Respirasjon og lungesirkulasjon

Kurs, 21.05.2019-24.05.2019, Nord

Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi (26 t). Valgfritt kurs for leger i spesialisering (26t) i Fys. med og rehabilitering, Gen. kirurgi, Indremedisin, Lungesykdommer.
Ny ordning: Se målgruppe

Når og hvor

Dato
21.05.2019-24.05.2019 
Klokkeslett
Tirsdag 21.05.19 kl. 08.00 - fredag 24.05.19 kl. 14.30.
Sted
Auditorium 6, plan 6, MH-bygget (øst).
Universitetet i Tromsø
Helsevitenskapelige fakultet,
MH-bygget (øst), Breivika,
9037 Tromsø.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her. Påmeldingsfrist 03.02.19  
regut@unn.no

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha god kjennskap til basal lungefysiologi, anvendt lungefysiologi, ved anestesi og intensivmedisinsk behandling, herunder respiratorbehandling og virkningen av overtrykksventilasjon på den integrerte hjerte - lungefunksjon. Preoperativ vurdering av lungefunksjonen. Akutt lungesvikt. Avanserte behandlingsformer ved lungesvikt, herunder oscillatorbehandling og ekstracorporeal membranoksygenering (ECMO) og anestesiologisk/intensivmedisinsk håntering av pulmonal hypertensjon.

Arbeidsmåter

Kursdeltakerne må besvare en nettbasert pre-test før kursstart. Nærmere informasjon om denne og øvrige foreberedelser før kurset sendes ut før kursstart. Etter en kort repetisjon av lungefysiologi, blir halvparten av tiden de neste kursdager brukt til interaktive sesjoner i smågrupper. Det vil også blir benyttet kasuistikker og simulatortrening for å belyse patofysiologi - og behandling av forskjellige former for respirasjonssvikt. Resterende tid av kursdagene brukes til korte forelesninger om patofysioogiske tilsatnder og oppsummerende om oppstart- og avvikling av respiratorbehandling og andre former for respirasjons-understøttende behandling. Kurset avsluttes med obligatorisk internettbasert kursevaluering og kursprøve i form av hjemmeeksamen.

Målgruppe

Kurs i respirasjon og lungesirkulasjon er i overgangsordning obligatorisk for LIS i anestesiologi. Kurset vil bli arrangert som tidligere våren 2019. Anbefalt kurs i ny ordning er "Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering". Dette kurset vil bli arrangert første gang våren 2020.

Andre opplysninger

Kurset er papirløst med støtte fra det internettbaserte læringsverktøyet Moodle. Deltagerne får brukerord og passord ved bekreftelse av plass på kurset og kan logge seg inn på kurssiden hvor de får tilgang til pre-test og forrige års forelesninger en mnd før kursstart. Det vil bli arrangert hjemmeeksamen. All kommunikasjon med deltagerne vil foregå via E-mail.

Kursavgift

Kr 6.000,-.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltagere

60

Kurskomite

Torkjel Tveita (kursleder)
Kristine Wærhaug
Bjørn Anders Kroken
Ole Magnus Filseth
Jens Petter Bakkehaug
Anniken Haavind
Bård Stian Rannestad
Magnar Osnes

Program

Tirsdag 21. mai

Møteleder: Torkjel Tveita, Anestesiavdelingen, UNN

08.00 Velkommen til kurs. Introduksjon og praktiske opplysninger.
Torkjel Tveita.
08.15 Lungefysiologi - oppdatering.
09.00 Pause.
09.15 Lungefysiologi - forts.
10.00 Pause.
10.15 Det å starte opp med respiratorbehandling.
11.00 Pause.
11.15 Ulike respirator modi.

12.00 Lunsj

13.00 Hvilken plass har lungerekruttering i dag?
13.15 Bukleie, klinikk og teoretisk bakgrunn.
14.45 Pause.
15.00 Trakeotomi: Indikasjoner og metoder.
15.30 Erfaringer ved bruk av redusert sedasjon til intuberte respiratorpasienter.

16.00 Slutt.

Onsdag 22. mai
Møteleder: Torkjel Tveita, Anestesiavdelingen, UNN

08.00 Hvilken nytte kan vi ha av lunge-ultralyd?
08.45 Pause.
09.00 Hjemmerespirator-behandling.
09.30 Akutt lungeskade (ALI) og ARDS.
10.00 Pause.
10.15 Anestesi ved thoraxoperasjoner.
11.00 Pause
11.15 Smågruppeundervisning.
Tema: Respiratorsimulering, Ultralyd lunge, Hemodynamiske effekter av overtrykksventilasjon, Preoperativ vurdering, Kasuistikk - Gruppeoppgaver, Syre-Base. (Behov for 6 grupperom)

12.15 Lunsj.

13.15 Smågruppeundervisning forts.
Tema: Respiratorsimulering, Ultralyd lunge, Hemodynamiske effekter av overtrykksventilasjon, Preoperativ vurdering, Kasuistikk - Gruppeoppgaver, Syre-Base. (Behov for 6 grupperom)

16.00 Slutt

19.00 Sosialt samvær

Torsdag 23. mai
Oppsummering og respirasjonssvikt. Forelesninger og korte innlegg.
Møteleder Torkjel Tveita, Anestesiavdelingen, UNN.

08.00 Respiratory support i ARDS and VILI.
08.30 Pause.
08.45 Non-invasiv ventilasjon.
09.15 Bruk av hostemaskin.
09.35 Pause.
09.50 Respiratorbehandling av barn.
10.35 Pause.
10.50 Bruk av NO-gass eller prostacyclin ved respirasjonsvikt.
11.00 Oscillatorbehandling.
11.10 Praktisk respiratoravvenning.
11.40 ECMO-indikasjoner og tilbud.

12.15 Lunsj.

13.15 Smågruppeundervisning.

17.00 Slutt.

Fredag 24. mai
Oppsummering respirasjon og sirkulasjon.
Møteleder: Torkjel Tveita, Anestesiavdelingen, UNN.

08.00 Smågruppeundervisning for gruppe A, B, C, D, E og F.
10.45 Slutt gruppeundervisning.

11.00 Lunsj.

12.00 Når samarbeidet mellom pasient og respirator fungerer dårlig.
13.00 Når skal vi avstå fra respiratorbehandling?
13.45 Pause.
14.00 Evaluering av kurset i sin helthet.

14.30 Slutt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.