Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi. Farmakologi. - januar 2021

WEBINAR
Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i Anestesiologi

Læringsutbytte

Detaljert læringsmål for del 1 av kurset: Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi vil bli lagt ut senere. 

Læringsmål for del 2 av kurset: Farmakologi: kjenne farmakologiske endringer hos spesielle pasientgrupper (hjerte/karsykdom, luftveissykdom, fedme, høy alder, sjokk)

Kurskomité

Anders Wetting Carlsen

Kriterier for kursopptak

Den primære målgruppen er leger under utdanning i anestesiologi

Det er et krav at deltaker skal ha minst 2 års ansiennitet i spesialiteten.

Kursavgift

6000,- (det tas forbehold om indeksregulering)

Antall deltakere

45

Litteratur

Det vises til egen litteraturliste  på Nakos-portalen - https://www.nakos.no/

Andre opplysninger

Det er et krav at deltaker skal ha minst 2 års ansiennitet i spesialiteten

Alle kursdeltakere skal gjennomføre pretest på Nakos-portalen. Det er ikke krav til bestått pretest.

Program

Med forbehold om endringer

Mandag 18. januar

08.30-08.35 Velkommen - Anders Wetting Carlsen
Profylakse og behandling av perioperativ ischemi
08.35-09.05 Kasuistikk - Anders Wetting Carlsen
09.05-09.35 Perioperativt infarkt - Jørgen Olafsen
09.45-10.45 Preoperativ vurdering - Stein Dragsund
10.55-11.40 Kasuistikker i grupper - Kurskomiteen

11.40-12.10 Lunsj

12.10-12.55 Anvendt sirkulasjonsfysiologi I - Audun Rimehaug
13.05-13.50 Anvendt sirkulasjonsfysiologi II - Audun Rimehaug
14.00-14.45 Systolisk og diastolisk ventrikkelfunksjon - Hans Martin Flade
14.55-15.40 Kasuistikker i grupper - Kurskomiteen

Tirsdag 19. januar

Klinisk monitorering av sirkulasjonen
08.30-09.00 Kasuistikk - Anders Wetting Carlsen
09.05-09.35 PiCCO - Robert Pedersen
09.45-10.15 Swan-Ganz kateter - Halvor Langeland
10.25-11.10 Ekkovurdering hos den kritisk syke pasient - Anders Wetting Carlsen/Hans Martin Flade

11.10-11.45 Lunsj

11.45-12.30 Volume responsiveness - Torvind Næsheim
12.45-13.30 Klinisk bruk av monitorering - Torvind Næsheim
13.45-14.30 Kasuistikker i grupper - Kurskomiteen
Behandling av akutt sirkulasjonssvikt
14.45-15.30 Akutt hjertesvikt - Torvind Næsheim
15.40-16.25 Cardiovaskulær farmakologi - Halvor Langeland/Robert Pedersen

Onsdag 20. januar

08.30-09.00 Sirkulasjon ved sepsis - Audun Rimehaug
09.05-09.50 Anestesi ved "plain" CABG - Anders Wetting Carlsen
10.00-10.45 Anestesi ved Aortaaneurismer - Stein Dragsund
10.55-11.40 Kasuistikker i grupper - Kurskomiteen

11.40-12.15 Lunsj

12.15-13.00 Anestesi v/ikke-kardial kirurgi hos GUCH - Guro Grindheim
13.10-13.40 Blodtrykkurvens hemmeligheter - Stein Dragsund
13.50-14.35 Kasuistikker i grupper - Kurskomiteen
14.45-15.15 Mekanisk sirkulasjonsstøtte - Alexander Wabha
15.20-16.05 Kasuistikker i grupper - Kurskomiteen

Torsdag 21. januar

09.00-09.45 Anestesi til den hjertesyke pasient I - Anders Wetting Carlsen
09.55-10.40 Anestesi til den hjertesyke pasient II - Anders Wetting Carlsen
10.50-11.35 Anestesi til den hjertesyke pasient III - Anders Wetting Carlsen
11.35-12.00 Kursoppsummering

12.00-12.30 Lunsj

12.30-15.30 Farmakologi (program kommer) - Johan Ræder

Fant du det du lette etter?