Radiologisk ultralyd

Kurs , 20.05.2019-23.05.2019 , Midt

Ny Ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Radiologi (24t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Radiologi (24t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: se under

Når og hvor

Dato
20.05.2019-23.05.2019 
Klokkeslett
Kurset starter kl. 09.30 første dag og avsluttes kl. 12.15 siste kursdag
Sted
St.Olavs hospital
Kvinne- Barn-senteret
Kurs-/seminarrom KBA
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 24.03.2019 - Fremdeles ledige plasser! 
Kontakt
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursansvarlig

Morten Troøyen

Kursavgift

6000

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift

Godkjenninger


Ny Ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Radiologi (24t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Radiologi (24t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: 
Bryst- og endokrinkirurgi (24t e og v), Fødselshjelp og kvinnesykdommer (24 t e og v), Lungesykdommer (24 t e og v), Nukleærmedisin (24 t v)
 

Antall deltagere

135

Målgruppe

Leger i spesialisering i Radiologi

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg basale kunnskaper om bruk av ultralyd til radiologisk diagnostikk og ved intervensjon. De skal også kunne gjøre en hensiktsmessig vurdering av når det er nyttig å bruke ultralyd, og når man bør velge andre modaliteter

Temaoversikt

Basale prinsipper for ultralyd. Radiologisk ultralyddiagnostikk. Ultralydveiledet intervensjon

Kursliteratur

Kurskompendium vil bli delt ut under kurset. Det anbefales å lese litteratur om generell ultralyddiagnostikk før kurset

Andre opplysninger

Det anbefales at deltakerne har grunnleggende erfaring med ultralyddiagnostikk

Program

Mandag 20/5

09:30 Registrering (kaffe)
10:00 Åpning og generell orientering.
10:15 Ultralydfysikk og apparatlære

11:00 PAUSE

11:15 Undersøkelsesteknikk, optimalisering, artefakter

12:00 LUNCH

13:00 Abdomen. Akutte tilstander
13:30 Abdomen. Intervensjon.
 
14:15 PAUSE

14:30 Vaskulær ultralyd. Introduksjon, doppler.
15:00 FAST/Ultralyd i akuttmottaket

 15:45 SLUTT

Tirsdag 21/5

08:30 MSK. Normalanatomi og teknikk.
09:00 MSK. Akutte skader.

09:45 PAUSE

10:00 MSK. Inflammasjon og tumor.

10:45 PAUSE

11:00 Barn. Cerebral ultralyd.
11:30 Barn. Akutt abdomen.

12:15 LUNCH

13:00 Barn. Invaginasjon. 
13:15 Thyroidea
13:45 Collum. Anatomi, tilstander utenom thyroidea.

14:15 PAUSE

14:30 Vaskulær ultralyd. Doppler av aorta, nyre- og mesenterialarterier.

15:15 PAUSE

15:30 Vaskulær ultralyd. Veneundersøkelser i ekstremitetene.

16:00 SLUTT

Onsdag 22/5

08:30 Nyrer og urinveier
09:15 Intervensjon i nyrer og urinveier.

09:30 PAUSE

09:45 Scrotum
10:30 Gynekologisk ultralyd

11:00 PAUSE

11:15 MSK. Intervensjon.
11:45 Abdomen. Ultralyd tarm.

12:30 LUNCH

13:15 Kontrastforsterket ultralyd ekstrahepatisk

14:00 PAUSE

14:15 Abdomen. Galleveier og galleblære.

15:00 PAUSE

15:15 Intervensjon i thorax

15:45 SLUTT
 
Torsdag 23/5

08:30 Lever
09:15 Pancreas og milt

09:45 PAUSE

10:00 Kontrastforsterket undersøkelse av lever.
10:45 Kursprøve
11:30 Gjennomgang av kursprøve. Evaluering.

12:15 SLUTT

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.