Psykofarmakologi vår 2021 - Webinar

 

Kurskomite

Rune A. Kroken(kursleder), Håvard Bentsen, Gro Janne Wergeland, Randi Nesje Myhr.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakeren kjenne den farmakologiske behandling av de vanligste psykiatriske lidelsene, herunder stemningslidelser, psykoser, ADHD, angst og demens.

Antall deltakere

50

Kurspris

6000,- med forbehold om endringer

Litteratur

Spesifikke litteraturhenvisninger for de enkelte emner sendes ut i god tid før kurset starter. Lærebok i psykiatri, Malt UF et al, Gyldendal, 2018, kapittel 30 sidene 897-976, vil gi en oversikt over de fleste emner i kurset. Det henvises forøvrig til internasjonale oppsummeringer som for eksempel The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, Wiley Blackwell, 2018.

Kursprøve

Det er kursprøve knyttet til kurset, bestått prøve er en er forutsetning for utstedelse av kursbevis.

Annen informasjon

Det blir felles middag tirsdag, påmelding skjer første kursdag.

Program

(Med forbehold om endringer)


Mandag 18. januar
09.00 Registrering 
09.30 Faglig og praktisk om kurset, v/ kursleder Rune A. Kroken 
09.45 Generell farmakologi: dynamikk. Håvard Bentsen 
10.30 Pause 
10.45 Generell farmakologi: kinetikk. Håvard Bentsen 
11.30 Pause 
11.45 Psykofarmakologiske framtidsutsikter. Håvard Bentsen 

12.15 Lunsj 

13.00 Hvordan kan klinisk farmasøyt bidra til økt kvalitet av behandlingen? Trude Mellingsæter 
13.30 Pause 
13.45 Legemiddelhåndtering: resepter, generisk bytte, forholdet til apoteket. SLVs rolle. Helle Endresen 
14.15 Pause 
14.30 Behandle med psykofarmaka: Hvordan starte, kombinere, slutte? Jan Didrik Schjøtt 
15.15 Pause 
15.30 Behandling av psykisk sykdom i svangerskap og etter fødsel, hovedfokus psykofarmakologisk behandling. Jan Øystein Berle
16.30 Parallellsesjon: Behandle med psykofarmaka: spesielle utfordringer ved medikamentell behandling av barn og unge v/ Randi Nesje Myhr

16.30 Slutt for dagen 

Tirsdag 19. januar
09.00 Farmakologisk behandling ved depresjoner inkludert resistente depresjoner. Nyere behandlingsmetoder. Anders Lund 
09.45 Pause 
10.00 Forts. Anders Lund 
10.45 Pause 
11.00 Forts. Anders Lund 
11.00 Parallellsesjon: Farmakologisk behandling av depresjoner hos barn og ungdom v/ Randi Nesje Myhr

12.00 Lunsj 

12.45 Bedømmelse av psykofarmakologiske studier. Kunnskapsoversikter. Rune A. Kroken og Anders Lund
13.30 Pause 
13.45 Farmakologisk behandling av bipolare lidelser. Ole Bernt Fasmer
14.30 Pause 
14.45 Forts. Ole Bernt Fasmer
15.30 Pause  
15.45 Forts. Ole Bernt Fasmer

16.30 Slutt for dagen

Onsdag 20. januar
09.00 Farmakologisk behandling ved ADHD. Anne Halmøy 
09.45 Pause 
10.00 Forts. Anne Halmøy 
10.45 Pause 
11.00 Psykofarmakologi i sikkerhetspsykiatrien. Per Ivar Finseth 
11.00 Parallellsesjon: Farmakologisk behandling ved ADHD: særlige forhold hos barn og unge v/Bjørg Rosland 

12.00 Lunsj 

12.45 Farmakologisk behandling ved angstlidelser, herunder tvangssymptomer, fobier, PTSD. Lars Tanum
13.30 Pause 
13.45 Forts. Lars Tanum 
14.30 Pause 
14.45 Farmakologisk behandling av organiske hjernesyndromer (demens, delir). Anette Hylen Ranhoff
14.45 Parallellsesjon: Farmakologisk behandling av angstlidelser: særlige forhold hos barn og unge v/ Gro Janne Wergeland
15.30 Pause 
15.45 Forts. Anette Hylen Ranhoff
15.45 Parallellsesjon: Farmakologisk behandling ved gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, Tourettes og psykisk utviklingshemming v/ Randi Nesje Myhr

16.30 Slutt for dagen

Torsdag 21. januar
08.30 Psykofarmakologisk behandling av ikke-affektive psykoser. Erik Johnsen 
09.15 Pause 
09.30 Forts Erik Johnsen 
10.15 Pause 
10.30 Forts. Erik Johnsen 

11.30 Lunsj 

12.30 Farmakologisk behandling ved søvnlidelser. Bjørn Bjorvatn 
13.15 Pause 
13.30 Kursprøve. Kan gjennomføres i kurslokalet eller innen en uke etter kursets slutt. V/ kurskomiteen.

15.00 Slutt og vel hjem!

Fant du det du lette etter?