Rehabilitering av pasienter med hodeskade og hjerneslag - høsten 2020

WEBINAR
Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Fysikalsk medisin og rehabilitering
Godkjent som valgfritt for: se under

Kursleder

Cathrine Elisabeth Einarsen

Kursavgift

5000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

65

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Fysikalsk medisin og rehabilitering

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Fysikalsk medisin og rehabilitering (24t)

Godkjent som valgfritt for: Nevrologi (24t innen emneområdet neurotraumatologi og rehabilitering for LiS i gammel ordning), Allmennmedisin (23 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i fysikalsk medisin i v+e)


Læringsmål

FMR-7, 14,15, 24,25,27,28,29,31,35-38,61-63, 65,66,76, 82-88,107

Program

Onsdag 21. oktober

Endringer kan tilkomme

09.00-09.05 Velkommen
09.05-09.45 "Veien er målet" - Thorbjørn Brandt

09.45-10.00 Pause

10.00-10.45 Hjernens plastisitet og mekanismer for restitusjon og rehabilitering - Per Brodal

10.45-11.00 Pause

11.00-11.45 Hjernens plastisitet og mekanismer for restitusjon og rehabilitering - Per Brodal forts

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.30 Subarachnoidal blødning. Klinikk, prognose og tidlig rehabilitering - Tanja Karic

13.30-13.45 Pause

13.45-14.30 Diagnostikk og akuttbehandling av hodeskader - Anne Vik

14.30-14.45 Pause

14.45-15.45 Mild TBI - Cathrine Einarsen

15.45-16.00 Pause

16.00-17.00 TBI - Typer, faser og rehabilitering - Toril Skandsen

17.00 Ferdig for dagen

Torsdag 22. oktober

08.30-09.20 Hjerneslag - Akutt behandling og sekundærprofylakse - Bent Indreavik

09.20-09.35 Pause

09.35-10.25 Evidensbasert slagrehabilitering - Bent Indreavik

10.25-10.40 Pause

10.40-12.00 Medikamenter ved ervervet hjerneskade - Toril Skandsen, Olav Spigset

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.45 Kognitiv funksjon og kognitive vansker, undersøkelse og rehabilitering - Alexander Olsen

13.45-14.00 Pause

14.00-15.00 Kognitiv funksjon og kognitive vansker, undersøkelse og rehabilitering - Alexander Olsen forts

15.00-15.15 Pause

15.15-16.00 Dysfagi og ernæring - Frank Becker og KNF

16.00-16.15 Pause

16.15-17.00 Afasi - Frank Becker

17.00 Ferdig for dagen

Fredag 23. oktober

08.30-09.30 Bevissthetsreduserte tilstander - Solveig Hauger

09.30-09.45 Pause

09.45-10.45 Komplikasjoner etter ervervet hjerneskade - Tiina Ader, Angelina Sergeva

10.45-11.00 Pause

11.00-12.00 Komplikasjoner etter ervervet hjerneskade - Tiina Ader, Angelina Sergeva forts

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.15 MR ved ervervet hjerneskade - Kjell Arne Kvistad, Toril Skandsen

13.15-14.00 Kasuistikker med MR - Kjell Arne Kvistad, Toril Skandsen

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 Kursprøve og avslutning

15.00 Ferdig for dagen

Fant du det du lette etter?