Senvirkninger og rehabilitering - 2021

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Onkologi (14t)

Læringsutbytte

Kurset vil gå gjennom de vanligste seneffektene etter kreftbehandling. I tillegg gi en oversikt over rehabiliteringstilbudet til kreftoverlevere med seneffekter.

Kurskomité

Cecilie E. Kiserud (kursleder)
Unn-Merete Fagerli
Hege S. Haugnes
Kristin V. Reinertsen

Kursavgift

4000,-

Antall deltakere

40

Litteratur

Rapport helsedirektoratet: Seneffekter etter kreft, april 2020
ISBN: 978-82-8081-610-8

Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere, Reinertsen KV og medarbeidere, Tidsskrift Den norske legeforening 2017

Program

Tirsdag 27. april

10.00-10.10 Velkommen og introduksjon til kurset
10.10-10.30 Kardiovaskulære seneffekter
10.30-10.50 Sekundær kreft

10.50-11.10 Pause

11.10-11.30 Hormonelle seneffekter
11.30-11.50 Fertilitet/tiltak ivf klinikk
11.50-12.00 Spørsmål/diskusjon

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.30 Neuropatier/muskel/skjelett/osteoporose
13.30-13.50 Seneffekter etter svulster i bekkenet
13.50-14.30 Pasienter med sammensatte seneffekter inkludert metabolske forandringer - erfaringer fra St. Olav
14.30.14.40 Oppsummering/spørsmål/diskusjon

14.40-15.00 Pause

15.00-15.20 Fatigue
15.20-16.30 Gruppearbeid
16.30-16.40 Oppsummering dag 1

Onsdag 28. april

09.00-10.00 Å leve med seneffekter - to pasienthistorier (kappefelt + fatigue)
10.00-10.20 Psykososiale forhold inkludert arbeidsevne.

10.20-10.35 Pause

10.35-10.55 Seksualitet etter kreft
10.55-11.35 Eksempel på tilbud - rehabilitering
11.35-11.45 Spørsmål/diskusjon

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.00 Livsstil, spesielt fysisk aktivitet hos kreftoverlevere
13.00-13.20 Ernæring for kreftoverlevere - spesielle råd?

13.20-13.30 Pause

13.30-14.30 Hvilke seneffekter må man spesielt tenke på? 10 min fra hver: lymfom, brystkreft, testikkelkreft, bekken, ØNH inkludert oral helse
14.30-15.00 Status - Organisering av helsetjenester med tanke på seneffekter og rehabilitering
15.00-15.10 Oppsummering
15.10-15.30 Kursprøve

15.30 Kurset slutt

Fant du det du lette etter?