Psykosomatikk

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering (24 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering

Kurskomite

Eirik Vikane (kursleder), Tonje Wåle Flørenes, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssjukehus, Ingar Heier, Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Stavern

Læringsmål

Deltakerne skal lære diagnostiske prosedyrer og det teoretiske grunnlag for en forståelsesmodell for sammensatte helseplager, kognitiv atferdsterapi og metakognitiv tilnærming som grunnlag for forståelse av sammensatte lidelser og valg av hensiktsmessige behandlingsstrategier.
Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål; FMR-14, FMR-15, FMR-16, FMR-19, FMR22, FMR23, FMR 67, FMR 72, felles kompetansemål FKM 19, FKM-20[FTW1] , FKM 21, 

Antall deltakere

Maks 34

Pris

5000,- (med forbehold om endringer)

Litteratur

Peer H. Staff, Hans M. Nordahl "Når plager blir sykdom", Cappelen Damm Høyskoleforlaget, 2012

Andre opplysninger

De fleste presentasjoner vil bli lagt ut på nett med tilgang for deltakerne.

Program

Programmet vil bli tilpasset digital undervisning ila mars.

Onsdag 14.04.21
08.30-09.00  Registrering.
09.00-09.15 Innledning. Eirik Vikane og Tonje Wåle Flørenes.
09.15-10.00 Spørreskjema som del av utredning og behandling. Eirik Vikane.
10.15-11.00 Bruk av kognitiv tilnærming hos smertepasienter. Hanne Langseth Næss, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssjukehus.
11.15-12.00 Somatiske symptomlidelser. Professor Hans M Nordahl, Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
12.00-12.45 Pause - lunsj
12.45-13.30 Somatiske symptomlidelser. Hans M Nordahl.
13.45-14.30 Somatiske symptomlidelser. Hans M Nordahl.
14.45.15.30 Somatiske symptomlidelser. Hans M Nordahl.
15.45-16.30 Hvordan kan kroppslige plager kartlegges? Professor Alice Kvåle, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskolen på Vestlandet

Torsdag 15.04.21
08.00-08.45 Kognitiv atferdsterapi ved sammensatte plager. Ingar Heier.
09.00-10.00 Kognitiv atferdsterapi ved sammensatte plager. Ingar Heier.
10.15-11.00 Kognitiv atferdsterapi ved sammensatte plager. Ingar Heier.
11.15-12.15 Kognitiv atferdsterapi ved sammensatte plager. Ingar Heier.
12.15-13.00 Pause - lunsj
13.00-13.45 Kognitiv atferdsterapi ved sammensatte plager. Ingar Heier.
14.00-14.45 Kognitiv atferdsterapi ved sammensatte plager. Ingar Heier.
15.00-16.00 Sjef i eget liv. Om symptomtolkning og holdningen til død, usikkerhet og risiko. Professor emeritus Ingvard Wilhelmsen, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen.
16.15-17.00 Sjef i eget liv. Om symptomtolkning og holdningen til død, usikkerhet og risiko. Wilhelmsen

Fredag 16.04.21
08.00-09.00 Gruppearbeid bruk av 5-kolonner. Heier, Flørenes og Vikane.
09.15-10.00 Gjennomgang gruppeoppgaver. Heier, Flørenes og Vikane.
10.15-11.15 Rollen som fysikalskmedisiner i møte med pasient. Heier.
11.30-12.15 Forekomst, diagnostikk og behandling ved funksjonelle lidelser. PhD Anika Jordbru, Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet..
12.15-12.15-13.00 Pause – lunsj
13.00-13.45 Behandling ved funksjonelle lidelser. Anika Aakerøy Jordbru.
14.00-14.45 Kursprøve. Heier, Flørenes og Vikane.
15.00-16.00 Gjennomgang kursprøve og evaluering. Heier, Flørenes og Vikane.

Fant du det du lette etter?