Senvirkninger og rehabilitering - 2021

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Onkologi (14t)

Digitalt kurs

Læringsutbytte

Kurset vil gå gjennom de vanligste seneffektene etter kreftbehandling. I tillegg gi en oversikt over rehabiliteringstilbudet til kreftoverlevere med seneffekter.

Kurskomité

Cecilie E. Kiserud (kursleder)
Unn-Merete Fagerli
Hege S. Haugnes
Kristin V. Reinertsen

Kursavgift

4000,-

Antall deltakere

40

Litteratur

Rapport helsedirektoratet: Seneffekter etter kreft, april 2020
ISBN: 978-82-8081-610-8

Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere, Reinertsen KV og medarbeidere, Tidsskrift Den norske legeforening 2017

Program

Tirsdag 27. april

09.00-09.10 Velkommen og introduksjon til kurset - Cecilie E. Kiserud
09.15-09.35 Kardiovaskulære seneffekter - Espen Holte
09.40-10.00 Sekundær kreft - Hege Haugnes

10.00-10.15 Pause

10.15-10.35 Seksualitet etter kreft - Line H. Storetvedt
10.40-11.00 Fertilitet/tiltak ivf klinikk - Sigrun Kjøtrød
11.05-11.35 Neuropatier/muskel/skjelett/osteoporose - Hege Haugnes

11.35-12.30 Lunsj

12.30-12.50 Seneffekter etter svulster i bekkenet - Monica Eidem
12.55-13.35 Pasienter med sammensatte seneffekter inkludert metabolske forandringer - erfaringer fra St. Olav - Unn Merete Fagerli 

13.35-13.45 Pause

13.45-14.10 Fatigue - Kristin V. Reinertsen

14.10-15.30 Gruppearbeid/oppgaver/oppsummering dag 1

Onsdag 28. april

09.00-10.00 Å leve med seneffekter - to pasienthistorier (kappefelt + fatigue)
10.05-10.25 Psykososiale forhold inkludert arbeidsevne - Hanne C. Lie

10.25-10.40 Pause

10.40-11.00 Hormonelle seneffekter - Ansgar Heck
11.05-11.45 Eksempel på tilbud - rehabilitering - Frode Skanke, Anders Jullumstrø

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.00 Livsstil, spesielt fysisk aktivitet hos kreftoverlevere - Lene Thorsen
13.05-13.25 Ernæring for kreftoverlevere - spesielle råd? - Lene Thorsen

13.25-13.40 Pause

13.40-14.25 Hvilke seneffekter må man spesielt tenke på? 10 min fra hver: lymfom, brystkreft, testikkelkreft, bekken, ØNH inkludert oral helse
14.30-15.00 Status - Organisering av helsetjenester med tanke på seneffekter og rehabilitering - Cecilie E. Kiserud
15.00-15.30 Oppsummering/kursprøve

15.30 Kurset slutt

Fant du det du lette etter?