Rus og avhengighetsmedisin - Grunnkurs IV

Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Rus- og avhengighetsmedisin
Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Rus- og avhengighetsmedisin

Påmelding

Gjennomgått innføringskurs og grunnkurs 1,2 og 3 må innfris for påmelding

Kurskomite

Svein Skjøtskift

Læringsmål

Temaene for kurset - undersøkelse og vurdere behandling og psykosiale tiltak.
Annen spesifikk kompetanse - lover, forskrifter, retningslinjer

RUS-006 Rus-anamnese og systematisk samtale
RUS-008 Sosial bakgrunn, tilknytning og kulturell ramme
RUS-011 Påvirkningsfaktorer i oppvekst, utviklingshistorie, risikofaktorer m.m
RUS-013 Livssituasjon og familiesituasjon
RUS-024 Barn som pårørende
RUS-059 Akuttvurderinger og kriseintervensjoner
RUS-061 Lover, forskrifter og retningslinjer
RUS-063 Likemannsarbeid, selvhjelpsgrupper og brukerorganisasjoner
RUS-069 Vaksinasjonsstatus, sikre vaksinering, adekvat prevensjonsveiledning

Læringsutbytte

Obligatorisk siste kurs i grunnkursrekka. Dekker flere læringsmål for spesialiteten og også for rolleforståelse og identitetsutvikling av spesialistrolle i rus og avhengighetsmedisin

Antall deltakere

36-40

Timeantall

35

Kurspris

7 000

Litteratur

Kan være litteratur som skal leses før kurset og/eller litteraturhenvisninger, kompendier og tilsvarende

Annen informasjon

Ta med egen pc - digital kursprøve og evaluering

Program

Mandag 07.06 Tema: Rusmiddelbruk og psykisk sykdom i ulike livsfaser


08:30 - 09:30 Ankomst, registrering. Kaffe, te, wienerbrød.
                       
09:30 - 10:15 Rusmiddelbruk og livsløp. Behandling av psykiatri og rus. v/ Jon Johnsen

10:15 - 11:00 Kort pause

11:00 - 11:45 Rusmiddelbruk og livsløp v/ Jon Johnsen

11:45 - 12:00 Kort pause

12:00 - 12:45 Unge - hvem fortsetter v/ Jon Johnsen

12:45 - 13:45 Lunsj

13:45 - 14:30 Rus og eldre v/ Jon johnsen

14:30 - 14:45 Kort pause

14:45 - 15:30 Rus og eldre V/ Jon Johnsen

15:30 - 16:00 Pause

16:00 - 17:00 Legens ansvar og rolle i TSB. Diskusjon i grupper. Innledning, kasuistikker

Tirsdag 08.06 Tema: Familie

08:30 - 09:15 Prenatal ruseksponering v/ Jon S Skranes

09:15 - 09:30 Kort pause

09:30 - 10:15 Fosterpåvirkning v/ Jon S. Skranes

10:15 - 10:30 Kort pause

10:30 - 11:15 Gravide behandlingstilbud inkl medikamenter og tvang
 
11:15 - 11:30 Kort pause

11:30 - 12:15 Barn. Oppvekst v/ Line Tveiten

12:15 - 13:15 Lunsj

13:15 - 14:00 Familie og nettverk v/ Øyvind Kalsås*

14:00 - 14:15 Kort pause

14:15 - 15:00 Par- og familieterapi v/ Øyvind Kalsås*

15:00 - 15:15 Kort pause

15:15 - 16:15 Tilknytning og samspill v/ Indra Simhan

Onsdag 09.06 Tema: Behandling
 
08:30 - 09:15 Kjønnsroller og kjønnsspesifikk behandling v/ Kari Lossius*
 
09:15 - 09:30 Kort pause
 
09:30 . 10:15 Kjønnsroller og kjønnsspesifikk behandling v/ Kari Lossius*
 
10:15 - 10:30 Kort pause
 
10:30 - 11:15 12 trinns behandling
 
11:15 - 11:30 Kort pause
 
11:30 . 12:15 Egenerfaring. Pasient og brukeropplæring v/ Kenneth Arktander
 
12:15 - 13:15 Lunsj
 
13:15 - 14:00 Psykoedukasjon som metode v/ Svein Skjøtskift
 
14:00 - 14:15 Kort pause
 
14:15 - 15:00 Nettbasert behandling

15:00 - 15:15 Kort pause
 
15:15 - 16:00 Ressurskartlegging. Empowerment
 
16:00 - 16:30 Pause
 
16:30 - 18:00 Diskusjon i grupper
 
Torsdag 10.06 Tema: Lover og forskrifter

08:30 - 09:15 Spesialisthelsetjenesteloven. Pasientrettighetsloven. Psykisk helsevern loven.

09:15 - 09:30 Kort pause

09:30 - 10:15 Tvang v/ Karl Harald Søvig

10:15 - 10:30 Kort pause

10:30 - 11:15 Taushetsplikt og meldeplikt i TSB v/ Karl Harald Søvig

11:15 - 11:30 Lunsj

11:30 - 12:15 Førerkort v/ Fylkeslegen, Vestland*

12:15 - 13:15 Kort pause

13:15 - 14:00 Prenatal ruseksponering v/ Jon S Skranes

14:00 - 14:15 Kort pause

14:15 - 15:00 Fosterpåvirkning v/ Jon S. Skranes

15:00 - 15:15 Kort pause

15:15 - 16:00 Selvhjelpsgrupper v/ John-Kåre Vederhus


Fredag 11.06 Tema: Brukermedvirkning

08:30 - 09:15

09:15 - 09:45 Brukermedvirkning og brukerorganisasjoner v/ Jenny Beate Kjønnås

09:45 - 10:30 Retningslinjearbeid v/ Kjell Arne Johansson*

10:30 - 10:45 Kort pause

10:45 - 11:45 Kursprøve

11:45 - 12:00 Avslutning

12:00 Lunsj

 

Fant du det du lette etter?