Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering, uke 18, 2021. Webinar.

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi.

Læringsmål

Kurset er knyttet til læringsmålene, LM 006, LM 028, LM 029, LM 030, LM 052, LM 053, LM 055, LM 059, LM 072, LM 096, LM 097, LM 098, LM 099, LM 100. Se under læringsutbytte for mer detaljert informasjon.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha god kunnskap om basal lungefysiologi og anvendt lungefysiologi ved anestesi og intensivmedisinsk behandling, herunder respiratorbehandling og virkningen av overtrykksventilasjon på den integrerte hjerte-lungefunksjonen. Preoperativ vurdering av lungefunksjonen. Enlungeventilasjon i forbindelse med thoraxkirurgi. Non-invasiv ventilasjon. Akutt lungesvikt og ARDS. Bronkoskopi. Avanserte behandlingsformer ved lungesvikt, inkludert inhalert NO-gass og ECMO. Anestesiologisk/intensivmedisinsk behandling av pulmonal hypertensjon. Avansert luftveishåndtering og perkutan trachestomi.

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi (26t)

Kursavgift

kr 7000,- inkludert lunsj

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgiften refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måneder før kurssatrt. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller fullfører kurset.

Deltakere

60

Kurskomite

Bjørn Egil Johansen (kursleder).
Kirsten Kjelstrup
Adrina Kalasho
Alle tilhørende anestesilegeavdelingen, Operasjon og intensivklinikken, UNN Tromsø

Litteratur

Litteraturliste vil bli lagt ut i kursportalen.

Andre opplysninger

Kursdeltakerne må besvare en nettbasert pre-test før kurssttart. Nærmere informasjon om denne og øvrige forberedelser før kurset sendes ut før kursstart. Kurset vil bestå av forelesninger, samt smågruppeundervisning inkludert simuleringstrening. Kurset har en obligatorisk internettbasert kursevaluering, samt kursprøve i form av en nettbasert hjemmeeksamen.

Program

Tirsdag 4.mai
Møteleder: Bjørn Egil Johansen
Introduksjon

08.00 Velkommen til kurs.Introduksjon og praktiske opplysninger.
Avdelingsleder Kirsten Kjelstrup, kursleder Bjørn Egil Johansen
08.15 Lungefysiologi. Ole Magnus Filseth

09.00 Pause

09.15 Lungefysiologi-fortsettelse Ole Magnus Filseth

10.00 Pause

10.15 Respirasjonssvikt. Lars Marius Ytrebø
11.00 Å legge en pasient på respirator. Jens Petter Bakkehaug

11.45 Lunsj.

12.30 Smågruppeundervisning

16.30 Slutt

Onsdag 5.mai
Møteleder: Bjørn Egil Johansen
Respirasjon

08.00 Noninvasiv ventilation. Rønnaug Hammervold
08.30 Respiratoren-hva gjør den egentlig. Bjørn Egil Johansen

09.15 Pause

09.30 Avansert respiratorbehandling. Shirin Frisvold.
10.15 Perkutan trakestomi- sikker praksis. Jens Petter Bakkehaug.

10.45 Pause.

11.00 Respiratoravvenning. Rønnaug Hammervold.

11.30 Lunsj

12.30 Smågruppeundervisning.

16.30 Slutt

Torsdag 6. mai
Møteleder: Torkjel Tveita

Sirkulasjon & lungesykdommer

08.00 Kardiopulmonal inferferans. Torvind Næsheim
08.45 Pulmonal hypertensjon. Torvind Næsheim

09.30 Pause

09.45 ARDS -diagnostikk og behandling. Bjørn Egil Johansen

10.30 Pause

10.45 Behandling av obstruktiv lungesykdom på intensiven. Shirin Frisvold

11.30 Lunsj

12.30 Smågruppeundervisning.

16.30 Slutt

Fredag 7. mai
Møteleder: Bjørn Egil Johansen
Godt & Blandet

08.00 Felles luftvei. Praktiske utfordringer ved ØNH-kirurgi.

08.45 Pause

09.00 Anestesi ved toraksoperasjoner. Enlungeventilasjon. Tor Magne Gamst

09.45 Pause

10.00 No-gass og prostacyklin ved respirasjonssvikt. Torvind Næsheim
10.15 Venovenøs ECMO - indikasjoner og tilbud. Torvind Næsheim

10.45 Pause

11.00 Billeddiagnostikk. CT og Rtg thorax for klinikere. 

11.30 Lunsj

12.30 Når skal vi ikke legge på respirator? Praktisk-etiske problemstillinger. 
13.00 Q&A
13.45 Praktiske opplysninger om hjemme-eksamen og kursevaluering (pliktig oppmøte). 

14.15 Slutt

Fant du det du lette etter?