Rettsmedisin - AVLYST!

Kurs, 04.05.2020-06.05.2020, Sør-øst

Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) for LIS i Patologi

Når og hvor

Dato
04.05.2020-06.05.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 11 - avsluttes onsdag ca kl 15
Sted
OUS Rikshospitalet
(Mer info kommer)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Læringsmål

Etter dette kurset skal kandidatene:
Kjenne til lovregler vedrørende transplantasjon, medisinsk obduksjon og rettsmedisinsk obduksjon, samt legers plikter ved dødsfall

Kjenne til hva som skiller medisinske obduksjoner fra sakkyndige likundersøkelser (=rettsmedisinske obduksjoner)

Ha kunnskap om legens rolle som sakkyndig og hva rettsvesenet krever av sakkyndige

Ha kunnskap om hva som kjennetegner en legeerklæring og Den rettsmedisinske kommisjons arbeid.

Ha en oversikt over fagområdet rettspatologi og klinisk rettsmedisin og hvordan utøvelsen av dette er organisert i Norge

Kjenne til prinsippene for fastsettelse av dødsårsak og vurdering av dødsmåte og hvorda

Kjenne til prinsippene for den utvendige likundersøkelsen og betydningen av dødstegn.

Kunne foreta objektiv beskrivelse av skader og andre funn.

Ha kunnskap om typiske skader etter ulike former for vold, spesielt skader etter stump vold, skarp vold og våpenskudd.

Ha kunnskap om bruk av rettstoksikologiske analyser og klinisk-kjemiske analyser ved rettsmedisinske obduksjoner

Ha kunnskap om nytten av CT og andre radiologiske undersøkelser ved rettsmedisinske obduksjoner

Kjenne til prinsippene for å beregne dødstidspunkt

Kjenne til prinsippene for gjennomføring av rettsmedisinske obduksjon og dødsstedsundersøkelse ved barnedødsfall

Kjenne til prinsipper for sporsikring og prøvetaking for rettsgenetiske undersøkelser

Kjenne til prinsippene for arbeidet med uidentifiserte lik og det rettsmedisinske arbeidet ved massekatastrofer

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 25

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Arne Stray-Pedersen (kursleder); arnest@ous-hf.no
Overlege Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Oslo Universitetssykehus
Førsteamanuensis Avdeling for rettsmedisinske fag, Universitetet i Oslo

Kurskomite
Per Hoff-Olsen (OUS og UiO)
Anne Gunn Winge (OUS)

Litteratur

Lærebok i rettsmedisin. 3. utgave, 2016. Torleiv Ole Rognum (red.)
Knight’s forensic pathology. 4. utgave 2016. Pekka Saukko og Bernard Knight (red.)
Helsepersonelloven. Kommentarutgave. 2019. Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad

Andre opplysninger

Det er planlagt felles middag på kursets dag 2

Program

Under utarbeidelse

 

 Fant du det du lette etter?