Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering, uke 18, 2021. Webinar.

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi. (26t)

Læringsmål

Kurset er knyttet til læringsmålene, LM 006, LM 028, LM 029, LM 030, LM 052, LM 053, LM 055, LM 059, LM 072, LM 096, LM 097, LM 098, LM 099, LM 100. Se under læringsutbytte for mer detaljert informasjon.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha god kunnskap om basal lungefysiologi og anvendt lungefysiologi ved anestesi og intensivmedisinsk behandling, herunder respiratorbehandling og virkningen av overtrykksventilasjon på den integrerte hjerte-lungefunksjonen. Preoperativ vurdering av lungefunksjonen. Enlungeventilasjon i forbindelse med thoraxkirurgi. Non-invasiv ventilasjon. Akutt lungesvikt og ARDS. Bronkoskopi. Avanserte behandlingsformer ved lungesvikt, inkludert inhalert NO-gass og ECMO. Anestesiologisk/intensivmedisinsk behandling av pulmonal hypertensjon. Avansert luftveishåndtering og perkutan trachestomi.

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi (26t)

Kursavgift

kr 7000,- inkludert lunsj

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgiften refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måneder før kurssatrt. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller fullfører kurset.

Deltakere

60

Kurskomite

Bjørn Egil Johansen (kursleder).
Kirsten Kjelstrup
Adrina Kalasho
Alle tilhørende anestesilegeavdelingen, Operasjon og intensivklinikken, UNN Tromsø

Litteratur

Litteraturliste vil bli lagt ut i kursportalen.

Andre opplysninger

Kursdeltakerne må besvare en nettbasert pre-test før kurssttart. Nærmere informasjon om denne og øvrige forberedelser før kurset sendes ut før kursstart. Kurset vil bestå av forelesninger, samt smågruppeundervisning inkludert simuleringstrening. Kurset har en obligatorisk internettbasert kursevaluering, samt kursprøve i form av en nettbasert hjemmeeksamen.

Program 

Program uke 18, 2021.pdf

Fant du det du lette etter?