Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering AVLYST!

Kurs, 21.04.2020-24.04.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi.
Valgfritt for: Se Godkjenninger.

Når og hvor

Dato
21.04.2020-24.04.2020 
Klokkeslett
Tirsdag 21.4.20 kl 08.00 - Fredag 24.4.20 kl 14.15
Sted
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
A-fløya, plan 5, Klinikkrom A (A2.537)
Hansine Hansens veg, Tromsø.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Meld deg på her Påmeldingsfrist 5. januar 2020 
regut@unn.no

Læringsmål

Kurset er knyttet til Læringsmålene, LM 006, LM 028, LM 029, LM 030, LM 052, LM 053, LM 055, LM 059, LM 072, LM 096, LM 097, LM 098, LM 099, LM 100. Se under læringsutbytte for mer detaljert informasjon.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerene ha god kunnskap om basal lungefysiolog og anvendt lungefysiologi ved anestesi og intensivmedisinsk behandling, herunder respiratorbehandling og virkningen av overtrykksventilasjon på den integrerte hjerte – lungefunksjonen. Preoperativ vurdering av lungefunksjonen. Enlungeventilasjon i forbindelse med thoraxkirurgi. Non-invasiv venstilasjon. Akutt lungesvikt og ARDS. Bronkoskopi. Avanserte behandlingsformer ved lungesvikt, inkludert inhalert NO-gass og ECMO. Anestesiologisk/intensivmedisinsk behandling av pulmonal hypertensjon. Avansert luftveishåndtering og perkutan tracheostomi.

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Anestesiologi (26t)
 

Valgfritt for leger i spesialisering i:

Fysikalsk medisin og rehabilitering (26t) videre- og etterutdanning.
Generell kirurgi (26t) videre- og etterutdanning.
Indremedisin (26t) videreutdanning
Lungesykdommer (26t) videre- og etterutdanning.
Allmennmedsin (18 t) videre- og etterutdanning.

Kursavgift

kr 7000,- inkludert lunsj.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

60

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltagelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Bjørn-Egil Johansen (kursleder).
Kirsten Kjelstrup
Adrina Kalasho
Alle tilhørende anestesilegeavdelingen, Operasjons og intensivklinikken, UNN Tromsø.

Litteratur

Litteraturliste vil bli lagt ut på kursportalen.

Andre opplysninger

Kursdeltakerne må besvare en nettbasert pre-test før kursstart. Nærmere informasjon om denne og øvrige forberedelser før kurset sendes ut før kursstart. Kurset vil bestå av forelesninger, samt smågruppeundervisning inkludert simuleringstrening. Kurset har en obligatorisk internettbasert kursevaluering, samt kursprøve i form av en nettbasert hjemmeeksamen.

Program

Tirsdag 21. april

Møteleder: Bjørn Egil Johansen

Introduksjon

08.00 Velkommen til kurs. Introduksjon og praktiske opplysninger. Avdelingsleder Kirsten Kjelstrup, kursleder Bjørn Egil Johansen.
08.15 Lungefysiologi. Ole Magnus Filseth.

09.00 Pause.

09.15 Lungefysiologi –fortsettelse Ole Magnus Filseth.

10.00 Pause

10.15 Respirasjonssvikt. Lars Marius Ytrebø.
11.00 Å legge en pasient på respirator. Jens Petter Bakkehaug. Overlege Anestesiavdelignen UNN Tromsø .

11.45 Lunsj.

12.30 Smågruppeundervisning.

16.30 Slutt

Onsdag 22. april
Møteleder: Bjørn Egil Johansen
Respirasjon

08.00 Noninvasiv ventilation. Rønnaug Hammervold.
08.30 Respiratoren- hva gjør den egentlig. Bjørn Egil Johansen.

09.15 Pause.

09.30 Avansert respiratorbehandling. Shirin Frisvold.
10.15 Perkutan trakeostomi - sikker praksis. Jens Petter Bakkehaug.

10.45 Pause.

11.00 Respiratoravvenning. Rønnaug Hammervold,

11.30 Lunsj.

12.30 Smågruppeundervisning.

16.30 Slutt.

Torsdag 23.04
Møteleder: Torkjel Tveita
Sirkulasjon & Lungesykdommer

08.00 Kardiopulmonal interferens. Torvind Næsheim.
08.45 Pulmonal hypertensjon. Torvind Næsheim.

09.30 Pause.

09.45 ARDS – diagnostik og behandling. Bjørn Egil Johansen.

10.30 Pause

10.45 Behandling av obstruktiv lungesykdom på intensiven Shirin Frisvold

11.30 Lunsj.

12.30 Smågruppeundervisning.

16.30 Slutt.

Fredag 24.04
Møteleder: Bjørn Egil Johansen
Godt & Blandet

08.00 Felles luftvei. Praktiske utfordringer ved ØNH-kirurgi.

08.45 Pause.

09.00 Anestesi ved toraksoperasjoner. Enlungeventilasjon. Tor Magne Gamst.

09.45 Pause.

10.00 No-gass og prostacyklin ved respirasjonssvikt. Torvind Næsheim.

10.15 Venovenøs ECMO – indikasjoner og tilbud. Torvind Næsheim.

10.45 Pause.

11.00 Billeddiagnostikk. CT og Rtg thorax for klinikere.

11.30 Lunsj.

12.30 Når skal vi ikke legge på respirator? Praktisk-etiske problemstillinger.
13.00 Q&A.
13.45 Praktiske opplysninger om hjemme-eksamen og kursevaluering (pliktig oppmøte).

14.15 Slutt 

Fant du det du lette etter?