watchful waiting
Discussion
09:40 Evaluation
09:55 Conclusions and remarks
 
 

  

 

 

 

Fant du det du lette etter?