Rus- og avhengighetsmedisin Grunnkurs III, Høsten 2020

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin..
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin (35t)

Læringsmål

Grunnleggende læring om følgetilstander og komorbiditet. Det blir lagt vekt på forebygging og integrert behandling som behandlingstilnærminger. Grupper på kasuistikker.

Kursavgift

Kr 7.000,-.

Dagpakker kr 250,- pr. person pr. kursdag.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

40

Kurskomite

Siv Kjelsås Kvinge (kursleder)
Lars Lien

Andre opplysniger

Det er holdt av rom på Thon Hotel Tromsø

Hotelloppholdet betales direkte til hotellet.

Program 

TS-Kursprogram for uke 43 2020.pdf

Mandag 19. oktober
Somatikk

10.00 Registering og innsjekking.
10.45 Velkommen. Kursledere.
11.00 Oversikt over viktigste somatiske lidelser knyttet til psykisk helse og rus. Anne Høye.

11.45 Lunsj.

12.45 Hvordan kan vi forebygge somatiske lidelser. Anne Høye.

13.30 Pause.

13.45 Endokrinologi og rusmidler. Johan Svartberg.

14.30 Pause.

14.45 Endokrinologi og rusmidler, forts.  Johan Svartberg.

15.30 Pause

15.45 Gruppearbeid.

17.15 Slutt.

Tirsdag 20. oktober
Somatikk

08.00 Virknigen av rusmidler på hjerte og kar. Terje Simonsen.

08.45 Pause.

09.00 Infeksiøse tilstander hos rusmisbrukere. Andreas Følling.

09.45 Pause.

10.00 Tannlegens rolle og samarbeid rundt ruspasienter. Marit Eidissen.

10.45 Pause.

11.00 Immunsuppressiv effekt av alkohol i klinikken. Asle Enger.

11.45 Lunsj.

12.45 Immunsuppressiv effekt av alkohol i klinikken, forts. Asle Enger.

13.30 Pause.

13.45 Nyresvikt hos injiserende rusmiddelavhengige. Camilla Madsen.

14.30 Pause.

14.45 Nyresvikt hos injiserende rusmiddelavhengige, forts. Camilla Madsen.

15.30 Pause.

15.45 Gruppearbeid: kasus.

17.15 Slutt.

Onsdag 21. oktober
Behandling

08.00 FACT og ACT. Trine Pettersen

08.45 Pause.

09.00 Hva er recovery og har det en plass i rusbehandling? Integrert behandling. Prism. Lars Lien. 

09.45 Pause.

10.00 Personlighetsforstyrrelser. Øyvind Urnes.

10.45 Pause.

11.00 Personlighetsfortyrrelser og rus. Øyvind Urnes.

11.45 Lunsj.

12.45 Dynamiske terapier, mentalisering og familieterapi. For hvem? Øyvind Urnes.

13.30 Pause.

13.45 Selvskading og selvmord. Øyvind Urnes.

14.30 Pause.

14.45 Brukermedvirkning i behandlingen. Astrid Weber.

15.30 Pause.

15.45 Gruppearbeid: kasus.

17.15 Slutt.

Torsdag 22. oktober
Rus og samfunn

08.00 Rusmiddel epidemiologi. Svetlana Skurtveit.

08.45 Pause.

09.00 Rusmiddel epidemiologi forts. Svatlana Skurtveit.

09.45 Pause.

10.00 Tverrkulturell forståelse. Anna Rita Spein.

10.45 Pause.

11.00 Global helse og migrasjon i et rusperspektiv. Lars Lien.

11.45 Lunsj.

12.45. Konsultjeneste rus i somatisk sykehus. Svein Skjøtskift.

13.30 Pause.

13.45 Smertestillende medikamenter og rusmiddelavhengighet. Svein Skjøtskift.  

14.30 Pause.

14.45 Riktig forskrivning av A og B preparater. Svein Skjøtskift.

15.30 Slutt.

Fredag 23. oktober
Rus og samfunn

08.00 Graviditet og prevensjon og STD i møte med rusmiddelavhengige. Yngvar Thorjussen.

08.45 Pause.

09.00 Graviditet prevensjon og STD i møte med rusmiddelavhengige, forts. Yngvar Thorjussen.

09.45 Pause.

10.00 Avslutning og evaluering.

10.45 Pause.

11.00 Kursprøve

13.30 Slutt.

Fant du det du lette etter?