Regionalt nettverk Helse Sør-øst 10.juni

Møter og administrativt, 10.06.2020

 

Til medlemmer i Helse Sør-Øst sitt regionale fagnettverk for persontilpasset medisin

Tentativ agenda for møtet:

  1. Erfaring fra Korona-pandemien – Noe å ta med i arbeidet med persontilpasset medisin ?
  2. Nytt fra administrativ enhet inkl. informasjon fra de andre nettverkene og nasjonalt arbeid
  3. Oppsummering fra kartlegging i prosjektet «NGS diagnostikk innen kreft»
  4. Status – fremdrift andre prosjekter i regi av regionalt nettverk
  5. Eventuelt

Når og hvor

Dato
10.06.2020 
Klokkeslett
13:00-15:00
Sted
Skype. Informasjon om møte-ID og innlogging ligger i møteinnkallelsen
 
Fant du det du lette etter?