Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi. Farmakologi - vår 2020

Kurs, 09.03.2020-13.03.2020, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i anestesiologi (30t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i anestesiologi (30t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Når og hvor

Dato
09.03.2020-13.03.2020 
Klokkeslett
Kurset starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 11.45 siste kursdag
Sted
St.Olavs hospital (nærmere lokalisasjon vil annonseres på et senere tidspunkt)
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 30.11.2019 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursansvarlig

Anders Wetting Carlsen

Kursavgift

7000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i anestesiologi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i anestesiologi (30t)

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Indremedisin (30t v) og klinisk farmakologi (30t v og e)

Antall deltagere

50

Målgruppe

Den primære målgruppen er leger under utdanning i anestesiologi.

Det er et krav at deltaker skal ha minst 2 års ansiennitet i spesialiteten.

Læringsmål

Detaljert læringsmål for del 1 av kurset: Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi vil bli lagt ut senere.

Læringsmål for del 2 av kurset: Farmakologi: kjenne farmakologiske endringer hos spesielle pasientgrupper (hjerte/karsykdom, luftveissykdom, fedme, høy alder, sjokk)

Innhold

Del 1: Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi:  - Sirkulasjonsfysiologi - Invasiv monitorering - Ekkokardiografi - Hjertesvikt - Ischemisk hjertesykdom - Mekanisk sirkulasjonsstøtte - Preoperativ vurdering ved anestesi - Anestesi til hjertesyke pasienter - Anestesi ved hjerteoperasjoner - Anestesi ved karoperasjoner

Del 2: Farmakologi: - Farmakologi hos pasienter med økt risiko og/eller farmakologi: - Hjerte/kar sykdom - Lungesykdom - Eldre - Fedme - Utblødd/sjokk pasient

Litteratur

Det vises til egen litteraturliste på Nakos-portalen - www.nakos.no

Andre opplysninger

Det er et krav at deltaker skal ha minst 2 års ansiennitet i spesialiteten

Alle kursdeltakere skal gjennomføre pretest på Nakos-portalen. Det er ikke krav til bestått pretest.

Program

Hemodynamisk monitorering og cardiovaskulær anestesi

Mandag 9. mars

10.00-10.05 Velkommen - Anders Wetting Carlsen
Profylakse og behandling av perioperativ ischemi
10.05-10.35 Kasuistikk - Anders Wetting Carlsen
10.35-11.05 Perioperativt infarkt - Jørgen Olafsen
11.15-11.45 Preoperativ vurdering

11.45-12.30 Lunsj

Sirkulasjonsfysiologi, oksygentransport
12.30-13.15 Anvendt sirkulasjonsfysiologi I - Audun Rimehaug
13.30-14.15 Anvendt sirkulasjonsfysiologi II - Audun Rimehaug
14.30-15.15 Kasuistikker i grupper
15.30-16.15 Kasuistikker i grupper

Tirsdag 10. mars

Klinisk monitorering av sirkulasjonen
08.30-09.00 Kasuistikk - Anders Wetting Carlsen
09.05-09.35 PiCCO - Robert Pedersen
09.50-10.20 Swan-Ganz kateter - Halvor Langeland
10.30-11.15 Systolisk og diastolisk ventrikkelfunksjon  -Hans Martin Flade

11.15-12.00 Lunsj

12.00-12.45 Volume responsiveness - Torvind Næsheim
13.00-13.45 Klinisk bruk av monitorering - Torvind Næsheim
13.50-14.35 Kasuistikker i grupper
Behandling av akutt sirkulasjonssvikt
14.10-15.25 Akutt hjertesvikt - Torvind Næsheim
15.30-16.15 Kasuistikker i grupper

Onsdag 11. mars

08.30-09.15 Anestesi ved "plain" CABG - Anders Wetting Carlsen
09.30-15.45 Halve kullet på dyrestall, halve kullet på forelesning. Bytte etter lunsj.
09.30-10.15 Dyrestall I     PA-kateter og PiCCO - H Langeland/ R Pedersen
10.30-11-15 Dyrestall II   Ekko og konduktanskateter - Audun Rimehaug
11.30-12.15 Dyrestall III  ECMO - A Krogstad/AW Carlsen

12.15-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Anestesi v/ikke-kardial kirurgi hos GUCH - Guro Grindheim
14.00-14.45 The black magic of pacemakers - Hans Martin Flade
15.00-15.45 Anestesi ved Aortaaneurismer - Stein Dragsund

Torsdag 12. mars

08.30-09.00 Sirkulasjonen ved sepsis - Audun Rimehaug
09.05-09.50 Cardiovasculær farmakologi - H Langeland/R Pedersen
10.00-10.30 Ekkovurdering hos den kritisk syke pasient - A W Carlsen/H M Flade
10.35-11.20 Kasuistikker i grupper
11.25-11.55 Mekanisk sirkulasjonsstøtte

11.55-12.40 Lunsj

12.40-15.25 Farmakologi hos fete pasienter - Johan C. Ræder
Farmakologi hos eldre pasienter - Johan C. Ræder
Forskjellige TCI systemer; likheter - forskjeller - praktisk bruk - Johan C. Ræder
Oppsummering/spørsmål - Johan C. Ræder

Fredag 13.mars

08.30-09.15 Kasuistikker i grupper
09.30-10.15 Anestesi til den hjertesyke pasient I - Anders Wetting Carlsen
10.30-11.15 Anestesi til den hjertesyke pasient II - Anders Wetting Carlsen
11.15-11.45 Kursoppsummering

11.45 Kurset slutt


Fant du det du lette etter?