Psykosomatikk

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering (24 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering

Kurskomite

Eirik Vikane (kursleder), Tonje Wåle Flørenes, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssjukehus, Ingar Heier, Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Stavern

Læringsmål

Deltakerne skal lære diagnostiske prosedyrer og det teoretiske grunnlag for en forståelsesmodell for sammensatte helseplager, kognitiv atferdsterapi og metakognitiv tilnærming som grunnlag for forståelse av sammensatte lidelser og valg av hensiktsmessige behandlingsstrategier.
Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål; FMR-14, FMR-15, FMR-16, FMR-19, FMR22, FMR23, FMR 67, FMR 72, felles kompetansemål FKM 19, FKM-20[FTW1] , FKM 21, 

Antall deltakere

Maks 34

Pris

5750,- inkludert lunsj- og pauseservering (med forbehold om endringer)

Litteratur

Peer H. Staff, Hans M. Nordahl "Når plager blir sykdom", Cappelen Damm Høyskoleforlaget, 2012

Andre opplysninger

De fleste presentasjoner vil bli lagt ut på nett med tilgang for deltakerne.
Det blir arrangert felles kursmiddag onsdag 14.04.21 kl 19.30, påmelding og nærmere opplysninger på første kursdag.

Program

Offentliggjøres senere

Fant du det du lette etter?