Rus- og avhengighetsmedisin Grunnkurs III, Høsten 2020

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin..
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin (35t)

Læringsmål

Grunnleggende læring om følgetilstander og komorbiditet. Det blir lagt vekt på forebygging og integrert behandling som behandlingstilnærminger. Grupper på kasuistikker.

Kursavgift

Kr 7.000,-.

Dagpakker kr 250,- pr. person pr. kursdag.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

40

Kurskomite

Siv Kjelsås Kvinge (kursleder)
Lars Lien

Andre opplysniger

Det er holdt av rom på Thon Hotel Tromsø
Bestillingsnr: kommer
Hotelloppholdet betales direkte til hotellet.

Program (kan komme endringer)

Mandag 19. oktober
Somatikk

10.00 Registering og innsjekking.
10.45 Velkommen. Kursledere.
11.00 Oversikt over viktigste somatiske lidelser knyttet til psykisk helse og rus. Anne Høye.

11.45 Lunsj.

12.45 Hvordan kan vi forebygge somatiske lidelser. Anne Høye.

13.30 Pause.

13.45 Konsulttjeneste rus i somatisk sykehus. Svein Skjøtskift.

14.30 Pause.

14.45 Immunsuppressiv effekt av alkohol i klinikken. Asle Enger.

15.30 Pause.

15.45 Immunsuppressiv effekt av alkohol i klinikken forts. Asle Enger.
16.30 Gruppearbeid: kasus.

17.15 Slutt.

Tirsdag 20. oktober
Somatikk

08.00 Virknigen av rusmidler på hjerte og kar. Terje Simonsen.

08.45 Pause.

09.00 Infeksiøse tilstander hos rusmisbrukere. Vegard Skogen.

09.45 Pause.

10.00 Tannlegens rolle og samarbeid rundt ruspasienter.
Peter Marstrander.

10.45 Pause.

11.00 Endokrinologi og rusmidler. Martina Moter Erichsen.

11.45 Lunsj.

12.45 Endokrinologi og rusmidler forts. Martina Moter Erichsen.

13.30 Pause.

13.45 Nyresvikt hos injiserende misbrukere. Jon Arne Birkeland.

15.30 Pause.

15.45 Gruppearbeid: kasus.

17.15 Slutt.

Onsdag 21. oktober
Behandling

08.00 PRISM; Verktøy for å avdekke ROP lidelser. Lars Linderoth.

08.45 Pause.

09.00 Integrert behandling. Lars Linderoth.

09.45 Pause.

10.00 Personlighetsforstyrrelser og rus. Lars Linderoth. 

10.45 Pause.

11.00 Dynamiske terapier, mentalisering og familieterapi. For hvem?
Lars Linderoth.

11.45 Lunsj.

12.45 FACT og ACT. Anne Landheim.

13.30 Pause.

13.45 Hva er recovery og har det en plass i rusbehandling? Ottar Ness.

14.30 Pause.

14.45 Brukermedvirkning i behandlingen. Morten Brodahl.

15.30 Pause.

15.45 Gruppearbeid: kasus.

17.15 Slutt.

Torsdag 22. oktober
Rus og samfunn

08.00 Rusmiddel epidemiologi. Svetlana Skurtveit.

08.45 Pause.

09.00 Rusmiddel epidemiologi forts. Svatlana Skurtveit.

09.45 Pause.

10.00 Tverrkulturell forståelse. Bruk av KFI. Tore Sørlie.

10.45 Pause.

11.00 Global helse og migrasjon i et rusperspektiv. Lars Lien.

11.45 Lunsj.

12.45. Vanedannende legemidler: farmakologi og epidemiologi.
Jørgen Bramness.

13.30 Pause.

13.45 Smertestillende medikamenter og rus. Jørgen Bramness.

14.30 Pause.

14.45 Intervensjon i somatisk avdeling. Torgeir Gilje Lid.

15.30 Slutt.

Fredag 23. oktober
Rus og samfunn

08.00 Graviditet og prevensjon og STD i møte med ruspasienter.
Yngvar Thorjussen.

08.45 Pause.

09.00 Graviditet prevensjon og STD i møte med ruspasienter forts.
Yngvar Thorjussen.

09.45 Pause.

10.00 Avslutning og evaluering.

10.45 Pause.

11.00 Program kommer

11.45 Lunsj.

12.45 Kursprøve

13.30 Slutt.

Fant du det du lette etter?