Sirkulasjonsundersøkelser hos pasienter med sykdom i arterier og vener

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) i Karkirurgi

Læringsmål


Etter endt kurs skal deltakerne ha fått bedret kunnskap om patofysiologi ved arterie- og venesykdommer, og oppnådd basisferdigheter i sirkulasjonsfysiologisk utredning av pasienter med underekstremitetsaterosklerose, forandringer i precerebrale blodkar og venøs dysfunksjon.

KAK-008: "Selvstendig kunne utføre, bedømme og tolke ultralyd/duplex av perifere kar".
KAK-013: "Beherske klinisk undersøkelse, måling av ankeltrykk og gangtest ved perifer aterosklerotisk karsykdom (PAS)".
KAK-014: "Selvstendig kunne utføre ultralyddiagnostikk ved perifer aterosklerotisk karsykdom (PAS)".
KAK-015: "Kunne utføre tåtrykksmåling under supervisjon og selvstendig kunne tolke målingene".
KAK-022: "Ha kjennskap til uvanlige tilstander i arteria poplitea (popliteal entrapment og cystisk adventitiadegenerasjon)".
KAK-038: "Ha god kunnskap om patofysiologi, manifestasjoner, epidemiologi og symptom ved karotisstenose. Ha god kunnskap om utredning og kunne stille indikasjon for operativ behandling med karotisendarterektomi".
KAK-054: "Beherske utredning med ultralyd ved overfladisk venøs insuffisiens".
KAK-056: "Kunne utføre diagnostikk, utredning og konservativ behandling av dyp venøs insuffisiens og posttrombotisk syndrom under supervisjon av spesialist".

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 12

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kurskomite: Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden (kursledere),
Brit Morken, Jonny Hisdal og Christoffer Nyborg, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Karavdelingen, og Antonio Rosales, Karkirurgisk seksjon, Karavdelingen, Oslo universitetssykehus Aker.

Kontaktperson: Einar Stranden, einar.stranden@mimer.no

Litteratur

Nyttig litteratur finnes på www.karkirurgi.org. Under «Lenker» kan man laste ned kurshefte i PDF-format (ca. 200 sider), som også deles ut i papirformat ved frammøte.

Program

Mandag 1. november 2021
09.00 Arteriesykdommer. Gjennomgang av perifer aterosklerose i ekstremiteter og abdominalkar. Teoretisk gjennomgang. Foredragsholdere Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden.
11.30 Pause
12.30 Praktiske undersøkelser
16.00 Slutt

Tirsdag 2. november 2021
09.00 Cerebrovaskulær sykdom. Gjennomgang av ekstrakraniell carotis- og vertebralisproblematikk. Teoretisk gjennomgang. Foredragsholdere Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden.
11.30 Pause
12.30 Praktiske undersøkelser
16.00 Slutt

Onsdag 3. november 2021
09.00 Venesykdommer. Gjennomgang av overfladisk og dyp venøs insuffisiens. Undersøkelser ved leggsår. Undersøkelser ved ødemer (lymfødem, lipødem etc). Undersøkelser ved dyp venetrombose. Teoretisk gjennomgang. Foredragsholdere Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden.
11.30 Pause
12.30 Praktiske undersøkelser
16.00 Slutt

Fant du det du lette etter?