Rus og psykiatri Høst 2022 (VOP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (17t) for LIS i Psykiatri

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Spesifikke læringsmål som dekkes
Nummer TittelDette kurset
VOP 012Somatisk undersøkelseDet dekkes en del om differensialdiagnostikk opp mot rusmiddelbruk og rusmiddelutløste tilstander
VOP 013 Somatisk behandling – komorbiditetKomorbiditetsproblematikk opp mot rus dekkes
VOP 014 Somatiske helseutfordringer – livsstilsintervensjoner Dekkes bare antydningsvis
VOP 015Medikamentell behandling – samvalgMedikamentell behandling av psykisk lidelse ved samtidig
rusmiddellidelse dekkes
VOP 029Psykoselidelse – rusutløst -samvalgDekkes
VOP 045Avrusning og abstinensbehandlingDekkes
VOP 046Legemiddelassistert rehabiliteringDekkes
VOP 047Rus og psykisk lidelse og rus – LAR – samvalg Dekkes

Læringsmål 50:
LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD. LIS skal ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for behandling av rus- og avhengighetslidelser og kjennskap til relevant samtalebehandling ved rus- og avhengighetslidelser - motiverende intervju.
Etter endt kurs skal LIS ha tilegnet seg:
1) Sammenhengen mellom rus og psykiatri
2) Hvordan behandle pasienter med samtidig lidelse
3) Hvordan kartlegge ruslidelser og psykiske lidelser på en god måte

Kursavgift

NOK 4800,- (lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 100

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Kursledere

Lars Lien: Lars.lien@sykehuset-innlandet.no
Jørgen Gustav Bramness: jobr@fhi.no

Litteratur

Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak (Lien og Lie 2022; Fagbokforlaget (tilgjengelig fra Mai)

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?