Rus og psykiatri - emnekurs

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (17t) for LIS i Psykiatri

Læringsmål

Læringsmål 50:
LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD. LIS skal ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for behandling av rus- og avhengighetslidelser og kjennskap til relevant samtalebehandling ved rus- og avhengighetslidelser - motiverende intervju.
Etter endt kurs skal LIS ha tilegnet seg:
1) Sammenhengen mellom rus og psykiatri
2) Hvordan behandle pasienter med samtidig lidelse
3) Hvordan kartlegge ruslidelser og psykiske lidelser på en god måte

Kursavgift

NOK 4500,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 100

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Lars Lien: Lars.lien@sykehuset-innlandet.no
Jørgen Gustav Bramness: j.g.bramness@medisin.uio.no

Litteratur

Dobbelt opp- Reidunn Evjen, Knut Boe Kielland, Tone Øiern, Universitetsforlaget

Andre opplysninger

NB! Ta direkte kontakt med hotellet, dersom du har behov for overnatting. Hotellet har avtalepris med Sykehusinnkjøp som deltakerne kan benytte seg av.

Alle deltakerne må ha med egen PC.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?