Ryggkirurgi og nevrotrauma, våren 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Ortopedisk kirurgi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Ortopedisk kirurgi (24 timer)

LÆRINGSMÅL

Tema/område:

ORT-018: Basiskompetanse: Rygg-dianotstikk og behandling.
ORT-020: Basiskompetanse: Rygg - skoliose og andre ryggdeformiteter
ORT-021: Basiskompetanse: Rygg - degenerative lidelser i lumbalcolumna, nervekompresjon og tverrsnittlesjon
ORT-022: Basiskompetanse: Rygg - infeksiøse rygglidelser
ORT-023: Basiskompetanse: Rygg - thorakolumbale rotkompresjonssyndromer, spinal stenose, skiveprolaps

LÆRINGUTBYTTE

Kurset gir leger et innblikk i ryggkirurgi og noe nevrokiururgi, og setter dem i stand til å oppdage pasienter som trenger eller kan ha nytte av ryggkirurgi. 
Innholdet er: nerve- og ryggmargsskader, ryggbrukk, osteporose, ryggdeformiteter, billedddiagnostikk, degenerative forandringer (prolaps, stenose,spondylolistese), spondylolyse, ryggsmerter, halebeinssmerter, infeksjoner, metastaser og hodeskader.

KURSAVGIFT

KR 7.300. 

NB! Kursavgiften refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller fullførere kurset. 

DELTAKERE

80

KURSKOMITE

Andreas Seip, kursleder (Hagavik/Haukeland)
Roger Trane (Ullevål)
Greger Lønne (Lillehammer)
Rolf Riise (Rikshospitalet)
Ivar Rossvoll (St.Olav)

PROGRAM (tentativt)

Program Ryggkirurgi.pdf

Fant du det du lette etter?