Psykosomatikk

Kurs , 09.04.2019-11.04.2019 , Vest

Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Fysikalsk medisin og rehabilitering (24 timer). Se under for øvrige godkjenninger.

Når og hvor

Dato
09.04.2019-11.04.2019 
Klokkeslett
Start tirsdag kl. 08.30, slutt torsdag kl. 15.30
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Bikuben (eget bygg i sykehusparken)
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Påmelding Påmeldingsfrist 27. januar 2019 

Godkjenninger

Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i Fysikalsk medisin og rehabilitering. Det er i tillegg godkjent som valgfritt kurs i følgende spesialiteter: Maxillofacial kirurgi (24 t videre- og etterutdanning), Nevrologi (24 t videreutdanning) og Allmennmedisin (24 t emnekurs, emneområde Medisinsk uforklarte plager og sykdommer)

Kurskomite

Eirik Vikane (kursleder), Tonje Wåle Flørenes, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssjukehus, Eirik Fismen, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter og Peer Hallvard Staff

Kursavgift

5750,- (inkludert obligatorisk lunsj og pauseservering)

Antall deltakere

40

Læringsmål

Deltakerne skal lære diagnostiske prosedyrer og det teoretiske grunnlag for en forståelsesmodell med kognitiv og metakognitiv tilnærming som grunnlag for forståelse av sammensatte lidelser og valg av hensiktsmessige behandlingsstrategier.
Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål; FKM-19, FMR-016, FMR-022, FMR-023, FMR-67, FMR-072.

Andre opplysninger

De fleste presentasjoner vil bli lagt ut på nett med tilgang for deltakerne.
Det blir arrangert felles kursmiddag onsdag 10.04.19 kl 19.30, påmelding og nærmere opplysninger på første kursdag.

Litteratur

Peer H. Staff, Hans M. Nordahl "Når plager blir sykdom", Cappelen Damm Høyskoleforlaget, 2012

Program

Tirsdag 09.04.19
08.30 Registrering.
09.00 Innledning. Eirik Vikane.
09.15 Fra plager til sykdom. Perspektiver på sammensatte lidelser. Peer H. Staff.
10.15 Fra plager til sykdom. Perspektiver på sammensatte lidelser. Peer H. Staff.
11.15 Spørreskjema som del av utredning og behandling. Eirik Vikane.

12.00 Pause - lunsj

12.45 Hvordan kan kroppslige plager kartlegges? Professor Alice Kvåle, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskolen på Vestlandet.
13.45 Forekomst, diagnostikk og behandling ved funksjonelle lidelser. PhD Anika Jordbru, Sykehuset i Vestfold, klinikk fysikalskmedisin og rehabilitering, Kysthospitalet.
14.45 Forekomst, diagnostikk og behandling ved funksjonelle lidelser. Anika Jordbru.
15.45 Hva er kognitiv terapi? Eirik Fismen, overlege Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter.

16.30 Slutt for dagen

Onsdag 10.04.19
08.00 Kognitiv terapi. Eirik Fismen.
09.00 Kasusformulering eventuelt med pasient. Eirik Fismen.
10.15 Sjef i eget liv. Om symptomtolkning og holdningen til død, usikkerhet og risiko. Professor emeritus Ingvard Wilhelmsen, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.
11.15 Sjef i eget liv. Om symptomtolkning og holdningen til død, usikkerhet og risiko. Ingvard Wilhelmsen.

12.15 Pause - lunsj

13.00 Hva er metakognitiv terapi? Peer H. Staff.
14.00 Metakognitiv terapi. Peer H. Staff.
15.00 Kontrakt med seg selv - et pedagogisk forslag. Eirik Fismen.
16.00 Pasientkasus. Eirik Fismen.

17.00 Slutt for dagen

Torsdag 11.04.19
08.00 Metakognitiv terapi. Peer H. Staff.
09.15 Hvordan bruker vi metodene i praksis. Peer H. Staff.
10.15 Hva er motivasjon? Eirik Fismen.
11.15 Gruppearbeid bruk av 5-kolonner. Fismen, Flørenes, Staff og Vikane.

11.45 Pause - lunsj

12.30-13.00 Gjennomgang gruppeoppgaver. Fismen, Flørenes, Staff og Vikane.
13.00 Trappetrinnsmodellen. Peer H Staff.
13.45 Refleksjoner rundt praktisk bruk av kognitiv og metakognitiv terapi i fysikalsk medisin og rehabilitering. Fismen, Flørenes, Staff og Vikane
14.30 Kursprøve.
15.00 Gjennomgang kursprøve og evaluering. Fismen, Flørenes, Staff og Vikane.

15.30 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.